Wij zijn een netwerk van ondernemende mensen die actief zijn in Amersfoort-Zuid. We willen bewoners in contact brengen met elkaar en met organisaties, om de veelzijdigheid van de wijken te laten zien en de wijken leuker en sterker te maken. De stichting kent verschillende werkgroepen:

  • Buurtbudget: het toekennen van subsidie voor initiatieven en activiteiten van bewoners en voor het organiseren van straatfeesten)
  • Buurtpuntzuid, de burenhulpdienst
  • Wijkkrant: 3 keer per jaar komt de wijkkrant uit met interviews en artikelen
  • Wijkfeest Zuid: ieder jaar organiseert BAZ vanuit haar functie het Wijkfeest Zuid
  • Veiligheid: met enige regelmaat houdt de werkgroep samen met de gemeente en wijkagent een “wijkschouw”
  • Digitale communicatie, die gaat over de wijkwebsite, de website van de stichting en de social media-kanalen.

We houden contact met organisaties in de wijken, de gemeente en de wijkagenten. En we organiseren ieder jaar ‘Groot BAZ’: een netwerkbijeenkomst voor iedereen die actief is in de wijk.

Op 6 juni (onder voorbehoud) 2019 vindt in het Juliana van Stolbergpark weer het jaarlijkse het Wijkfeest Zuid plaats. Met de wijkmarkt, muziek, hapjes en drankjes, het sportplein, kleedjesmarkt en springkussens. Kijk voor meer informatie op www.amersfoortzuid.info/wijkfeest

Heb je ideeën, vragen of ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op via info@amersfoortzuid.nl, wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen!

De website van de stichting: www. amersfoortzuid.nl
Wijkwebsite met alle activiteiten in zuid: www.amersfoortzuid.info

Amersfoort-Zuid omvat de wijken Vermeerkwartier, Dorrestein, Leusderkwartier, de Berg en het Bosgebied.

Contact Owner