Een nieuw jaar met groene vooruitzichten voor Operatie Steenbreek

Een nieuw jaar met groene vooruitzichten voor Operatie Steenbreek

De eerste netwerkbijeenkomst van 2018 voor Operatie Steenbreek Amersfoort is inmiddels al geweest, op 16 januari in Het Groene Huis. Op die vergadering is het nodige besloten over de  activiteiten voor 2018 en de verdeling van het beschikbare budget.

In de bijlage (zie hieronder) is een overzicht van de activiteiten die opgehaald zijn uit verschillende bijeenkomsten. Aan de groene velden is prioriteit gegeven (o.a. vervolg op plan 2016/2017). De oranje velden zijn (deels) nieuwe activiteiten. Er is een inschatting gemaakt van de te besteden uren per activiteit om zo binnen het beschikbare budget te blijven.

In het voorjaar start de voorbereiding voor het opstellen van een meerjarenplan om de ambitie voor een ideaal Klimaatbestendig Amersfoort te realiseren. Als je daarbij betrokken wilt zijn, stuur een mail naar info@lekkerinjetuin.nl. Dan krijg je een uitnodiging.

Netwerk Operatie Steenbreek Afoort – Overzicht activiteiten – tijd jaarplan 2018 v4.

Delen
15 januari 2018No comments
Comments

Comments are closed here.