Inspirerende Broedplaats

Inspirerende Broedplaats

Op 28 september vond de 11e Broedplaats bij StadsLAB033 plaats. Deze Broedplaats had een speciaal tintje. De organisatie van de Broedplaats werd overgedragen van de gemeente Amersfoort aan Bewoners033, die de Broedplaats in samenwerking met StadsLAB033 verder zal organiseren.

Ook deze keer waren er verschillende pitches en mededelingen. Er was een pitch om van de Volmolen/Koppelpoort een cultureel huis te maken; en een pitch over de Cultuurvisie en hoe er kan worden gezorgd dat er meer actieve culturele initiatieven uit de stad kunnen worden meegenomen naast de al gesubsidieerde culturele instituties. Daarnaast was er een pitch over statushouders en hoe ze te betrekken bij de arbeidsmarkt en ten slotte was de vraag hoe kun je als bewonersinitiatief meer vrijwilligers krijgen.

De mededelingen waren:

  • StadsLAB033 organiseert verschillende bijeenkomsten, waaronder “Werk in de Wijk” op 7 oktober in Fluor over bewonersinitiatieven en betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zal StadsLAB033 op 20 oktober een open dag organiseren.
  • Op 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Diverse burgerinitiatieven hebben elkaar gevonden in de presentatie van de verschillende activiteiten die in de stad plaatsvinden.
  • Bewoners033 is nog op zoek naar een bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen met Bewoners033 contact op nemen.
  • Op 26 oktober is er weer een Burgerborrel, dit keer ook bij StadsLAB033.

De volgende Broedplaats vindt plaats op 14 december. De locatie zal nog bekend worden gemaakt. Oproep: welk bewonersinitiatief wil gastheer zijn op 14 december?

Delen
14 oktober 2017No comments,
Comments

Comments are closed here.