Nieuwe subsidie-mogelijkheid voor culturele initiatieven

Nieuwe subsidie-mogelijkheid voor culturele initiatieven

Met de nieuwe regeling Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 wordt het makkelijker om voor kunst- en cultuurprojecten een subsidie bij de gemeente aan te vragen. Voor aanvragen tot 10.000 euro geldt een korte en snelle procedure. Aanvragen boven dat bedrag gaan langs een adviescommissie. Naast de kwaliteit van het project en het belang voor de stad, speelt bij de beoordeling het bijdragen aan de thema’s jongeren, diversiteit en innovatie van het cultuuraanbod een rol.

De Projectsubsidie kunst en cultuur 2018 vervangt de bestaande regeling Incidentele subsidie cultureel klimaat en media. De nieuwe regeling Projectsubsidies kunst & cultuur 2018 maakt het voor zowel professionals als amateurs mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Er geldt geen plafond meer voor het aan te vragen bedrag. Het subsidieplafond van de regeling Projectsubsidies kunst & cultuur is in 2018 €250.000. Voor aanvragen tot € 10.000 is dit jaar €75.000 beschikbaar. Voor aanvragen boven de €10.000 is €175.000 te vergeven.

Diversiteit, jongeren en innovatie

Bij aanvragen voor de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur ligt de focus in 2018 op diversiteit, jongeren en innovatie. Bij diversiteit gaat het om projecten die bijdragen aan het vergroten van de variatie en afwisseling in het cultureel klimaat en/of bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bij jongeren gaat het om projecten die bijdragen aan het verbeteren van het cultuuraanbod voor jongeren. Door middel van innovatie kan worden ingespeeld op verschillende trends binnen de culturele sector. Ook kan innovatie worden gebruikt om het aanbod voor een breder publiek aantrekkelijk te maken (met het oog op de opgaven diversiteit en jongeren).

Aanvragen via de website

Aanvragen tot €10.000 kunnen vanaf 12 april 2018 aangevraagd worden, en worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen vanaf €10.000 dienen uiterlijk op 15 juni 2018 ingediend te zijn. Alle informatie over de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 en het aanvragen van een subsidie is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidies.

Delen
9 april 2018No comments
Comments

Comments are closed here.