Vereniging Dorpsbelangen Hoogland Engweg 7, 3828 CJ Hoogland
236
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
Categorie : Wijken
Email : info@dorpsbelangenhoogland.nl
Website : http://www.dorpsbelangenhoogland.nl/
Categorie : Wijken
Email : info@dorpsbelangenhoogland.nl
Website : http://www.dorpsbelangenhoogland.nl/

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, VDH, is opgericht in 1984 en was een vervolg op de Dorpsraad Hoogland, die ingesteld was na de annexatie van Hoogland bij Amersfoort. Voor die tijd was het dorp Hoogland een aparte gemeente met bestuur en eigen stadhuis en omvatte een veel groter grondgebied dan momenteel.

Het doel van de VDH is de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. Daarnaast wil de VDH activiteiten ondersteunen van dorpsgenoten die hetzelfde doel nastreven en samenwerken met andere verenigingen en organisaties die zich ook bezighouden met een leefbaar Hoogland.

De vereniging streeft geen politiek doel na en heeft geen enkele binding met politieke partijen. Wel worden politieke partijen soms ingeschakeld om via druk in de raadsvergaderingen bepaalde standpunten naar voren te brengen wanneer die naar het inzicht van de VDH ten goede komen aan Hoogland.

Delen