Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie

Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Deze wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. Daarin kijken ze vooruit en geven ze aan hoe hun provincie of gemeente er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast maken ze Omgevingsverordeningen. Die bevatten alle regels die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht belegt een avond (digitaal) om bewoners en bewonersinititatieven te informeren over wat er op dit moment speelt rondom de Omgevingsvisie voor de provincie Utrecht. Ze gaan graag met de achterban in gesprek over de (voorlopige) inhoud daarvan. En ze geven tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. 

Datum en tijd: 24 september, 19.30 tot 21.30. Klik hier voor meer informatie.

Delen
10 augustus 2020No comments,
Comments

Comments are closed here.