Wijkbeheerteam Hoogland

Engweg, Hoogland
190
Wijkbeheerteam Hoogland
Categorie : Wijken
Website (openbaar) : Website van initiatief
Categorie : Wijken
Website (openbaar) : Website van initiatief

Het Wijkbeheerteam Hoogland wil de saamhorigheid en kwaliteit van de leefomgeving in Hoogland behouden en bevorderen.

Met de verschillende werkgroepen proberen wij hier ook actief invulling aan te geven, om zo een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan – bijvoorbeeld – de verkeersveiligheid en de groenvoorzieningen in Hoogland.

Door het organiseren van festiviteiten voor (groepen van) wijkbewoners hopen wij de actieve en betrokken dorpsgemeenschap in stand te houden.

Belangrijk vinden wij ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het WBT, zodat Hooglanders ons weten te vinden in geval van problemen in de wijk, maar ook met suggesties hoe wij ons als Wijkbeheerteam kunnen inzetten om wonen in Hoogland zo prettig mogelijk te maken.

Delen