Literatuurtip: ‘De ondernemende burger’

Literatuurtip: ‘De ondernemende burger’

In de onafgebroken stroom van literatuur over burgerinitiatieven, maatschappelijke ondernemingen en bewonerscoöperaties is een opmerkelijk en zeer leesboek boek verschenen. ‘De Ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven’ van vakjournalisten Marcel Ham en Jelle van der Meer, gratis te downloaden via: www.movisie.nl/publicaties/ondernemende-burger , is een geheel vanuit de praktijk geschreven analyse van een twaalftal plaatselijke initiatieven, waaronder het Amersfoortse Klokhuis, het Middelpunt en de G1000. Nu eens geen academische verhandeling over de maatschappelijke betekenis van Burgerinitiatieven binnen het sociaal domein, maar praktijkverhalen van vlees en bloed.

Klokhuis, Middelpunt en G1000 Hoofdstuk 5, dat gewijd is aan Amersfoort laat zien hoe kwetsbaar de Amersfoortse wijkcentra zijn die door bewoners zijn overgenomen. Door de hoge lasten aan huur en exploitatie, zijn de gangmakers van het Klokhuis en het (Nieuwe) Middelpunt voortdurend op zoek naar de financiële middelen om tent draaiende te houden. Dit naast een complete dagtaak die besteed moet worden aan het dagelijks beheer, de begeleiding van vrijwilligers en het streven de bezettingsgraad van het wijkcentrum nog verder op te voeren. Zo ontstaat een beladen beeld van wat het in de dagelijkse betekent om functies die voorheen door betaalde professionals werden verricht over te nemen. Hoofdstuk 6 geeft een goede inkijk hoe de G1000 van Amersfoort tot stand kwam en hoe het verloop van de ’Doe-het-zelf’ democratie heeft uitgepakt.
Het boek laat van binnenuit zien dat al de hoog gespannen verwachtingen van burgerinitiatieven gerelativeerd moeten worden, mede omdat de voorwaarden waaronder ze werken vaak kwetsbaar zijn. De publicatie die leest als een spannend boek, is een must voor alle actieve stadsgenoten die burgerinitiatieven een warm hart toedragen.

Delen
25 maart 2015No comments

Geef een reactie