Het zijn rare tijden. We leven samen in een veranderende wereld.
De aard van werk verandert, ons onderwijssysteem zoekt naar manieren van betere aansluiting bij studenten en bij de arbeidsmarkt, gezondheidszorg kampt met interessante vraagstukken nu we langer leven en er minder geld te besteden is. De samenstelling van de beroepsbevolking verandert de komende jaren nog meer dan nu al het geval is en werkvormen en samenwerkingsverbanden nemen andere vormen aan.

Ondernemers maken zich klaar om straks te kunnen overleven in al die turbulentie.
Nog afgezien van de impact van enorme technologische ontwikkelingen op ons huidige én toekomstige leven.
Hoog tijd, vond Dirk Kaan, om een plek te creëren om daar samen in onze regio nieuwe vorm aan te geven. StadsLAB033! Een plek om te bedenken, te experimenten én uit voeren. Vanuit verschillende invalshoeken, de hoofden en handen bijeen, op zoek naar de beste oplossing. Maatschappelijk verantwoord.
Open staan voor nieuwe mogelijkheden, het wiel samen uitvinden, niet steeds opnieuw. Delen! Slimme oplossingen. Voor alle betrokken partijen. Voor ondernemers, slimme studenten, werkenden, werkzoekenden, jong en oud, scholier, student, om te ontdekken én te doen!

De Droom voor Amersfoort
Samenwerking, vernieuwing en verbinding. In de regio Amersfoort.
Voor een duurzaam economische klimaat, waar een plek is voor ondernemers, werkenden, werkzoekenden, onderwijs, studenten en overheid om gericht te experimenten, te bouwen aan en het realiseren van projecten, gedachten en ideeën die bijdragen aan een gelukkige toekomst en de broodnodige vernieuwing. Niet alleen binnen branches of bedrijven. Maar juist ook over bedrijfs- en organisatie grenzen heen. Maatschappelijk verantwoord en samen. Niet ieder voor zich, maar juist wij met elkaar. Versterken, verbinden, vernieuwen in de 033 regio!

De droom van StadsLAB033?
De Amersfoortse regio wordt de 6de Blue Zones van de wereld!


Blue Zones zijn plekken op de wereld, op dit moment zijn het er 5, waar mensen aanmerkelijk vitaler, gezonder en gelukkiger oud worden dan elders. Denk alleen al aan de lagere kosten voor gezondheidszorg! Of aan lachende mensen die uit eigen beweging langer blijven werken, gewoon omdat ze daar zelf blij van worden en blijven…

De 9 geheimen die de Blue Zones tot Blue Zones maken heeft Dirk Kaan vertaald naar Amersfoort en StadsLAB033. De plek waar geëxperimenteerd kan worden met deze geheimen om te ontdekken hoe wij een ondernemende, innovatieve en gelukkige regio van Amersfoort kunnen maken. Een ware Blue Zone.

Vriend worden
Maar… we gaan verder voor onze vrienden.
Als vriend StadsLAB033 heb je de mogelijkheid om 1x per jaar een case in te brengen. Zo’n case kan bijvoorbeeld een innovatievraagstuk zijn. Hoe ziet de branche, jouw bedrijf er in 2020 uit.

2x per jaar organiseren wij voor onze vrienden een bijeenkomst waar wij de rode draden uit deze casussen delen met de aanwezigen.

Als vriend van StadsLAB033 werk je mee aan een innoverende, vitale Amersfoortse regio. StadsLAB033 heeft een zwerm van studenten, werkzoekenden, Zp-ers, ondernemende mensen met ideeën, maar ook kinderen van basis scholen, leerlingen van het MBO en studenten van de HBO. Zij kijken met een andere bril naar jouw vraagstuk. Al die verschillende brillen brengen wij samen tot een toekomstscenario waar jij als ondernemer blij van wordt en met veel geloof de vitale toekomst vorm geeft.

En ik kom in de organisatie van de vriend het verhaal en de geheimen van de Blue Zones vertellen en leg uit welke vertaalslag te maken is naar de eigen organisatie.

Vriend worden van StadsLAB033 kan voor 1000,-

Adres

Ons Adres:

Kleine Koppel 70, 3812PH, Amersfoort

GPS:

52.1616074, 5.3795238

Telefoon:

-

Email:

-

Web:

-