Leesvoer voor betrokken bewoners

Sociale Vraagstukken

Voor wie zich wil informeren over de stand van zaken in ‘onze’ Participatiesamenleving, het verloop van de Transities en de hype rond de ‘Doe-democratie’ heeft de site socialevraagstukken.nl veel te bieden: http://www.socialevraagstukken.nl. Lees de stukken op de voorpagina en kijk ook onder de tabs ‘Dossiers’ en ‘Rubrieken’.

Future City Foundation

Wil je ook meedenken over hoe de stad van de toekomst eruit moet zien (en hoe je dus de problemen van vandaag kunt oplossen)? Kijk oop https://future-city.nl/.

Netwerkdemocratie

Netwerk Democratie zet zich in om burgerparticipatie te stimuleren, burgerinitiatief zichtbaarder te maken voor de overheid en burgers het gereedschap te bieden om zich op effectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die hen vertegenwoordigen, door gebruik van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Hierover leesvoer dat betrekking heeft op Nederland, Europa en de wereld.

Bewoners weten niet van wijken

Al een aantal jaren oud maar nog steeds bruikbaar, en geschreven door stadgenoot Daan Vosskuhler: het ‘buurtboek’ Bewoners weten niet van van wijken, Gids voor de actieve buurtbewoner.

Heb jij suggesties voor deze pagina? Deel ze met ons: redactie@bewoners033.nl.  Schrijf je zelf over bewonersinitiatieven, dan plaatsen we ook graag jouw bijdrage.