Tiny Houses 4 Amersfoort
3940
Tiny Houses 4 Amersfoort
Categorie : Bouwen en wonen
Email : tinyhouses4amersfoort@gmail.com
Website : http://www.tinyhouses4amersfoort.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/tinyhouses4amersfoort
Categorie : Bouwen en wonen
Email : tinyhouses4amersfoort@gmail.com
Website : http://www.tinyhouses4amersfoort.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/tinyhouses4amersfoort

Het project Tiny Houses 4 Amersfoort is een duurzame en maatschappelijk betrokken community van Tiny Houses, die op tijdelijk ongebruikte terreinen in Amersfoort neerstrijkt en gedurende een periode van 5 jaar zo’n terrein bewoont/beheert en meehelpt om het nieuw leven in te blazen. Daarna trekt de community verder naar een volgend tijdelijk ongebruikt terrein.

De community Vraag je je af of Tiny Houses 4 Amersfoort bij jou past? Wij hebben 3 kernwaarden geformuleerd, die ons als community met elkaar verbinden:

 • Duurzaamheid: – Je wil zelfvoorzienend, CO2 neutraal en zoveel mogelijk circulair wonen – Je staat open voor eventuele (innovatie)projecten op het gebied van duurzaamheid (bv. om producten/voorzieningen te verduurzamen)
 • Maatschappelijke betrokkenheid: – Je wil helpen het terrein dat we tijdelijk bewonen nieuw leven in te blazen (denk aan contact met de buurt, vrijwilligersorganisaties, de gemeente, maar ook het onderzoeken van kansen voor lokale ondernemers of het opzetten van leerprojecten met scholen) – Je staat open voor eventuele maatschappelijke projecten binnen de community zelf (bv het tijdelijk opnemen van studenten en/of statushouders in onze community)
 • Kennisdeling: Je wil de kennis en ervaring die wij met onze woonvorm opdoen delen met anderen (bv. door het bijhouden van een blog, het bezoeken of misschien organiseren van bijeenkomsten bv op het gebied van duurzaamheid, een keer een workshop geven aan bv kinderen over hoe ze zelf wasmiddel kunnen maken, het geven van voorlichting)

Wees gerust, we vragen je niet om op al deze gebieden actief te zijn. We streven naar een diverse groepssamenstelling, waarbij iedereen op zijn eigen manier en met gebruikmaking van zijn eigen vaardigheden en kennis een waardevolle bijdrage aan de community kan leveren.

Dagelijkse praktijk Hoe ziet het wonen in de Tiny Houses 4 Amersfoort community er dan uit?

 • Individueel realiseren we allemaal ons eigen droom Tiny House. Onze huisjes zijn wel allemaal: – zelfvoorzienend (ivm mogelijk afwezige voorzieningen op de terreinen die we gaan bewonen) – verplaatsbaar (ivm het feit dat wij elke 5 jaar naar een volgend terrein verplaatsen) – zoveel mogelijk door lokale (bouw)bedrijven en met lokale materialen gebouwd (ivm zo min mogelijk CO2 productie door transport e.d.)
 • Gezamenlijk richten we de vereniging Tiny Houses 4 Amersfoort op. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor de volgende zaken: – de vereniging sluit een overeenkomst met de eigenaar van het terrein over onze tijdelijke bewoning – de vereniging zet activiteiten op tbv het beheer en/of de ontwikkeling van het terrein of t.b.v. projecten op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en kennisdeling – de vereniging realiseert de Tiny Together; een speciaal ontworpen Tiny House (of schakeling van meerdere Tiny Houses) voor gezamenlijk gebruik en voor het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging (o.a. ontmoetingsplek, logeerplek, gezamenlijke berging en washok, expositie- en workshopruimte, kenniscentrum, etc.)
 • Maar we zijn natuurlijk vooral gewoon bewoners, met een eigen leven naast de community. Wel voeren we een klein aantal uur per week werkzaamheden uit t.b.v. de activiteiten van de vereniging.

Relevantie Tiny Houses 4 Amersfoort wil een bijdrage leveren op het gebied van o.a.:

 • Duurzaamheid – door op meerdere manieren een significante CO2 reductie te realiseren, maar ook door het bevorderen van een circulaire economie
 • Maatschappelijke betrokkenheid – door bv startende Amersfoorters (studenten en/of statushouders) tijdelijk op te nemen in onze community
 • Ruimtegebruik – door mee te helpen onaantrekkelijke terreinen weer waardevol te maken
 • Woningaanbod – door te voorzien in de groeiende behoefte om klein(er) te wonen
 • Innovatie – door een proeftuin te zijn voor nieuwe technieken/producten/voorzieningen bv op het gebied van duurzaamheid
 • Werkgelegenheid – door bv zoveel mogelijk lokaal te consumeren
 • Samenwerking – door de verbinding te zoeken tussen gemeente en inwoners, vrijwilligersorganisaties, lokale bedrijven/ondernemers, kennisinstellingen, enz.
 • Flexibiliteit – door bv ruimte te bieden aan initiatieven op het gebied van tijdelijke huisvesting (studenten, statushouders, maar bv ook gezinnen in echtscheiding of re-integrerende GGZ-jongeren, kortom: iedereen die tijdelijk een plek nodig heeft om vanuit daar zijn leven weer op te pakken)
Delen