Komend Stadscafé over rol, invloed en betrokkenheid van inwoners bij het bestuur

Komend Stadscafé over rol, invloed en betrokkenheid van inwoners bij het bestuur

De afgelopen paar jaar is de betrokkenheid van inwoners op het bestuur van de stad flink gegroeid. Niet alleen in Amersfoort maar (gelukkig) ook op andere plaatsen in het land vindt er een kanteling plaats. De oude manier van besturen gaat niet meer op, gezien de mondigheid en inzet van deskundigheid van inwoners op vele projecten. De G1000 van 22 maart vorig jaar en de werkgroepen die daarna zijn gevormd laten zien dat er vele betrokken Amersfoorters zijn die mee willen praten.
In de afgelopen jaren heeft het burgerinitiatief het Nieuwe Samenwerken een lans gebroken voor een betere manier van samenwerken tussen stad en stadsbestuur. Hieruit zijn vele projecten ontstaan, zoals het Stadscafé, waar inwoners, raadsgriffie, raadsleden en ambtenaren samen een onderwerp bespreken. Voor alle partijen een mooie manier om met elkaar in dialoog te gaan vóórdat een onderwerp een politieke lading krijgt.

Komend stadscafé gaat nog een stapje verder. Bewoners, raad en ambtenaren gaan in dialoog over hoe ver die samenwerking kan gaan. Wat is de rol van inwoners op de besluitvorming? Kunnen politici afgewogen besluiten nemen op basis van de informatie die ze tot zich krijgen en in de tijd die ze -naast hun baan- vrijmaken voor het raadslidmaatschap? Hebben ambtenaren genoeg informatie vanuit de stad om hun werk te kunnen doen of kunnen ze veel meer en beter werk doen als ze (beroeps- of ervarings-) deskundige bewoners erbij betrekken? Hebben bewoners genoeg duidelijkheid over de processen van bestuur om mee in dialoog te gaan of denken ze alleen aan hun eigen ‘backyard’?

Hierbij een oproep aan ambtenaren, bewoners en raadsleden om samen de dialoog aan te gaan en de samenwerking tussen stad en bestuur nog verder te verbeteren!

PS.: voorafgaand aan dit stadscafé is er nog zo’n mooi evenement om samen met raadsleden en ambtenaren te leren van nieuwe informatie: de raadsacademie. Gaat ook over kanteling…..

Delen
13 januari 2015No commentsDialoog | Het Nieuwe Samenwerken | Stadscafé

Geef een reactie