Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Broedplaats dinsdag 26 november 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Eens per jaar is de Broedplaats op het gemeentehuis

Normaal is er vanaf 18:00 een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, waar men informeel met elkaar kan spreken en met elkaar kan kennismaken. Vanaf 19:00 beginnen we met de presentaties. De avond duurt tot ongeveer 21:00, soms wat langer. De tijden zijn wat anders wanneer de Broedplaats op het gemeentehuis plaatsvindt. Dan begint de inloop om 15.45 en van 16.00 tot ongeveer 17.45 zijn er de pitches en besprekingen. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.


AANMELDEN

Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 26 november!

25 oktober 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
Dit najaar helaas geen Burgerborrel

Met pijn in het hart hebben we besloten om de Burgerborrel van 15 oktober 2020 niet door te laten gaan. Het sterke van de Burgerborrels is het informele netwerkkarakter ervan en de online variant is daar slechts een slap aftreksel van.

Gelukkig zijn er nog de inloopspreekuren op 28 september, 26 oktober en 23 november. (Van de laatste twee is de locatie nog niet bekend; hou deze website in de gaten.) En natuurlijk is er op 26 november weer een Broedplaats.

25 september 2020 / door / in ,
Een speciale Broedplaats

Al vijf jaar komen actieve bewoners, ambtenaren, raadsleden en wethouders samen in de Broedplaats. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd in Amersfoort. Steeds weer op een andere locatie in de stad en in een andere wijk. Tijdens de Broedplaats worden ideeën met elkaar gedeeld en er wordt met elkaar meegedacht hoe we Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen nog socialer, mooier, groener, schoner of op een andere manier beter kunnen maken.

De Broedplaats van 10 september 2020 was een wel heel bijzondere Broedplaats. Deze keer konden we de Broedplaats als workshop aanbieden op het landelijk festival We Doen Het Samen. Het festival werd deze keer online aangeboden vanwege Corona. De daar gegeven workshops zijn terug te kijken en zo ook deze Broedplaats.

Net zoals 14 mei was ook deze Broedplaats weer online. Met de ervaring van 14 mei in onze achterzak konden we goed verder met deze sessie. Want deze keer heetten we niet alleen welkom aan bekenden en nieuwe mensen uit Amersfoort, maar ook aan inwoners uit andere steden en dorpen. We moesten daarbij niet alleen een interessante Broedplaats organiseren, maar ook kijken hoe we inwoners uit andere delen van het land konden inspireren met onze ervaringen met de werkvorm. Dit is gelukt. We hadden niet alleen drie mooie pitches en aanmeldingen uit Amersfoort, Almere, Groningen, Huizen, De Bilt, Arnhem en andere steden en dorpen, het werd ook een interessante interactieve workshop.

Om half acht trapten we af met een interview met Jan Huurdeman, de nieuwe voorzitter van Bewoners033, Marc Veldman van Gemeente Amersfoort en Wethouder Astrid Janssen van duurzaamheid, ruimtelijke ordening en de omgevingswet. We hebben het gehad over het ontstaan van Bewoners033 en De Broedplaats als werkvorm. De wethouder vertelde over haar ervaringen met de Broedplaats de afgelopen vijf jaar. Zij gaf mooie voorbeelden hoe de Broedplaats zich onderscheidt door een welkome sfeer en als plek waar we met elkaar na kunnen denken over ideeën voor onze stad. Vervolgens schoven initiatiefnemers Peter Rook van SWMN en Gul Dolap-Yavuz van Beytna aan om te vertellen over wat de Broedplaats voor hen heeft kunnen betekenen.

De andere aanwezigen en sprekers stelden zoals gehoopt ook prikkelende vragen en gaven mooie tips. Zo hebben we stof tot nadenken meegekregen over hoe we meer afwisseling kunnen organiseren dat verschillende doelgroepen aanspreekt. Bijvoorbeeld door afwisselend verschillende thema’s aan bod te laten komen of juist broedplaatsen te organiseren gericht op verschillende doelgroepen en leeftijden.

Om vijf over acht was tijd geworden om door te gaan met het broeden, zoals past bij de broedplaats. We hadden drie mooie pitches, waarvan twee uit Amersfoort en één uit Arnhem. Helma van Schendel sprak over de lancering van de munt de Florijn in september, Jan Toering over het nieuwe initiatief Gebiedcoöperatie Eemland en Petra van Houdt en Lex te Dorsthorst-Postmaa uit Arnhem pitchen over een pastorie in Arnhem. Zij willen deze pastorie aankopen voor maatschappelijk initiatieven met publieke waarde. Maar hoe doe je dat zonder diepe beurs?

We kijken terug op een bijzonder geslaagde en bijzondere Broedplaats.

Maarten Rector

22 september 2020 / door / in
Lenaert Nicasiusspeld voor Martin Borst van VoedselFocus Amersfoort

Op donderdag 17 september 2020 ontving Martin Borst, bestuurslid van stichting VoedselFocus Amersfoort, de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor stichting Voedsel Focus Amersfoort en zijn werk voor de kerken in Amersfoort-Noord.

Martin Borst was vanaf 2008 bestuurslid voor de Voedselbank Amersfoort. Wegens het beëindigen van zijn benoemingstermijn stopt hij met deze functie. Wel blijft hij als coördinator van het uitdeelproces bij de voedselbank betrokken.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Martin Borst zag de voedselbank niet alleen als een instantie die noodhulp bood, maar als een instantie die daarnaast een veel belangrijkere taak heeft door klanten de weg te wijzen en ze te helpen zelfredzaam te worden. Daarmee onderscheidde deze voedselbank, vooral in de eerste jaren, zich ten opzichte van vele andere voedselbanken in Nederland”.

In 2015 nam de heer Borst als vertegenwoordiger van het bestuur het ‘Appeltje van Oranje’ in ontvangst uit handen van Koningin Máxima voor bijzondere hulp van de voedselbank aan mensen die het minder getroffen hebben. De Appeltjes zijn bestemd voor initiatieven die mensen met elkaar verbinden.

Daarnaast was de heer Borst betrokken bij de opbouw van het missionair-diaconale werk van de kerken in Amersfoort-Noord, en in de toen nieuw te bouwen wijken Zielhorst en Kattenbroek. Hij was onder andere lid van de Kerkenraad van het Brandpunt en afgevaardigde in de Oecumenische Wijkraad van het Brandpunt. Vanaf de begin jaren 2000 was hij lid en daarna scriba en voorzitter van Algemene Kerkenraad Hoogland/Amersfoort Noord. Ook was hij enige tijd actief als (interim) voorzitter van de Diaconie van de PKN Hoogland/Amersfoort Noord.

Uit een persbericht van de Gemeente Amersfoort
Foto: Gemeente Amersfoort

21 september 2020 / door / in ,
Eerste containertuintje geopend, onderhouden door omwonenden

Afgelopen week startte in het Soesterkwartier een pilot die bijplaatsing van afval bij afvalcontainers moet tegengaan. Bij de container op de hoek van de Maasstraat en Rijnstraat is een containertuin aangelegd. Wethouder Kees Kraanen (Stedelijk beheer) opende donderdag 17 september 2020 de containertuin samen met leerlingen van basisschool De Magneet en bewoners van seniorencomplex Puntenburg.

De feestelijke opening is de start van een proef met tien containertuintjes, verspreid door de gemeente. Omwonenden zorgen en onderhouden de tuintjes rond de containers zelf. Gemeten wordt of de containertuintjes tot minder bijplaatsingen leiden.

Bloemen en planten rond afvalcontainers

Afval dat naast boven- of ondergrondse containers wordt gezet is een grote ergernis van veel Amersfoorters. In een aantal andere gemeenten zorgen containertuintjes voor minder bijplaatsing. Deze pilot moet uitwijzen of bloemen en planten rond afvalcontainers in Amersfoort ook tot een schonere en leefbaardere gemeente leiden.

Naast de pilot met de containertuintjes worden ook proeven gedaan met de inzet van buurtambassadeurs, handhaving, uitbreiding van aanbodmogelijkheden en het extra schoonmaken van inzamellocaties. De evaluatie van de verschillende manieren om bijplaatsing tegen te gaan, wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.

Uit een persbericht van Gemeente Amersfoort
Foto: wijkwebsite Soesterkwartier

21 september 2020 / door / in , ,
SGLA bestaat 25 jaar en wil graag wat van ons allen weten
Dit jaar bestaat de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) 25 jaar. Althans in juridische zin, want al in 1993 traden de oprichters voor het eerst naar buiten.
Op verzoek van voorzitter Peter de Langen schrijft Gerard Chel drie verhalen over het samenwerkingsverband. Deze worden gepubliceerd op De Stadsbron met in principe gehele of gedeeltelijke doorplaatsing in De Stad Amersfoort. Het eerste verhaal gaat over de totstandkoming van de SGLA, het tweede over de successen en mislukkingen en het derde over de toekomst.
Gerard wil graag (oud)leden en partners een aantal vragen stellen. Het covid-19 virus maakt het onmogelijk om een collectief gesprek te organiseren, en de (oud)leden en partners zijn er te veel om met ieder persoonlijk een gesprek te voeren. Mocht je persoonlijk contact op prijs stellen, dan is Gerard daar altijd toe bereid. Een telefoontje (06-55.14.76.20) of mail (gmchel@hotmail.com) naar hem en een afspraak is zo gemaakt. Naar dat e-mailadres kun je ook je antwoorden op de vragen sturen.
De vragen staan hieronder. Gerard het zeer op prijs stellen indien men voor het einde van deze maand kans ziet de vragen te beantwoorden. De antwoorden worden niet doorgestuurd naar de SGLA. Ze worden samengevat in het tweede en derde verhaal.
VRAGEN AAN LEDEN & PARTNERS VAN DE SGLA
1. In de eerste plaats wil ik graag van u weten wanneer/waarom u lid en/of partner bent geworden van de SGLA of anderszins betrokken bent geraakt bij de SGLA. Was er bijvoorbeeld een concrete aanleiding, zoals een ontwikkeling in uw omgeving waar u verontrust over was? Of wilde u de SGLA als een stadsbrede belangenbehartiger simpelweg steunen. Of waren er andere redenen?
2. Wat heeft het contact met de SGLA u (uw organisatie) opgeleverd? Wat heeft de SGLA bijvoorbeeld concreet voor u gedaan? Heeft u om uw belangen te behartigen nauw samengewerkt met de SGLA? Zo nee, waarom niet, zo ja, kunt u voorbeelden noemen? Wat was het eindresultaat van deze eventuele bemoeienis van de SGLA?
3. Wat zijn in uw ogen enkele meest opvallende successen van de SGLA geweest. En mislukkingen? Kunt u voor beide ook oorzaken benoemen?
4. Welke rol heeft volgens u de SGLA de afgelopen jaren gespeeld met name in de contacten tussen overheid en burger? Heeft dat wat opgeleverd, denkt u?
5. Hoe ziet u de toekomst van de SGLA? Is er bijvoorbeeld nog steeds behoefte aan een stadsbrede ‘tegenmacht’, of is het ‘ieder voor zich’? Moet de SGLA een andere rol krijgen – zo ja, welke? – of hoeft er wat u betreft niet zo veel te veranderen.
6. Welke rol zit u in de toekomst voor uw eigen organisatie weggelegd?
7. Tenslotte: Blijft u lid van de SGLA? Graag een toelichting op uw antwoord.
8. Voor de partners en andere betrokkenen die geen lid zijn: wilt u lid worden? Graag een toelichting.
21 september 2020 / door / in