Marc van Leent, portret van een bevlogen pionier

Marc van Leent, portret van een bevlogen pionier

We treffen elkaar op een locatie die in korte tijd een begrip is geworden voor veel burgerinitiatieven in Amersfoort: ‘de Rooie Cent’. Dit voormalige café is omgetoverd tot een goed geoutilleerde kantoor en vergaderruimte, waar ’s avonds kosteloos vergaderd kan worden door ‘armlastige’ bewonersinitiatieven, waaronder de redactie van Bewoners033. Ook wordt het pand in toenemende mate gebruikt als locatie voor kleine culturele en creatieve manifestaties.

Innovatief ondernemerschap
En daarmee is direct de verbinding gemaakt tussen Marc als gangmaker rond burgerinitiatieven en Marc als innovatief ondernemer die vanuit de private sector (als ondernemer) zich in toenemende mate een plaats verwerft in de publieke sector, tot voor kort het exclusieve domein van overheid en grote instellingen.
De core business van Marc richt zich op innovatie in de vastgoedsector en de stedelijke ontwikkeling.
Tijdens zijn opleiding als architect zocht hij al naar de relatie tussen bouwen en de kwaliteit van leven, als reactie op de gevestigde opvattingen over functionaliteit en esthetiek die decennia lang het beeld bepaalden in de stedelijke uitbreidingswijken. Na een loopbaan in de publieke sector en het bedrijfsleven keerde hij terug naar kleinschalig ondernemerschap dat goed past in een tijd waarin overheid en instellingen meer ruimte willen geven aan innovatie door de burger/ondernemer.
Samen met zijn partner, Ingrid de Moel, ontwikkelde bij het Bouwstenen voor sociaal , een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed . Voor de burger die zich wil verdiepen in de ‘in en outs’ rond de overname van gemeentelijk vastgoed is de gelijknamige site een rijke bron van informatie.
Met ‘ Z Centrum voor zelfbouw en zelfbeheer in Amersfoort’, te vinden op www.z033.nl , wordt een impuls gegeven voor herbestemming van bestaande gebouwen en het geven van een nieuwe bestemming aan lege terreinen.

Zelfbouw
In Amersfoort duikt de naam van Marc van Leent met regelmaat op als het gaat om discussies over wat te doen met leegstaande bedrijfspanden en het stimuleren van kleinschalige zelfbouwprojecten die door burgers worden geïnitieerd (zie ook zijn blog). Als voorbeeld kunnen projecten worden genoemd waarbij ouderen woonprojecten willen realiseren die het delen van onderlinge zorg en sociale samenhang mogelijk maken. Zelfbouw als zelfbeheer! Mede door middel van advisering, conferenties en trainingen worden burger en overheid vertrouwd gemaakt met dit concept, dat geheel past in een tijdvak waarin de burger wordt gevraagd verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen welzijn. En goed welzijn begint voor Marc bij goed wonen.

Duurzaam inbreiden
Zijn bijdrage aan de G1000 als trekker van de werkgroep ‘Duurzaam Inbreiden’ heeft betrekking op het zoeken naar markante, mooie, lelijke en vergeten locaties die vragen om ontwikkeld te worden als bouwlocatie dan wel als ontmoetingsplek. En daarmee komen er barstjes in de traditie van de volkshuisvesting in Nederland van de afgelopen 20 jaar, waarbij bouwen was voorbehouden aan grote marktpartijen. Met het bewustzijn dat de burger de eigenaar van de stad is, wordt het ook tijd dat deze durft te dromen over het bouwen van een eigen huis. Met de doorbreking van de eenvormigheid die kenmerkend is voor grote bouwprojecten gaat de burger zijn stempel drukken op buurt en wijk. “Daar wordt de stad alleen maar beter van” is zijn stellige overtuiging.
Om zover te komen moet de schroom er af bij burger en gemeente: “Laten we de stad mooi gaan maken”. Met zijn ziel en zaligheid wil Marc aan die opdracht werken.

Delen
12 december 2014No comments

Geef een reactie