Impressie: Van G1000 naar G60, maar de spirit blijft

Impressie: Van G1000 naar G60, maar de spirit blijft

Afgelopen zaterdag 20 september, was het zover. In de prachtig gerenoveerde “Witte vlinder’, het eerste wijkeconomie project van Amersfoort, kwamen zo’n 60 deelnemers van de diverse G1000 werkgroepen bijeen voor plenaire presentaties en workshops.
Dat houdt in feite in dat ongeveer 10% van de aanwezigen van het grote event in maart jl. heeft gekozen voor een blijvende verbinding met dit burgerinitiatief.

Geen slechte score gezien het feit dat er aanvankelijk nauwelijks was nagedacht over de follow up van de prestigieuze happening. Zo waren er werkgroepen die moesten ontdekken dat er een grote afstand bestaat tussen een bevlogen idee en de weerbarstige praktijk.
Zeker toen al snel bleek blijkt dat er door bestaande burgerinitiatieven al intensief aandacht werd besteed aan een aantal G1000 speerpunten. Het kennen van de ‘sociale kaart’ van Amersfoortse burgerinitiatieven blijkt dan een eerste voorwaarde om te onderzoeken op welke terreinen een nieuw initiatief wordt ingezet.

Doorzetters
Maar al doende leert men en een des te groter compliment voor de aanwezige ‘doorzetters’ die niets van hun elan en betrokkenheid blijken te hebben verloren. Dat elan was ook voelbaar bij de werkgroep ‘duurzaam inbreiden’, die onder de inspirerende leiding van Marc van Leent op zoek ging naar mooie of lelijke plekken in de stad die vragen om een nieuwe aanpak. Dit als onderdeel van een project ‘crowd mapping’, waarbij bewoners digitaal hun buurt en wijk in kaart brengen met de nadruk op het onderzoeken van verbeteringen die zijn te realiseren in hun woon en werkomgeving. Daardoor ga je als wijkbewoner met nieuwe ogen naar je directe leefomgeving en de stad kijken. Domeinen die eerder waren voorbehouden aan professionals en ambtenaren komen dichter bij de burger te liggen.

Omdenken en doen
En dat was in algemene zin ook wat me opviel tijdens deze bijeenkomst van betrokken burgers, die hun stempel willen drukken op de organisatie van leefbaarheid in buurt en wijk vanuit de filosofie van het ‘omdenken’, waarbij overheid en burger als gelijkwaardige partners samenwerken.
Daarvoor zijn het leggen van verbindingen essentieel, werd tijdens de slotmanifestatie geconcludeerd. De deelnemers werden daar gevraagd hun reactie op de bijeenkomst in een ludieke wissel uit-en-geef-scores-actie op papier te zetten.
Dit gecombineerd met een ‘van denken naar doen’ mentaliteit die in de zaal voelbaar was, heeft de G1000 een belangrijke stap gezet als initiatief dat blijvend haar stempel wil drukken op onze stad.

Delen
22 september 2014No comments

Geef een reactie