Meedenken over de renovatie van het Stadhuis

Meedenken over de renovatie van het Stadhuis

De gemeente vraagt om inspirerende ideeën in aanloop naar de renovatie van het Stadhuis. Het complex aan het Stadhuisplein in Amersfoort moet de komende jaren gerenoveerd worden. De voorbereidingen om tot een definitief ontwerp te komen zijn in volle gang.

De gemeente is op zoek naar partijen en inwoners met een goed idee over de renovatie of de exploitatie. Ook partijen die mee willen investeren zijn van harte welkom. De gemeente staat bij de renovatie namelijk open voor mogelijkheden om het gebouw samen met andere partijen te gebruiken. De gemeente roept daarom bewoners, investeerders en professionals op om tot 7 juni een voorstel of idee in te dienen.

De renovatie is noodzakelijk omdat de kosten om het gebouw operationeel te houden jaarlijks oplopen. Die oplopende kosten zijn uiteindelijk veel hoger dan de kosten die gemaakt worden om te renoveren. Ook voldoet het huidige gebouw niet meer aan moderne eisen van duurzaamheid, het lekt energie en door de indeling belemmert het de doelstelling van de gemeente om als organisatie efficiënter en flexibeler te werken. Verder laat de toegankelijkheid van het gebouw voor bijvoorbeeld rolstoelen sterk te wensen over. Onderdeel van de renovatie is ook, dat alle zogeheten dislocaties van het stadhuis worden opgeheven. Alle medewerkers werken na de renovatie in het complex aan het Stadhuisplein.

De uitkomsten worden gebundeld in een inspiratiedocument. Dit document wordt voorzien van een beoordeling en/of advies. Vervolgens wordt het voor de zomervakantie aan de gemeenteraad aangeboden. Met de ideeën die worden ingeleverd wordt het plan voor de renovatie verder voorbereid en uitgewerkt. De gemeenteraad beslist aan het eind van het jaar over de renovatie inclusief het definitieve budget voor deze renovatie.

In de periode tot 7 juni kan men de ideeën schriftelijk of persoonlijk toelichten. Zo kunnen er bijvoorbeeld ideeën aangedragen worden voor nieuwe (commerciële) functies in het gebouw, of over samenwerking bij het ontwerpen of mogelijkheden om samen te investeren.

Op www.amersfoort.nl/stadhuis kan iedereen de benodigde informatie vinden om zijn of haar ideeën op de meest passende manier in te brengen. Ook staat daar meer technische achtergrondinformatie en zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Ideeën kunnen tot uiterlijk 7 juni aanstaande worden ingediend bij renovatie@amersfoort.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook met vragen terecht.

Delen
9 mei 2016No comments,

Geef een reactie