POWER Amersfoort Berninistraat 5, 3822VA Amersfoort
178
POWER Amersfoort
Categorie : Zorg en welzijn
Website : https://www.power-amersfoort.nl/
Categorie : Zorg en welzijn
Website : https://www.power-amersfoort.nl/

Ouder worden is niet hetzelfde als oud worden’. ‘Ouder worden gaat vanzelf’, ‘Oud worden is ingewikkeld’. ‘Het is de levensfase waarvan je hoopt dat alles op zijn plaats valt en je, als het kan, vrede kunt vinden met de kwetsbaarheid en eindigheid van je bestaan.’ Enkele zinsneden uit het artikel ‘Oud worden, hoe doe je dat?’ Dit artikel van Michel Jansen  vormde in november 2007 de start van POWER (Prettig Oud Worden En Relativeren) als uitnodiging voor een eerste bijeenkomst van POWER. Op deze bijeenkomst gaf Henk Manschot, emeritus hoogleraar filosofie en ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, een prikkelende lezing over dit onderwerp. In 2007 zijn we, dankzij de twee initiatiefnemers Barbara Bastiaanssen en Michel Jansen, van start gegaan met een groep van ca. 30 deelnemers die elkaar vonden volgens het principe ‘hoort zegt het voort’.

Sinds 2007 is het aantal deelnemers van POWER sterk gegroeid. In maart 2010 stonden we plotseling meer in de belangstelling door een artikel in de Stad Amersfoort. Iedereen die reageerde op dit artikel ontving informatie over POWER en werd uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen. Op dit moment telt POWER ruim 150 deelnemers.

De onderwerpen waar POWER voor staat komen voort uit de vraag hoe je op een creatieve en zinvolle manier invulling geeft aan volgende levensfasen. En hoe je vervolgens bewuster en gerichter met het ouder worden bezig kunt zijn. Daar horen ook en vooral meer filosofische vragen bij. In de vorm van lezingen wordt dit thema aan de orde gesteld.

Daarnaast is er zoveel gezamenlijk te doen op het terrein van film, theater, boeken, wandelen, reizen enz. Zo organiseren we één keer per maand een wandeling, maar ook een gezamenlijk bezoek naar film of theater met discussie na. Eén van de meer uitdrukkelijke activiteiten waar POWER mee bezig wil zijn is het ‘wonen’. Hoe en met welke faciliteiten wil je wonen als je ouder wordt. In Amersfoort zoeken wij naar concrete locaties en planmogelijkheden.

POWER is voor iedereen die zich aangesproken voelt tot dat wat wij met ‘ouder worden’ en het thema ‘oud’ worden bedoelen. Dus voor wie hierover wil discussiëren en concrete plannen maken. En actief wil meedoen.

Alle deelnemers en belangstellenden op de lijst van POWER worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. We streven naar tenminste een activiteit per maand. Per bijeenkomst of activiteit wordt entree gevraagd. De gemaakte kosten worden hoofdelijk omgeslagen. Na afloop is, er met een drankje in de hand, altijd gelegenheid elkaar beter te leren kennen.

Delen