Nationale Ombudsman onderzoekt bewonersinitiatieven

Nationale Ombudsman onderzoekt bewonersinitiatieven

De Nationale Omudsman is een onderzoek gestart naar bewonersinitiatieven. De hoofdvragen zijn: ‘Waar loop jij tegenaan met je bewonersinitiatief?’ en ‘Hoe gaat de samenwerking met de overheid?’ Dit nationaal onderzoek kan heel nuttige info opleveren voor ons allemaal.

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat iedereen erop kan rekenen dat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor de overheid is. Rond burgerinitiatieven levert dat nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken daarbij naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan hun rol.

Daarom wil de Nationale ombudsman in kaart brengen wat de knelpunten zijn waar burgers tegenaan lopen bij de overheid en uitgangspunten formuleren voor wat burgers van de overheid mogen verwachten.

Vragenlijst

Via deze link kun je een vragenlijst invullen en aangeven tegen welke knelpunten je aanloopt bij bijvoorbeeld de gemeente of andere overheidsinstanties, wat er juist goed ging en wat kan er beter.

Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 10 minuten. Door de vragenlijst in te vullen, help je de Nationale ombudsman om een beeld te krijgen van de ervaringen van initiatiefnemers met overheidsinstanties.

Doe mee en vul de vragenlijst van de Nationale ombudsman in!

Vervolg

De nationale ombudsman selecteert vervolgens een aantal initiatieven voor een vervolgonderzoek. En ze zullen in oktober en november 2017 interviews houden met de initiatiefnemer, de betrokken overheidsinstantie en eventuele andere betrokkene bij het burgerinitiatief. Begin 2018 is het onderzoek afgerond. De resultaten publiceren zij op www.nationaleombudsman.nl.