Lever je Indebuurt033 subsidieaanvraag in tussen 1 en 23 december

Lever je Indebuurt033 subsidieaanvraag in tussen 1 en 23 december

Inwoners die een activiteit organiseren voor hun buurt of de hele stad dat bijdraagt aan het welzijn van mensen, kunnen subsidie krijgen via Indebuurt033. 

De subsidieregeling die dit mogelijk maakt is op 15 november door het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort vastgesteld. Door initiatieven van inwoners te subsidiëren wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze in het welzijnswerk. Het accent wordt verlegd van de professionele ondersteuning naar de inwoners zelf.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Naast inwoners, mogen ook formele organisaties en sociaal ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Als er meer aanvragen worden ingediend dan er budget is, krijgen initiatieven waar veel inwoners en vrijwilligers bij betrokken zijn voorrang. Van 1 december tot 23 december kunnen inwoners en organisaties een subsidieaanvraag indienen bij Indebuurt033. Eind januari 2017 worden de eerste aanvragen toegekend.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden staat op www.amersfoort.nl/projectenindebuurt. Kijk voor meer informatie over de nieuwe werkwijze en een stappenplan voor inwoners om een activiteit op te starten op www.amersfoort.nl/indebuurt.

Delen
17 november 2016No comments,
Comments

Comments are closed here.