Naast alle Bewonersinitiatieven heeft Bewoners033 een speciale pagina voor initiatieven van professionele organisaties of instellingen, die projecten ondernemen met een hoog gehalte aan zelfwerkzaamheid en vrijwillige inzet van Amersfoorters. Deze vinden plaats vanuit een professioneel kader en bieden een belangrijke bijdrage aan burgerinitiatieven in de stad.

Organisaties kunnen projecten met bovengenoemde kenmerken mailen aan de redactie. De redactie bekijkt of deze passen binnen de rubriek.


De officiële site van de gemeente Amersfoort heeft een aparte pagina over wijken.
Klik hier voor deze pagina.

================================================================

Matchpoint Betrokken Ondernemen is een intermediair zonder winstoogmerk. Samen met ruim 70 bedrijven en 80 maatschappelijke organisaties uit Amersfoort voeren zij jaarlijks meer logodan 150 maatschappelijke projecten uit. Daarnaast nemen via Matchpoint meer dan 1.000 scholieren van diverse scholen deel aan Maatschappelijke Stages. Klik hier voor de website van Matchpoint.

================================================================

Coöperatie 033GROEN werkt aan méér betekenisvol groen in Amersfoort. Zij werkt hierin samen met bewoners, maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven. Zelf aan de slag met een groen project of een idee in jouw buurt? 033GROEN helpt met het concretiseren van je plan. Ze denken mee, stellen kritische vragen, geven feedback en verbinden je waar nodig en gewenst aan anderen in de stad.
Een pril idee ontwikkelen tot bestendige buurttuin of groen schoolplein heeft nog al wat voeten in de aarde. 033GROEN helpt je op weg van je eerste wilde gedachten tot aan de realisatie en het beheer van jouw initiatief. Bovendien staan de 033GROEN wijktuinmannen (M/V) voor je klaar met gereedschap, kennis en kunde!
Neem een kijkje op de website, check het 033GROEN loket, of neem direct contact op.
================================================================

Croqqer is een Social Enterprise© en het is ons doel via ons platform buurtgenoten te verbinden. Want, als we vaker ons tijd en talent met elkaar delen, krijgen we meer gedaan. Croqqer stimuleert en helpt bij het creëren van sociale en economische waarde: krijg je klus gedaan en help elkaar! En, ook belangrijk, zo leren we ook nog leuke mensen uit onze buurt of wijk kennen. Iedereen heeft dagelijks klussen die moeten gebeuren, maar waar geen tijd voor is of die je niet zelf kunt. Met beide  benen in de samenleving: Met onze bijzondere Croqqers Klusbrigade voeren wij maatschappelijke klussen uit zoals voor en met De Witte Vlinder in de wijk Kruiskamp ism RTL4! Vraag gerust naar de mogelijkheden.

================================================================

Stichting Present Amersfoort een brug tussen mensen die hulp aanbieden en mensen die hulp nodig hebben. Wij willen in de samenleving een beweging op gang brengen, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Wij werken vanuit het aanbod van een groep die vrijwillig hulp aanbiedt. Deze groepen vrijwilligers komen vanuit o.a. kerken, verenigingen, bedrijven. Zij geven aan wat zij graag willen doen en wanneer. Als het aanbod is geformuleerd, gaan wij bij maatschappelijke organisaties op zoek naar een passend project voor de groep. Hierbij zijn de criteria dat de hulpvrager geen voldoende netwerk, financiën of goede gezondheid heeft. Naast eenmalige projecten koppelen we ook gezinnen of groepen aan mensen die behoefte hebben aan een langere verbinding. Meer informatie: www.presentamersfoort.nl

=================================================================

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk
gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Zij bieden deze buurtprojecten een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. Om snel meer te weten te komen over verschillende dingen waar je in een groen buurtproject mee te maken krijgt, kun je kijken op de Groen Dichterbij factsheets.

=================================================================

Bent u een professionele organisatie, ondersteunt u bewonersinitiatieven en staat u toch nog niet op deze pagina? Mail naar de redactie en we maken een afspraak!