Amersfoort geeft Thuis
173
Amersfoort geeft Thuis
Categorie : Nieuwkomers
Website : https://www.amersfoortgeeftthuis.nl/
Categorie : Nieuwkomers
Website : https://www.amersfoortgeeftthuis.nl/

Wie zijn wij: Amersfoort Geeft Thuis

Wij zijn een platform van vrijwilligers en professionals betrokken bij participatie en integratie van vluchtelingen en statushouders in Amersfoort.

Ontstaan

Bij de komst van veel nieuwe vluchtelingen naar Amersfoort in 2015 ontstonden er veel particuliere initiatieven. In Amersfoort zeggen heel veel gewone mensen ‘Wij kunnen en willen aan de opvang van mensen die op de vlucht zijn iets doen’. Alle problemen in de wereld kunnen we niet oplossen maar we kunnen vluchtelingen wel laten weten: ‘Amersfoort Geeft Thuis’.

In die dagen ontstaat AGT als poging om actieve mensen samen te brengen en in deze beginfase faciliteert het ook de afstemming met de burgerlijke overheid.

Op de site www.amersfoortgeeftthuis.nl komen die mensen en hun organisaties aan het woord. We verwijzen naar hun initiatieven en acties. We geven aan wat jij met hen kunt doen en bij welke initiatieven je je aan kunt sluiten. In de praktijk blijkt het medium van een site niet te beantwoorden aan die oorspronkelijke doelstelling. In Facebook groepen gaat de communicatie veel directer. De site AGT functioneert als vraagbaak over organisaties en als dossier over de actuele zaken aangaande vluchtelingen en statushouders. Daarnaast als ‘boekenkast’ met achtergrondartikelen.

Doel en werkwijze

In de beginfase formuleerden wij ons doel als volgt:

Ons doel is dat we weten wat ons te doen staat, wat er al gebeurt en wat mensen daaraan kunnen bijdragen.

Vandaag de dag is AGT een open ontmoetingsruimte waar vertegenwoordigers van basisinitiatieven en -organisaties, vrijwilligers en professionals actief in de participatie van vluchtelingen en statushouders elkaar ontmoeten. Zij:
– informeren burgers en de gemeenteraad,
– informeren en bemoedigen elkaar,
– signaleren witte vlekken in de hulpverlening en dienstverlening,
– proberen overeenkomstige activiteiten samen te brengen,
– spreken de gemeente Amersfoort aan als zaken niet goed lopen,
– nemen contact op met de betreffende organisatie als zaken beter kunnen,
– zien erop toe dat wet- en regelgeving toegepast wordt ten dienste van de doelgroep.

In de bijeenkomsten wordt gekeken, aan de hand van praktijkverhalen, naar de stand van zaken rondom de opvang en integratie van vluchtelingen en de inzet van vrijwilligers daarbij.

Om ons zo breed mogelijk te oriënteren en te zien waar voorbeelden van succesvolle inzet van mensen en middelen danwel knelpunten liggen, hebben we in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Timon, NVA Centrum voor integratie en participatie, Kommak, Vluchtelingenwerk in het AZC.

AGT functioneert zo als een Platform. Het Platform wil nadrukkelijk ook vluchtelingen en/of migranten in zijn/haar geledingen een plek geven. Zij kunnen immers het beste vertellen wat er goed en minder goed gaat in Amersfoort.

AGT heeft in 2017 de doelgroep uitgebreid. In het begin ging het vooral om nieuwe vluchtelingen, maar vandaag gaat het ook over statushouders. Momenteel ligt onze focus bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning. AGT houdt zich bezig met de integratie in brede zin van deze mensen in Amersfoort. Wat gaat goed en waar liggen knelpunten?
N.B. Alhoewel we de uitgeprocedeerde bewoners van het AZC niet primair als onze doelgroep beschouwen, kan het zijn dat de situatie erom vraagt om er wel aandacht voor te hebben.

Deelnemers aan het Platform AVG: platform voor Levensbeschouwing en Religies, Raad van Kerken/diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort en diaconie Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord, Indebuurt033, Welkom in Amersfoort (samenvoeging Gastgezin en Meet up), NVA centrum voor integratie en participatie , vertegenwoordigers vanuit de doelgroep: vluchtelingen, statushouders of mensen die deze groepen goed kennen.:

Delen