Leesvoer voor betrokken bewoners

Altijd Nieuw Gedoe! Buurtmakers met Asset-Based Community Development op weg naar nieuwe democratie 

Dit boek, uitgebracht door LSA Bewoners, is geschreven met bewoners als buurtmakers in het hoofd. Maar dit ABCD-handboek is ook interessant voor andere mensen met een hart voor buurten bouwen van onderop, en van binnenuit. Als je vanuit je beroep bent betrokken bij de buurt, en je graag wil werken op basis van Asset-Based Community Development, is dit boek een goede (door)start. Bijvoorbeeld voor welzijnswerkers, gemeenteambtenaren of mensen die werken bij een fonds of woningcorporatie. Lees (en luister) hier verder.

WBTR geldt vanf 1-7-2021 voor stichtingen en verenigingen

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

Sociale Vraagstukken

Voor wie zich wil informeren over de stand van zaken in ‘onze’ Participatiesamenleving, het verloop van de Transities en de hype rond de ‘Doe-democratie’ heeft de site socialevraagstukken.nl veel te bieden: http://www.socialevraagstukken.nl. Lees de stukken op de voorpagina en kijk ook onder de tabs ‘Dossiers’ en ‘Rubrieken’.

Geestelijke gezondheidszorg

Mensen die werken in of met cliënten- en familieorganisaties in de ggz kunnen veel kennis opdoen op de website Mindplatform.nl, voor belangenbehartiging bij psychische problemen, gegroepeerd onder thema’s als destigmatisering, eigen regie, rechten en wachtlijsten en onder projecten als Kansen op werk, Herstelacademies / Zelfregienetwerken, Crisiskaart en Zorg verandert. Ze geven ook een tijdschrift uit: Mind magazine.

Collectieve Kracht

CollectieveKracht is een kennisplatform van en voor burgercollectieven uit alle sectoren: van energie tot wonen, van zorg tot voedsel. CollectieveKracht verbindt en helpt burgercollectieven om zich veerkrachtig te ontwikkelen en samen obstakels te overwinnen. Het platform is ontstaan uit een samenwerking tussen het onderzoeksteam Social Enterprise and Institutions for Collective Action van Erasmus Universiteit Rotterdam en een brede basis van netwerkorganisaties en burgercollectieven uit heel verschillende sectoren.  Collectieven missen soms zelf de kennis om grote stappen te zetten in de uitdagingen waar ze voor staan. En dat terwijl die kennis wel bestaat: bij andere collectieven, onderzoekers, financiële instellingen en overheden. CollectieveKracht heeft vier groepen experts: de partnerlabs (Sciencelab, Financelab, Overheidslab, Netwerklab), die met de vragen van collectieven aan de slag gaan, samen met een platform voor het uitwisselen van kennis tussen collectieven onderling.

knhm Foundation magazine: Werkplaats

Werkplaats is het magazine van KNHM foundation. Werkplaats informeert, enthousiasmeert, verdiept kennis en biedt een podium voor discussie. Het magazine valt twee keer per jaar op de deurmat bij zo’n 14.000 abonnee’s, zoals buurthuizen, vrijwilligers, wijkbedrijven en gemeenten. Werkplaats wordt altijd gemaakt met een of meerdere partners, rondom een actueel thema. Het is ook online te lezen: zie https://www.knhm.nl/werkplaats/.

Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, ouderen en armoede alsmede Burgerparticipatie. Samen met de praktijk ontwikkelen ze kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe. De focus van Movisie is het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Movisie heeft veel publicaties en artikelen over hun aandachtsgebieden, alsmede zg. ‘magazines’ die diverse facetten van een aandachtsgebied belichten, bijvoorbeeld over mantelzorg. Movisie Academie biedt momenteel ZOOM cursussen en persoonlijke online cursussen aan. Movisie heeft inmiddels ook een “Oekraïnedossier” uitgebracht.

Nieuw Wij

Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten horen in een ‘nieuw wij’ dat mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt? Op de website van Nieuw Wij vind je geen kant en klaar recept voor een Nieuw Wij, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is.

Hoe kan Theory of Change de impact van jouw groene burgerinitiatief vergroten?

Lees hier meer. En blader vooral verder op de website van NatureToday; er staan veel inspirerende verhalen.

Future City Foundation

Wil je ook meedenken over hoe de stad van de toekomst eruit moet zien (en hoe je dus de problemen van vandaag kunt oplossen)? Kijk op https://future-city.nl/.

Netwerkdemocratie

Netwerk Democratie zet zich in om burgerparticipatie te stimuleren, burgerinitiatief zichtbaarder te maken voor de overheid en burgers het gereedschap te bieden om zich op effectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die hen vertegenwoordigen, door gebruik van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Hierover leesvoer dat betrekking heeft op Nederland, Europa en de wereld.

Bewoners weten niet van wijken

Al een aantal jaren oud maar nog steeds bruikbaar, en geschreven door stadgenoot Daan Vosskuhler: het ‘buurtboek’ Bewoners weten niet van van wijken, Gids voor de actieve buurtbewoner.

Platform Stad en Wijk

Het Platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van hogescholen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. Ze hebben een agenda met informatieve bijeenkomsten en ook een goed gevulde rubriek met leestips.

Werken met Nieuw- en Oudkomers

Het doel van Kennisplatform Integratie en Samenleving is vooral om voor politici, ambtenaren en professionals om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen. Deze informatie is vaak ook nuttig voor bewonersorganisaties die werken met nieuw- en oudkomers, bijvoorbeeld het verslag over hoe zelforganisaties duurzaam kunnen samenwerken met professionals in het bereiken van burgers met een migratieachtergrond. Zie ook dit artikel van Movisie.

Energietransitie

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. De organisatie werkt samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren. Bij de EnergieSamen Academie vind je een schat aan informatie in de vorm van rapporten, artikelen, filmpjes, opnames van webinars, en meer, zoals bijvoorbeeld het ‘whitepaper’ over slim energie delen achter de meter.

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Ook NMU heeft veel in de aanbieding om te lezen en te kijken. Hier hun aanbod voor de komende tijd.

Heb jij suggesties voor deze pagina? Deel ze met ons: redactie@bewoners033.nl.  Schrijf je zelf over bewonersinitiatieven, dan plaatsen we ook graag jouw bijdrage.