Bij de burenhulpdienst bieden buren en wijkgenoten elkaar, gratis, de helpende hand. U kunt bij de Burenhulpdienst terecht als u bijvoorbeeld tijdelijk wat minder mobiel bent of als u door geringe financiële middelen of door weinig contacten in de buurt niet zelf kunt voorzien in een behoefte. Heeft u een (hulp)vraag of een hulpaanbod mail of bel ons of kom dan bij ons loket langs. Sinds 12 mei is de Burenhulpdienst via een nieuwe e-mailadres te bereiken en dat is burenhulpdienst@outlook.com .

Wat biedt de Burenhulpdienst?
In principe biedt de Burenhulpdienst u kortdurende hulp aan. U kunt bij ons aankloppen voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een stoep schoon maken, meekijken bij eenvoudige administratieve vragen, boodschapje (samen) doen, bezoek naar specialist in het ziekenhuis (tijdig aanvragen), kleine klusjes in huis zoals een lamp, schilderij of foto ophangen en een wandeling maken in de wijk.

Heeft u een (hulp)vraag?
Neem contact met ons op. Er is een loket open op woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in Woonzorgcentrum Nijenstede en op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in wijkcentrum het Klokhuis. U kunt ons eveneens bellen tijdens de lokettijden of spreek de voicemail in via 06 – 444 777 501 Tevens kunt u met ons een afspraak maken bij u thuis of in het woonzorg-/wijkcentrum.

Wilt u ook een steentje bijdragen?
Wilt u ook (meer) betrokken zijn bij andere buurt- of wijkgenoten? Wilt u zich bijvoor-beeld als hulpaanbieder, loket medewerker, een ‘goede buur’ (die o.a. zorgelijke situaties signaleert & bespreekbaar maakt) of als reporter/pr man zich inzetten via de Burenhulpdienst? Laat het ons dan weten. We nodigen u uit voor een kennismaking -gesprek waarin we kijken welke mogelijkheden er zijn en of die passen bij uw aanbod.

Werkgroep PR zoekt bewoners, zoekt U!
We komen we graag in contact met bewoners die affiniteit en eventueel ervaring hebben met PR zaken. Heeft u interesse? Graag horen we van u; mail ons of bel Silvia Morren, sociaal werker samenleving van Stichting Welzin 06 – 43 14 12 17.

De Burenhulpdienst wordt gerealiseerd door samenwerking tussen de bewonersgroep
‘Ontwikkelgroep Burenhulpdienst’, bewoners uit de wijken Randenbroek & Schuilenburg en Stichting Welzin. We werken ook samen met Ravelijn, Nijenstede en het Klokhuis.

Adres

Ons Adres:

Schuilenburg, Amersfoort

GPS:

52.15388272590916, 5.4126852386607425

Telefoon:

-

Email:

-

Web:

-