Masterplan groene geluidswal A1, Amersfoort

Masterplan groene geluidswal A1, Amersfoort

Op woensdag 7 oktober 2015 heeft¬†Buurtinitiatief Nieuwland, op uitnodiging van de gemeente, op het stadhuis het masterplan “de groene geluidswal” gepresenteerd aan een aantal ambtenaren van onder andere: leefomgeving, stad en ontwikkeling, wijkmanagement, groenbeheer en sociale veiligheid. Al deze mensen steunen de gedachtegang van het ‘samenwerken met de stad’ wat een doelstelling van de gemeente is om burgers meer inspraak te geven in de ontwikkeling van hun buurt/wijk.
Doel van de presentatie is om mogelijke knelpunten weg te nemen en oplossingen te zoeken voor ons masterplan. Het masterplan is gemaakt voor de groenstrook aan de binnenzijde van de geluidswal, langs de A1 in de wijk Nieuwland.
De reacties op ons plan waren zeer positief en we zijn uitgenodigd om op termijn het plan aan het college te presenteren. Dit is belangrijk om het initiatief van de buurt uiteindelijk te realiseren. Het was een zeer positieve en fijne bijeenkomt.

Wilt u meer weten over het masterplan? Klik op de link: masterplan groene geluidswal

Na deze positieve bijeenkomst kunnen we van start met de realisatie van het (deel)plan. We hebben contact met de directie en leerlingenraad van de 3 basisscholen, Malelande, De Border en Wonderboom in Nieuwland om te kijken welke rol de kinderen kunnen spelen in de verwezenlijking van het plan. Wij denken aan een actie op de Boomplantdag 2016 en evt. een sponsorloop. Begin november hebben we weer contact hierover.

Er is namelijk wel budget, maar niet genoeg om alle plannen in een keer uit te voeren. Daarvoor is hulp nodig van bewoners en bedrijfsleven. Specifiek zijn wij op zoek naar wijkgenoten met ervaring op het gebied van fondsenwerving en subsidies. Wil jij meewerken aan een verbetering van het leefklimaat in Nieuwland, stuur een e-mail naar buurtinitiatiefnieuwland@gmail.com
Je kunt ons ook steunen door vriend te worden via facebook nieuwland buurtinitiatief of stuur een e-mail naar buurtinitiatiefnieuwland@gmail.com

Delen
2 november 2015No comments,

Geef een reactie