Lenaert Nicasiusspeld voor Martin Borst van VoedselFocus Amersfoort

Lenaert Nicasiusspeld voor Martin Borst van VoedselFocus Amersfoort

Op donderdag 17 september 2020 ontving Martin Borst, bestuurslid van stichting VoedselFocus Amersfoort, de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor stichting Voedsel Focus Amersfoort en zijn werk voor de kerken in Amersfoort-Noord.

Martin Borst was vanaf 2008 bestuurslid voor de Voedselbank Amersfoort. Wegens het beëindigen van zijn benoemingstermijn stopt hij met deze functie. Wel blijft hij als coördinator van het uitdeelproces bij de voedselbank betrokken.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Martin Borst zag de voedselbank niet alleen als een instantie die noodhulp bood, maar als een instantie die daarnaast een veel belangrijkere taak heeft door klanten de weg te wijzen en ze te helpen zelfredzaam te worden. Daarmee onderscheidde deze voedselbank, vooral in de eerste jaren, zich ten opzichte van vele andere voedselbanken in Nederland”.

In 2015 nam de heer Borst als vertegenwoordiger van het bestuur het ‘Appeltje van Oranje’ in ontvangst uit handen van Koningin Máxima voor bijzondere hulp van de voedselbank aan mensen die het minder getroffen hebben. De Appeltjes zijn bestemd voor initiatieven die mensen met elkaar verbinden.

Daarnaast was de heer Borst betrokken bij de opbouw van het missionair-diaconale werk van de kerken in Amersfoort-Noord, en in de toen nieuw te bouwen wijken Zielhorst en Kattenbroek. Hij was onder andere lid van de Kerkenraad van het Brandpunt en afgevaardigde in de Oecumenische Wijkraad van het Brandpunt. Vanaf de begin jaren 2000 was hij lid en daarna scriba en voorzitter van Algemene Kerkenraad Hoogland/Amersfoort Noord. Ook was hij enige tijd actief als (interim) voorzitter van de Diaconie van de PKN Hoogland/Amersfoort Noord.

Uit een persbericht van de Gemeente Amersfoort
Foto: Gemeente Amersfoort

Delen
21 september 2020No comments,
Comments

Comments are closed here.