Buurtterras Kattenbroek

Subsidieregelingen Amateurkunsten Amersfoort open in september

Uit een persbericht van de Gemeente Amersfoort:

Om de amateurkunst in Amersfoort te ondersteunen biedt gemeente Amersfoort drie subsidieregelingen. In september kan voor alle regelingen subsidie worden aangevraagd.

Amateurkunst projecten Amersfoort

Vanaf 1 september t/m 31 oktober kan subsidie aangevraagd worden voor culturele projecten en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort en voor Amersfoorters. Deze regeling ondersteunt tijdelijke projecten waarbij er bijzondere aandacht is voor projecten die samenwerking stimuleren met instellingen en partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad.

Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort

Amersfoortse amateurkunstverenigingen die langer dan drie jaar bestaan, kunnen een bijdrage aanvragen voor de kosten voor professioneel artistiek leidinggevenden. Denk aan de kosten voor een dirigent, regisseur, choreograaf, instructeur, speelgroepleider of dansleiding.  Aanvragen voor het jaar 2024 kan van 15 september t/m 15 oktober 2023.

Amateurkunst huursuppletie Amersfoort

Amersfoortse amateurkunstorganisaties kunnen een bijdrage ontvangen voor de kosten van de huur van een zaalruimte in Amersfoort om een voorstelling uit te voeren. Van 1 tot en met 30 september is de regeling open voor activiteit met een gewenste startdatum tussen januari en juni 2024.

Alle regelingen worden uitgevoerd door Amateurkunst033 van Scholen In de Kunst. Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.amersfoort.nl/amateurkunst.

11 september 2023No comments
Een bijzonder feestje: een insectenfeest

De Hof der Toekomst in Kattenbroek bestaat 30 jaar. Reden voor een feestje bedachten de bewoners. Maar geen gewoon feestje, een insectenfeest. Bewoners fotografeerden meer dan 100 verschillende insecten in de tuin. Daarvan kozen ze er 30 uit. Van deze 30 verzamelden ze informatie en schreven er teksten bij in de ik-vorm. Dertig verschillende bewoners spraken de teksten in. Het resulteerde in 30 insectenborden met een QR code verspreid over de tuin. Scan je de QR code, dan hoor je het geluidsfragment. Zaterdag ging de expositie met intrigerende verhalen van start. De expositie is vrij toegankelijk en nog tot 8 oktober te zien en te beluisteren.

4 september 2023No comments, , ,
Voetgangersbrug
Primeur: Houten voetgangersbrug van hergebruikt materiaal aan IJsvogelpad.
Een houten voetgangersbrug, gemaakt van vrijwel alleen maar hergebruikte materialen uit oude bruggen. Deze is vanaf vandaag te vinden aan het IJsvogelpad in Amersfoort. Het ontwerp lijkt op de vorige brug die wegens ouderdom moest worden vervangen. Het hout is niet nieuw, maar komt uit andere verwijderde houten bruggen.
4 september 2023No comments
Raad besluit 12 september over referendum parkeren

De initiatiefnemers van het referendum over parkeren hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun definitieve referendumaanvraag. De gemeenteraad neemt op 12 september een besluit over het doorgaan van het referendum en hoe het referendum er verder uit zal zien. Het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders heeft tevens een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld voor dit referendum over het parkeerbeleid. De initiatiefnemers van het referendum hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun aanvraag. Vooruitlopend op het formele besluit van de gemeenteraad of het referendum doorgaat, stelt het college vast een onafhankelijke referendumcommissie in die de campagne toetst en de raad adviseert over de vraagstelling.

4 september 2023No comments