Wij zijn een netwerk van ondernemende mensen in Amersfoort-Zuid.
Onze activiteiten behelzen het bijdragen aan de leefbaarheid en cohesie in de wijken, toekennen van het buurtbudget, samenwerken met politie en gemeente rond veiligheid, het organiseren van burenhulp, informatie geven over wat er gebeurt in het zuiden van Amersfoort. Er zijn mensen die het buurtbudget toekennen (voor activiteiten van buurten/straten), mensen die artikelen schrijven voor de wijkkrant, er zijn mensen die werken aan de wijkwebsite www.amersfoortzuid.info en het jaarlijkse Wijkfeest Zuid in het Juliana van Stolbergpark.
We houden contact met organisaties zoals de wijkteams en kerken, de gemeente en de wijkagenten en vele anderen.
We willen bewoners in contact brengen met elkaar en met organisaties in de wijk. Om elkaar te helpen en inspireren en samen te werken aan een fijne leefomgeving.
Heb je ideeën, vragen of ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

info@amersfoortzuid.nl
www.amersfoortzuid.nl
www.amersfoortzuid.info
Twitter: @amersfoortzuid
FB: ingewikkeld adres, je kunt beter zoeken op amersfoort zuid

Amersfoort-Zuid omvat de wijken Vermeerkwartier, Leusderkwartier, de Berg en het Bosgebied.

Contact Owner