‘Moeiteloos Mantelzorgen’ is initiatief van de maand februari

‘Moeiteloos Mantelzorgen’ is initiatief van de maand februari

Het initiatief ‘Moeiteloos Mantelzorgen’ is initiatief van de maand februari 2019 bij Bewoners033. Dit betekent dat op de homepage, op Facebook en op Twitter aandacht wordt besteed aan dit initiatief, en dat vertegenwoordigers van Moeiteloos Mantelzorgen aanwezig zullen zijn om al uw vragen te beantwoorden tijdens het inloopspreekuur van Bewoners033 in de ‘Ruimte voor Amersfoort’ in het Eemhuis op maandagavond 25 februari.

Wat doet dit Initiatief?

In het Stedelijk Plan van de gemeente Amersfoort staat er: ‘In Amersfoort telt iedereen mee en mag iedereen meedoen. Dit betekent dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.’

Iedereen doet dus mee! Ook mantelzorgers die zelf ouder zijn dan 75 jaar (in het vervolg M75+). Zij doen waardevol werk. En zij doen zelf ook mee. Ook voor hen moet hulp en informatie dus laagdrempelig beschikbaar zijn.

Maar een deel van de mantelzorgers die ouder zijn dan 75 (M75+) is zowel mobiel als digitaal minder vaardig. Het is voor hen moeilijk om hulp te bereiken. Zij kunnen niet makkelijk zelfstandig informatie opzoeken op internet. Zij kunnen niet even naar een wijkinformatiepunt lopen. Soms kunnen zij helemaal niet makkelijk weg, omdat de partner niet zelfstandig alleen thuis kan blijven.

Voor M75+ mantelzorgers kan dit zorgen voor gevoelens van moedeloosheid en eenzaamheid. Overbelasting door de mantelzorgtaken en klachten wegens ouderdom kunnen het risico op eenzaamheid vergroten, en dit terwijl het terugdringen van eenzaamheid een speerpunt is in het Stedelijk Plan.

Op dit moment is Moeiteloos Mantelzorgen bezig met een pilot in de wijken Liendert en Schothorst. In Amersfoort is Schothorst de wijk met het hoogste percentage senioren en is Liendert de wijk waar de meeste ernstige eenzaamheid voorkomt onder senioren. In de pilot worden alle M75+ mantelzorgers benaderd en wordt bepaald of ze op de hoogte zijn van het aanbod binnen de gemeente en hoe en in hoeverre ze hun mantelzorgtaak als een overbelasting ervaren.

Het doel is om met de ervaring van de pilot een benadering voor M75+ te ontwikkelen die hun toegang tot hulp verbetert, die kostenbesparend werkt en die het mogelijk maakt problemen vroegtijdig en preventief te signaleren.

Deze pilot en de verdere werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de gemeente, Indebuurt033, de Wijkteams, Stichting Burenhulp en Stichting Present.

Geplaatst op: 1 februari 2019

 

Delen
1 februari 2019No comments
Comments

Comments are closed here.