LSA is er voor bewoners-initiatieven

LSA is er voor bewoners-initiatieven

LSA bestaat al ruim 28 jaar. Oorspronkelijk was het netwerk LSA opgezet door een opbouwwerkorganisatie. Het was een netwerk van bewoners uit aandachtswijken. Dit netwerk wilde al snel verzelfstandigen.  Dat is typerend voor de vereniging LSA, het is een netwerk van bewoners die een overtuiging hebben dat verandering van onderop komt. Dat je daar lang niet altijd duur betaalde beroepskrachten bij nodig hebt. Dat je mensen ruimte moet geven zelf te organiseren,  successen te behalen en ja, ook zelf op hun bek te gaan. Een aantal successen van LSA:

– de introductie van Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland,
– een bottom-up methode om mensen te activeren (Kan wél!),
– een bewonersnetwerk met politici (onder meer via Tweede Kamerleden adopteren een wijk),
– honderden eigen conferenties, leer- en netwerkbijeenkomsten
– een systematiek voor het verdelen van bewonersgelden door bewoners  (vouchers voor bewoners–  door minister Vogelaar omarmd en landelijk ingezet),
– een eigen controlesysteem voor wijkenbeleid (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie)
– een onderneming van waaruit bewoners zelf leefbaarheid en wijkeconomie kunnen stimuleren (BewonersBedrijven), ontwikkeld en geïmplementeerd
– ontwerp en lobby voor buurtrechten, een door bewoners samengesteld pakket aan rechten en stimuleringsmaatregelen om burgers meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving: bijna 150 gemeenten hebben een vorm van deze buurtrechten nu ingevoerd.

Financiering

Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

Kijk op de website van het LSA om te zien of deze vereniging en de website ook nuttig kunnen zijn voor jouw initiatief.

Delen
29 januari 2018No comments, , , , , , , , ,
Comments

Comments are closed here.