Stichting Elisabeth Groen Heiligenbergerweg 167, Amersfoort
383
Stichting Elisabeth Groen
Email : info@elisabethgroen.nl
Website : http://www.elisabethgroen.nl
Email : info@elisabethgroen.nl
Website : http://www.elisabethgroen.nl

Stichting Elisabeth Groen is verantwoordelijk voor inrichting en 10 jaar beheer van het toekomstig park voor en door bewoners: Elisabeth Groen. Dit park komt op het terrein van het voormalige Elisabethziekenhuis. Het Inrichting-en-Beheerplan is in co-creatie van gemeente en bewoners van Amersfoort in 8 maanden opgesteld en in december 2013 bijna unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Na de sloop van het ziekenhuis begint eind 2016 de opbouw van het park, dit zal samen met groepen buurtbewoners en een aannemer worden uitgevoerd. Klik hier voor de plattegrond van het park. Het voormalig ketelhuis-met-schoorsteen van het ziekenhuis blijft staan op verzoek van Siesta. De Stichting heeft samen met de stadsmakelaar verschillende partijen bij elkaar gezocht om te zoeken naar een groep die dit pand zodanig kunnen invullen dat het gebouw past bij het park. Dit heeft geresulteerd in de Initiatiefgroep Parkhuis Amersfoort.

Delen