Het Waterwingebied is een smalle, langgerekte strook groen in het Oosten van Amersfoort. Een kleine 25 ha. groot, bijna 2,5 km lang en soms maar 50m. breed. Een merkwaardig parkachtig landschap waar je je, door de beslotenheid, midden in de stad ineens “buiten” waant. Wilde aardbeitjes, hazelnoten, konijnen en verbluffend veel vogels. Van 1913 tot 2003 werd in Het Waterwingebied daadwerkelijk water gewonnen. In het gebied zijn nog verschillende putten te vinden die ooit het water van 26 m. tot 198 m. diep oppompten.

Het Waterwingebied is vanaf 1972 van drassig weidegebied herschapen tot stadspark waarin veel oude landschapselementen zijn bewaard die aansloten bij het landschap van de Gelderse Vallei. Oorspronkelijk was dit park bedoeld als afsluiting van de stad en als overgang naar het platteland van de aangrenzende Gelderse Vallei. Inmiddels is Amersfoort ook in Oostelijke richting verder gegroeid en ligt Het Waterwingebied nu ingeklemd tussen de wijken Liendert en Rustenburg of Schuilenburg en de A28. Omdat Het Waterwingebied in het zuiden begrensd wordt door de Barneveldse Beek en in het noorden door de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn heeft het zich ontwikkeld tot een belangrijke ecologische verbindingszone in verstedelijkt gebied. Daarnaast is het de groene long voor Oost-Amersfoort en een uniek multicultureel stadspark. Al die functies die Het Waterwingebied kan/moet vervullen staan echter regelmatig op gespannen voet met elkaar.

Adres

Ons Adres:

waterwingebied, Amersfoort

GPS:

52.17191425873677, 5.409009250165127

Telefoon:

-

Email:

-

Web:

-