Het Buurtterras in Kattenbroek

Het Buurtterras in Kattenbroek

Het Buurtterras is een plek waar bewoners en professionals elkaar kunnen ontmoeten. Het terras staat elke week op een andere plek in Kattenbroek. Ze kondigen soms van tevoren aan waar ze gaan staan, maar soms ook niet. Ze brengen altijd verslag uit op hun socialmedia-kanalen.

Met het Buurtterras probeert men een bescheiden bijdrage te leveren aan de saamhorigheid in Kattenbroek. Met een bakfiets, stoelen en tafeltjes zijn ze aanwezig voor een gesprek en een bakje koffie.

Zo stonden ze een keer bij basisschool De Dubbelster en spraken voorbijgangers met elkaar over verkeersveiligheid, het contact tussen de school en de buurtbewoners, speelplekken voor kleine en grote kinderen, de kunstwerken in de wijk en het thuisgevoel.

Een andere keer stond het Buurtterras bij de “ruïnewoningen” in Kattenbroek (zie foto). Bewoners die de hond net uitlieten of even een boodschap gingen doen, kwamen met elkaar in gesprek, onder andere over het wel of niet in de voortuin zitten, het plezier van een minibieb in de voortuin en het wegwijs worden als je nieuw in de wijk komt wonen.

Met het terras wil men twee doelen bereiken, namelijk:
1) preventie en tijdige signalering van probleemsituaties
2) activeren en verbinden van bewoners en professionals uit de wijk

Het buurtterras Kattenbroek is een initiatief van wijkbewoner Erik van Marissing. Je kunt meer lezen over het Buurtterras op deze website, op Facebook en Instagram.

Delen
14 juli 2021No comments
Comments

Comments are closed here.