Het BewonersWeb maak zichzelf overbodig

Het BewonersWeb maak zichzelf overbodig

Aan het eind van de derde Werkconferentie ‘Samen sterk in visie en beleid’ van het BewonersWeb, welke op dinsdag 28 januari j.l. werd gehouden, kondigden de vier leden van de kerngroep van het BewonersWeb aan dat hun werk er ( voorlopig) op zit.
Het BewonersWeb werd zo’n twee jaar geleden opgericht met geen ander doel dan het verbinden en versterken van de vele burgerinitiatieven in de stad. Dat doel is bereikt, mede door het werk van andere burgerinitiatieven (BI’s) zoals de Burgerborrel, Bewoners033.nl , de G1000 en het Stadscafé.
Sinds maart 2014 heeft het Web zes werkconferenties georganiseerd voor bewonersinitiatieven in Amersfoort, waarbij een ‘vraaggerichte werkwijze’ voorop stond. De wensen en behoeften van aangesloten BI’s en actieve Amersfoorters stonden steeds centraal.
Geconstateerd wordt dat BI’s elkaar beter weten te vinden en dat er meer gebruik wordt gemaakt van het uitwisselen wederzijdse kennis en expertise. De laatste werkconferentie van ‘Samen sterk’ was daar een goed voorbeeld van.
Ria Roelofs, Joke Sickmann, Nelleke Dumoulin en Daan Vosskühler, die de kerngroep BewonersWeb hebben geleid, hebben echter niet besloten het BewonersWeb geheel op te heffen, maar ‘slapend’ te houden. Bij gebleken noodzaak kan het ‘Web’ weer tot leven worden gewekt.
Op deze wijze wordt ook de doelstelling om ‘jezelf waar mogelijk overbodig te maken’ gerealiseerd.
De Werkconferentie over ‘Burenhulpprojecten’ in de Amersfoortse wijken, welke op 11 februari a.s. van 19.00- 21.00 uur op de locatie van de HUA wordt gehouden, gaat gewoon door. De organisatie daarvan wordt overgenomen door het Burenhulpproject Schothorst. Voor informatie of deelname, mail naar: vosskuhler@gmail.com
De begeleiding van het project ‘Sociale Firma’ door de kerngroep Web gaat voorlopig gewoon door.

Bedankt!
Wij zijn blij dat met het werk van Bewoners033, welke vaak werd verward met het BewonersWeb, er in Amersfoort een digitaal platform tot stand is gekomen met veel potentie, als verbindend element voor de meer dan tachtig initiatieven die onze stad rijk is. Dankzij de goede samenwerking met de HUA (Hogeschool Utrecht, vestiging Amersfoort) konden de werkconferenties van het Web op een low budget basis georganiseerd worden Ook de deelname van studenten en docenten heeft meerwaarde gehad.
Het BewonersWeb bedankt de vele actieve burgers en partners voor hun bijdrage en aanwezigheid tijdens de activiteiten van het Web.

Delen
29 januari 2015No comments

Geef een reactie