Literatuur: ‘Bewoners weten niet van wijken’

Literatuur: ‘Bewoners weten niet van wijken’

Ik ben benieuwd hoe u deze titel leest.
Leest u dat bewoners geen kennis hebben van hun wijk, dan wel dat bewoners een onverzettelijke mentaliteit tentoonspreiden? Een groep lezers zal direct beide betekenissen doorzien en daarmee ook de bedoeling van de auteur van deze publicatie.
‘Bewoners weten niet van wijken’, is een zowel een actuele als gedateerde publicatie uit 2012/2013, die werd geschreven door een actieve Amersfoortse bewoner, die zichzelf als ‘buurtgek’ ziet. Dit in beide betekenissen van het woord.

Wortels in buurt en wijk
Actueel is de beschrijving van wat de burger kan bijdragen aan de kwaliteit van het leefklimaat in zijn/haar straat of buurt en op welke wijze deze zich moet verhouden met overheid en instellingen, met alle complicaties van dien.
Gedateerd omdat er minder aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de recente transities in het sociaal domein en vooral de explosieve opkomst van de talloze burgerinitiatieven sinds 2013. Dat laatste laat zien hoe onvoorstelbaar snel wijzigingen in dit domein zich momenteel voltrekken, maar ook hoe weinig wortels deze nog hebben in buurt en wijk.

Bottom up.
Kenmerkend is dat de auteur consequent schrijft vanuit een bottom up benadering, die mede wordt gevoed door zijn onderzoekservaring in tal van Nederlandse aandachtswijken.
In zijn eigen wijk echter kijkt de auteur als ‘bewoner’ die kinderen heeft die opgroeien in een wijk die een veilig leef en speelklimaat moet bieden. Het ontbreken daarvan leidde tot het succesvolle bewonersproject ‘Raadhoven’ in de wijk Schothorst. Het verloop van dit project wordt in het PDF boek uitgebreid beschreven.
Voor gangmakers van burgerinitiatieven is het derde deel van de publicatie interessant, waarin de auteur zijn eigen motieven en gedrevenheid als ‘buurtgek’ onderzoekt.
Om de publicatie af te sluiten met een aantal portretten van bewoners en professionals die hem hebben geïnspireerd.
‘Bewoners weten niet van wijken, is als PDF kosteloos te bestellen bij Stichting BottomUp Onderzoek en Advies: vosskuhler@gmail.com , onder vermelding van ‘buurtboek’.

Delen
25 februari 2015No comments

Geef een reactie