Jazzbuurt: waarin een kleine buurt groot kan zijn

Jazzbuurt: waarin een kleine buurt groot kan zijn

In de wijk Schothorst is sinds kort een bewonersgroep actief in het project ‘Burennetwerk Schothorst’.
Zo’n 10 bewoners vormen een coördinatieteam dat per buurt wil onderzoeken of en hoe bewoners meer betrokken willen zijn op elkaar ter verbetering van het leefklimaat en de onderlinge samenhang. Als proef werd gekozen voor het Gein, beter bekend als de Jazzbuurt. Huis aan huis werden vragenlijsten verspreid en opgehaald. Uit de verwerkte gegevens komt naar voren dat 20% van de bewoners aangeeft zich op een of andere wijze actief te willen inzetten voor hun directe omgeving. Maandagavond 1 juni jl. werd in het Inloophuis Schothorst de eerste bijeenkomst gehouden voor betrokken buurtbewoners. Naast een kennismaking en een persoonlijke ronde waarin alle deelnemers vertelden hoe ze het wonen in hun straat ervaren, was er ruimte om wensen, behoeften en de daaraan verbonden ideeën te inventariseren.

Prettige woon en leefplek
Opvallend was de unanieme wijze waarop de buurt als een prettige woon en leefplek werd beleefd, waarbij een goed contact met buren en omwonenden werd genoemd als basis voor nieuwe initiatieven als burenhulp, gezamenlijk tuinonderhoud, straatfeesten en het werken aan verkeersveiligheid.
Woensdagavond 3 juni as. vindt in het Inloophuis Schothorst een bijeenkomst plaats voor de tweede groep betrokken buurtbewoners.
Als alle wensen en plannen geïnventariseerd zijn, volgt eind juni een grotere bijeenkomst waarin concrete plannen en voorstellen de revue zullen passeren.
Landelijk geldt een percentage van 6,5 % voor bewoners die zich actief willen inzetten in hun buurt of wijk. De 20% van de Jazzbuurt laat zien waar een kleine buurt in Schothorst groot in kan zijn.
Voor de bijeenkomst van 3 juni as. zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Inloophuis Schothorst, Batostraat 2, opgave voor deelname: burennetwerkschothorst@gmail.com of telefonisch: 06 13610200

Delen
2 juni 2015No comments

Geef een reactie