Pact Sam Sam
101
Pact Sam Sam
Categorie : Zorg en welzijn
Email : secretariaat@pactsamsam.nl
Website : http://www.pactsamsam.nl/
Categorie : Zorg en welzijn
Email : secretariaat@pactsamsam.nl
Website : http://www.pactsamsam.nl/

Pact Sam Sam bundelt de krachten van honderden vrijwilligers die in Amersfoort werken aan het verminderen van armoede. Samenwerken om de armoede in Amersfoort te verminderen. Dat is het doel van Pact Sam Sam. Pact Sam Sam is een platform dat de vrijwilligersorganisaties en fondsen voor armoedebestrijding in Amersfooort ondersteunt door bijvoorbeeld:

  • elkaars vindbaarheid vergroten,
  • kennis te delen over wat de verschillende organisaties doen,
  • zo mogelijk één instroomproces introduceren,
  • signaleren van behoeftes en deze om te zetten in nieuwe trainingen, workshops e.d.,
  • nieuwsberichten van de deelnemers te plaatsen,
  • oproep voor vrijwilligers te plaatsen,
  • netwerkbijeenkomsten te organiseren,
  • nieuws over armoede en armoedebestrijding te delen.

Armoede is een verschijnsel dat al eeuwen voorkomt en kennelijk moeilijk uit te bannen is. Crisis en bezuinigingsmaatregelen geven armoede helaas een nieuw gezicht.

Hoewel armoede een eeuwenlang verschijnsel is, moeten mensen die in de armoede terechtkomen vaak opboksen tegen vooroordelen zoals ‘als je maar hard genoeg werkt, kom je niet in de armoede.’ Tegelijkertijd moeten deze mensen keihard werken om staande te blijven.

Een probleem komt namelijk zelden alleen. Iemand die in financiële armoede terecht komt, krijgt vervolgens ook te maken met sociale armoede. Het probleem wordt een multiprobleem. Daarom is een multi-oplossing noodzakelijk.

Met zoveel organisaties in Amersfoort bereiken we dit door efficiënt met elkaar samen te werken.

Delen