K.F. Heinfonds voor buurt- en groen-initiatieven

K.F. Heinfonds voor buurt- en groen-initiatieven

Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen. Ook wil het K.F. Hein Fonds kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Vaak is de drempel voor mensen die een buurtinitiatief of een groeninitiatief nemen te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Deze initiatieven komen daarom, ook zonder een stichting of vereniging te zijn, eens in de vijf jaar in aanmerking voor ondersteuning tot € 500.

Kijk op https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven#buurtinitiatieven voor alle voorwaarden.

Delen
1 februari 2019No comments
Comments

Comments are closed here.