Ons Nieuwland is de naam van het Wijk Bewoners Team die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling en toekenningen van het buurtbudget in de wijk Nieuwland in Amersfoort. Er zitten momenteel 7 personen in dit team. Sinds 2014 is er weer een actief team die druk zijn met de promotie van het buurtbudget en inmiddels al vele initiatieven hebben ondersteund. Het aantal aanvragen is sinds de aantreding van dit team flink toegenomen. Op de website www.onsnieuwland.nl kunt u de aanvragen en declaraties doen en ook een overzicht terugvinden van de aanvragen. Ook de regels staan er duidelijk vermeld.

Belangrijk is dat een aanvraag betrekking heeft op de wijk Nieuwland (voor en door de wijk) en dat het een budget is om een initiatief te ondersteunen in de opstart ervan. Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld voor structurele bijdragen, al zijn hier enkele uitzonderingen op, zoals het financieel steunen van de onkosten van de wijkkrant Ons Nieuwland, Bouwdorp, Koningsdag en het Wijkfeest. Een ander belangrijk punt is dat er ook andere financieringsbronnen moeten zijn en een complete begroting met hierin opgenomen alle inkomsten en uitgaven (o.a. dus eigen bijdragen van deelnemers, bewoners, sponsoring etc.). De aanvraag mag niet in strijd zijn van het gemeentebeleid etc.

Lees de volledige voorwaarden op de website.

Adres

Ons Adres:

Nieuwland Amersfoort

GPS:

52.196329261370224, 5.380928416949473

Telefoon:

-

Email:

-

Web:

-