Inspiratiemagazine Bestuurlijke Ontwikkeling

Inspiratiemagazine Bestuurlijke Ontwikkeling

We ontvingen van wethouder Bertien Houwing het inspiratiemagazine over Bestuurlijke Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort.
Bij de tijdlijn worden diverse Amersfoortse bewonersinitiatieven uitgelicht. Leuk om te lezen wat er de afgelopen jaren in het grote netwerk van bewoners, ambtenaren en raadsleden is gebeurd. Tenslotte maken we samen Amersfoort!

Wethouder Houwing schrijft over het magazine:
Dit magazine is gemaakt om kennis van en ervaringen met bestuurlijke ontwikkeling beschikbaar te maken; voor de raad, maar ook voor college, ambtenaren bewoners en andere geïnteresseerden.

Bij ‘Ontwikkelingen‘ lees je over trends, ontwikkelingen en netwerken rond de veranderende rol van de gemeente in een veranderende samenleving. Onder ‘In Amersfoort’ krijg je een inkijk in het programma Bestuurlijke Ontwikkeling, dat loopt van 2014 – 2018. Bekijk ook zeker het filmpje om in 4 minuten helemaal bij te zijn! Onder ‘Hoe nu verder’ staan de aanbevelingen die de gemeenteraad 2014-2018 meegeeft aan de nieuwe raad en overige uitkomsten van de evaluatie van het programma Bestuurlijke Ontwikkeling. Tot slot ontdek je in de ‘Tijdlijn’ wat er de afgelopen jaren (in Amersfoort) nog meer is gebeurd in relatie tot het thema bestuurlijke ontwikkeling.

We hopen dat de inhoud je inspireert om in Amersfoort de samenwerking tussen inwoners, raadsleden, college en ambtenaren om samen de stad te maken en te besturen verder te ontwikkelen!’

Delen
30 april 2018No comments
Comments

Comments are closed here.