Het Groene Spoor

Piet Mondriaanplein 187 3812 GZ Amersfoort
381
Het Groene Spoor
Categorie : Groenprojecten
Tel : 033-462 08 46 of 06-22 24 28 10
Email (openbaar) : info@hetgroenespoor.nl
Website (openbaar) : Website van initiatief
Categorie : Groenprojecten
Tel : 033-462 08 46 of 06-22 24 28 10
Email (openbaar) : info@hetgroenespoor.nl
Website (openbaar) : Website van initiatief

Het Groene Spoor is opgericht in 2007 met als doel een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort vanaf de rivier de Eem en het buitengebied het bos Birkhoven.

Daarbij wordt beoogd gebruik te maken van de open terreinen (tijdelijk of definitief) die gelegen zijn aan de noordzijde van spoorlijnen. Beoogd wordt de omwonenden, zowel bewoners als bedrijven deel te laten nemen in de aanleg en het beheer van de delen van het groene spoor.

Daartoe dienen per deelgebied belanghebbenden groepen te worden georganiseerd. die een afvaardiging krijgen in de werkgroep Het Groene Spoor.

Een werkgroep van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Secretariaat: Puntenburgerlaan 65, 3812 CB Amersfoort

Delen