Literatuur: Geef Bewonersbedrijven een kans!

Literatuur: Geef Bewonersbedrijven een kans!

Tijdens de Broedplaats “Samen maken we de stad’, een samenspraak van gemeente en burgerinitiatieven, die op 17 september jl. werd gehouden bij Peer (www.peer033.nl), werden enkele pitches gegeven, gevolgd door ronde tafel gesprekken. Een van de pitches betrof de vraag welke tips en aanbevelingen burgerinitiatieven (BI’s) hebben voor de gemeente met betrekking tot haar (toekomstig) beleid rond Sociale Firma’s en/of Bewonersbedrijven. Wat volgde was een levendige discussie, die voor een belangrijk deel ging over de ‘mind set’ van de overheid om proactief en met meer bestuurlijke lef bewoners te faciliteren bij hun poging om kleinschalige bedrijfsvoeringen van de grond te tillen.
Op www.socialevraagstukken.nl staat een interessant artikel dat goed aansluit bij bovengenoemde discussie. Onderzoek laat zien dat het fenomeen Sociale Firma weliswaar een veelbelovende nieuwe tendens vormt in de wijze waarop actieve burgers op sociaal economisch vlak het voortouw willen nemen, maar dat dit zonder hulp van de overheid, corporaties en deskundige professionals een heel kwetsbaar en langdurig proces wordt.
Het betreffende artikel, met een link naar het onderzoek van de TU Delft kunt u lezen op:
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/09/18/zelforganisatie-in-arme-wijken-geef-bewonersbedrijven-een-kans/

Delen
18 september 2015No comments

Geef een reactie