Huis voor de stad: reageer voor 1 november op concept ambitiedocument

Huis voor de stad: reageer voor 1 november op concept ambitiedocument

Huis voor de stad: Amersfoortse ideeën gebundeld
Nieuwsbericht Gemeente Amersfoort – woensdag 14 oktober 2020

Amersfoort wil een huis voor de stad realiseren dat past bij het Amersfoort van de toekomst en haar inwoners. Afgelopen zomer vroeg de gemeente daarom aan inwoners, gemeenteambtenaren en raadsleden wat voor hen het belangrijkste is aan een nieuw stadhuis. De rode draad uit alle antwoorden en ervaringen van experts zijn nu gebundeld in een concept ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoortse huis voor de stad. De komende weken kan iedereen hierop reageren.

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Als stad groeien we de komende jaren door de bouw van nieuwe woningen. Ook werken we aan een duurzame stad en vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in Amersfoort. Een huis voor de stad moet passen in dat toekomstbeeld. Het moet een goede werkplek zijn voor de medewerkers maar bovenal moeten gebruikers en bezoekers voelen dat het nieuwe gebouw een huis is voor hén. Daarom is het goed dat we dit samen met de stad en de organisatie realiseren.”

Toekomstbestendig en ontmoeting centraal

De rode draad uit alle reacties is de wens voor een toekomstbestendig huis voor de stad waar ontmoeting centraal staat. Investeren in een nieuw huis van de stad met oog voor mens en milieu, passend binnen het bestaande huisvestingsbudget. Op die manier bouwt de gemeente aan een gebouw dat vele generaties meegaat en toekomstbestendig is. Daarnaast is het een huis waar ontmoeting centraal staat: een toegankelijke omgeving waar iedereen welkom is en waar iedereen gebruik van kan maken. Een gebouw met een Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Impact van corona

De impact van corona is groot, óók op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de keuzes in het traject.

“Welke functies precies nodig zijn in het huis voor de stad en hoe dat eruit ziet, dat gaan we de komende tijd verder uitwerken,” aldus Stegeman. “Corona heeft ons nog meer laten zien dat de toekomstige manier van werken, samen leven en onze dienstverlening anders kunnen zijn dan nu. We zijn met elkaar nog aan het uitzoeken en aan het leren over hoe het werken er straks uit gaat zien. Bij het ontwerpen van het huis voor de stad wordt hiermee rekening gehouden. Ook in deze bijzondere coronatijd moeten we verder vooruit blijven kijken en zorgen dat de huisvesting van de gemeente op orde blijft.”

Vervolg
Het ambitiedocument geeft richting aan het ontwerpen en bouwen van een huis voor de stad. De gemeente wil weten wat iedereen van de nu opgeschreven ambities vindt. Daarom kan iedereen tot en met 1 november reageren op het concept ambitiedocument via www.amersfoort.nl/stadhuis.
Eind 2020 wordt het definitieve ambitiedocument voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt  een ontwerpteam geselecteerd. Met hen wordt het definitieve ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen met een schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste ontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

Delen
26 oktober 2020Comments Off, ambitiedocument | ideeën | stadhuis
Comments

Comments are closed here.