Initiatief voor Groenvisie Amersfoort

Initiatief voor Groenvisie Amersfoort

Bewoners en raadsleden hebben het initiatief genomen een groenvisie voor Amersfoort te maken. De groenvisie is volgens de initiatiefnemers nodig om een ambitie voor Amersfoort te formuleren als het gaat om groen en om antwoorden te vinden op een aantal vraagstukken, zoals het compenseren van groen bij projecten,  het stimuleren van stadslandbouw en het zelfbeheer van openbaar groen door bewoners.

De initiatiefnemers voelen zich gesteund in hun ambitie voor een groenvisie door de burgertop G1000 die vorig jaar in Amersfoort plaatsvond. Daar kozen de aanwezigen als eerste prioriteit voor meer bomen en groen in Amersfoort.

Startbijeenkomst 30 januari 2015
De initiatiefnemers willen de visie samen met betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren ontwikkelen. Om iedereen goed te betrekken, organiseren de initiatiefnemers een startbijeenkomst op vrijdag 30 januari van 15:00 tot 18:00 uur, in de stadsboerderij Nieuwe Erven (adres Heiligenbergerweg 144). Iedereen in de stad die een bijdrage wil leveren aan de groenvisie is welkom. Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via groenvisieamersfoort@gmail.com.

De wijze waarop de visie tot stand komt, is uniek. Nog niet eerder namen bewoners en raadsleden gezamenlijk het initiatief om een beleidsvisie te maken. De werkwijze is een mooi voorbeeld van hoe partijen in de stad samen met elkaar werken aan een gezamenlijke ambitie. Belangrijk daarbij is dat iedereen zijn inbreng heeft, ook de partijen met andere belangen.

Initiatiefnemer Guido van Beek van G1000 werkgroep ‘Keigroen samen doen!’: ‘Het denk- en schrijfproces is open en interactief en met een duidelijk doel. Het moet leiden tot een gedeelde en uitgebalanceerde groenvisie, die naast ambitie concrete handvatten biedt om groen in de stad te verbeteren en/of te behouden. Een precieze inhoudsopgave is nog niet bekend. We gaan eerst vragen aan alle betrokkenen over welke groene onderwerpen er betere afspraken moeten komen.’ Initiatiefnemer Wendy van Offeren van Klankbordgroep Groenbeleid: ’Ik zie dit ook als een kans om het vertrouwen tussen stad, stadhuis en raad op het terrein van groen en bomen te herwinnen en de relatie te herstellen.’

Vervolg
De startbijeenkomst op vrijdag 30 januari is bedoeld om met elkaar wensen en ideeën te inventariseren over het doel van de groenvisie en over wat er in een groenvisie moet worden meegenomen. Daarnaast is de bijeenkomst ook bedoeld om met alle betrokkenen afspraken te maken over het proces van de totstandkoming van de visie en wie daarin een rol wil spelen.

Voor nadere informatie zie website www.amersfoort.nl/groenvisie.

Delen
15 januari 20153 Comments,
  • Aanvulling op bovenstaand bericht.
    De Startbijeenkomst Groenvisie op vrijdagmiddag 30 januari begint om 14.30! Dan is er een inloop met koffie, thee en fris. Tevens krijgen de deelnemers naamstickers en ook kunnen zij -als zij dat willen- aangeven op een kaart van Amersfoort met een ‘post it’ uit welke wijk ze komen. Dan kunnen we daarna op tijd van start met de rest van het programma.
    Geef je op per email via http://www.amersfoort.nl/groenvisie (klik daar op ‘uitnodiging’ voor het mailadres!).

  • L Noordman says:

    ik heb me aangemeld voor de themagroep groen/bomen maar stap liever over naar de ecologie themagroep echter ik kan de komende weken niet op woensdag. met vriendelijke groet Luc

Geef een reactie