Nieuwe app wil kracht van buren versterken

Nieuwe app wil kracht van buren versterken

Het maatschappelijke initiatief Buurkracht zet zich in om buren met elkaar te verbinden en hun te ondersteunen bij acties in hun buurt bijvoorbeeld voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen of het omtoveren van een braakliggend stukje grond in een speeltuin. Dit doen ze inmiddels vijf jaar en in die tijd hebben ze meer dan 350 buurten geholpen. Zie ook www.buurkracht.nl.

Buurkrachtapp

Onlangs hebben ze de Buurkrachtapp gelanceerd (zie www.buurkracht.nl/buurkracht-app/).  Met deze app kunnen enerzijds initiatiefnemers een actie voor hun buurt aanmaken en enthousiaste buurtgenoten vinden. Anderzijds kunnen buurtgenoten makkelijk aanhaken bij een actie die hen aanspreekt.

De app is nieuw en daarom zoekt Buurkracht.nl initiatieven die deze app uit willen proberen. Als ’tegenprestatie’ helpen ze een handje bij het enthousiasmeren van de buren: als je je actie in de app zet, dan ontvang je een promopakket. Daarin zitten flyers en posters voor jouw actie, waarmee je de aandacht kunt vestigen op je actie in je eigen buurt. Hieronder een voorbeeld om een idee te krijgen; zie ook www.buurkracht.nl/je-eigen-promopakket.

Een voorbeeld van een buurtactie die op de Buurkrachtapp is ondersteund

In Barsbeek (Overijssel) liep, o.a. op kanalen als Facebook, een actie om gezamenlijk een AED aan te schaffen. Toen Barsbeek besloot de Buurkrachtapp in te zetten, is er op Facebook e.d. verwezen naar de app, als de plek waar alle info samenkomt. Dat kon met een eenvoudig linkje. Dit heeft geleid tot meer ‘deelnemers’ aan de AED-actie. En doordat er nu een hoop mensen uit die buurt op de app zitten, biedt dit tevens een mooie voedingsbodem voor nieuwe acties. Lees hier meer over de AED-actie.

Er is ook een ‘uitprobeermogelijkheid’. Misschien iets om te onderzoeken voor jouw initiatief?

Delen
11 maart 2019No comments
Comments

Comments are closed here.