Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Burgerborrel van april uitgesteld

De voorjaarsburgerborrel, die gepland stond voor deze maand, gaat niet door.  Vanwege het vrije karakter van de burgerborrels (echt een ‘borrel’), anders dan de Broedplaatsen die strakker georganiseerd zijn, komt de Burgerborrel toch niet goed tot z’n recht op een digitaal platform zoals Zoom. We hopen dat in het najaar de restricties afgelopen zijn en dat we dan weer de fysieke burgerborrels kunnen hervatten.

Als je een vraag hebt over je (voorgenomen) initiatief of je wilt sparren met iemand over een idee dat je hebt, kom dan naar het Zoom-inloopspreekuur van 26 april. Stuur een mailtje naar redactie@bewoners033.nl en we sturen je de link.

9 april 2021 / door / in
In gesprek met (belangen)vereniging “Bezorgd Liendert” (maart 2021)

Door Guus van Scharrenburg

In de regiokrant van het AD van 6 januari j.l. maakte ik kennis met het burgerinitiatief “Bezorgd Liendert” dat de leefbaarheid in de wijk Liendert wil vergroten -of in ieder geval bewaken dat deze niet vermindert.
De redactie van deze website Bewoners033.nl gaf bij mij aan dat dit initiatief met deze nobele doelstelling zich nog niet had aangemeld en dientengevolge niet te vinden was op onze site (NB: nu wel!). Reden om contact op te nemen met het bestuur van “Bezorgd Liendert” om wat meer details te weten te komen over het ontstaan en het wel en wee van dit burgerinitiatief.

De verwachting was dit interessante en leerzame informatie zou gaan opleveren.  En bruikbaar, want er zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer mondige burgers zijn, die niet zelden problemen hebben met gemeentelijke plannen, wat betreft bouw (flats, windmolens, zonneparken) of energietransitie (van het gas af). Vele burgers willen graag in een vroeg stadium kunnen meedenken over plannen en alternatieve mogelijkheden willen bespreken met de gemeente of provincie. Graag “Starten (met overleg) voor de Start (met uitvoering)” daadwerkelijk toepassen. Ook bij de energietransitie wordt dit ten zeerste aanbevolen (advies commissie Brenninkmeijer, maart 2021), omdat de acceptatie van in overleg genomen beslissingen, die haalbaar en aanvaardbaar zijn voor belanghebbenden, zal toenemen.

Het gesprek met Eric Sprangers, bestuurslid van de vereniging “ Bezorgd Liendert” vond in deze coronatijd natuurlijk online plaats. Eric is in 2012 vanuit het westen (“Hagenees”) naar Amersfoort gekomen en woont in het westelijke deel van de wijk Liendert in een oude boerderij.

Nadat hij kennis had genomen van de hoogbouwplannen van de gemeente op de voormalige locatie van het zwembad Liendert (een torenflat van 12 of meer verdiepingen) werd een actiecomité opgericht (2018) samen met zijn vrouw en Francis Hazekamp. De hoogbouw zou naar verwachting problemen opleveren voor het woongenot (zoals een grote slagschaduw) en de (verkeer)infrastructuur van de bestaande wijk Liendert was hier ook niet op berekend.

Er zijn ondertussen al weer meerdere bouwplannen in de wijk Liendert, zoals aan de Zangvogelweg (19 verdiepingen, 60 m hoog) en de Zwaluwstraat waar Bezorgd Liendert actief namens de wijk bij betrokken is.

Eric gaf aan, dat met de gemeente in gesprek komen over het bestemmingsplan Zangvogelweg niet erg soepel verliep. Het bleek ook noodzakelijk om als informele (belangen) vereniging “Bezorgd Liendert” (2018) verder te gaan, anders kun je niet goed functioneren als gesprekpartner en stappen ondernemen.

Er waren wel informatiebijeenkomsten geweest over de hoogbouw Zangvogelweg in Liendert georganiseerd door de projectontwikkelaar, maar dat was zeker geen overleg zoals bedoeld als een tijdige start met een echte discussie (kortom een juiste “Start voor de start”). Ook bestaat de indruk dat de gemeente wat betreft de bouwplannen in de wijk Liendert een “salami” tactiek toepast; steeds kleine stukjes erdoor drukken en niet kijken naar de impact op de wijk van alle bouwplannen tezamen.

De vereniging probeert alleen via burgerlijke gehoorzaamheid en de daarvoor beschikbare routes bijvoorbeeld het aangedragen Zangvogelweg alternatief (twee lagere woontorens) bespreekbaar te krijgen.

Alhoewel het contact met de gemeente (Raad en B&W) aanzienlijk is verbeterd, heeft de vereniging toch moeten besluiten om naar de Raad van State te gaan om het bestemmingsplan aan te vechten en aan te geven dat de gemeente dit bestemmingsplan heeft goedgekeurd zonder de juiste procedures te volgen.

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en de vereniging Bezorgd Liendert hebben samen de zaak ingediend bij de Raad van State. Er was gevraagd om opschorting, maar dat verzoek is in februari 2021 afgewezen door de rechter.  De projectontwikkelaar kan door met het aanvragen van de bouwvergunningen. Begin juni zal het beroep inhoudelijk behandeld worden bij de Raad van State. De SGLA levert dan ook weer de benodigde juridische bijstand (de burgers van de wijk Liendert behoren niet tot de draagkrachtigste). Dat wordt spannend.

Naast deze zaak over het bestemmingsplan Zangvogelweg houdt de vereniging Bezorgd Liendert zich momenteel ook bezig met een petitie tegen de uitbreiding van het aantal goederentreinen door Amersfoort en als een van de belanghebbenden met de meer gedetailleerde invulling van de bouwplannen voor het zwembad terrein. Kortom met andere zaken die belangrijk zijn voor de wijk.

Het hogere doel is, dat de gemeente beseft, dat in de huidige tijd een goede start met tijdige inspraak van belanghebbende burgers echt noodzakelijk is om via de juiste procedure tot een beslissing te komen. Pogingen daaraan te ontsnappen zijn niet democratisch.

Mochten burgers die dit lezen zich ook bezorgd maken over de leefbaarheid in hun wijk door gemeentelijke plannen en advies voor een eigen plan van aanpak wensen; bij de vereniging Bezorgd Liendert (Bezorgdliendert.nl) en de SGLA (sgla.nl) is expertise te vinden, gebaseerd op eigen ervaringen en netwerk.

 

29 maart 2021 / door / in , , ,
Als je het leest ben je er geweest: impressie van de broedplaats van 11 maart 2021

Een persoonlijke impressie van de meest recente online Broedplaats door Guus van Scharrenburg*.

De boswachters waren bezorgd. De overdosis corona-boswandelingen vooral in weekenden kon leiden tot ernstige verstoring van broedplaatsen. Maar de stormachtige donderdag de elfde maart, code oranje, windstoten tot 120 km per uur, heeft op zeker meer plekken schade aangericht aan broedplaatsen. Op mijn zondagse wandeling bij kasteel Groeneveld bij Baarn zag ik dat de reigerkolonie druk in de weer was om de stormschade aan de broedplaatsen te herstellen. De nesten werden weer met verve en vele nieuwe takken gerestaureerd. Goed te zien, omdat het blad nog ontbreekt in het begin van de meteorologische lente.

Maar de Broedplaats van 033 gaat op de elfde, onstuimige dag in maart gewoon door. Geen probleem, weer lekker warm, windstil online. Inloggen via Zoom op de aanbevolen tijd, te weten 18.45 uur om eventuele IT-mankementen te kunnen verhelpen. Maar geen probleem: Zoom werkt zoals meestal uitstekend. Ik las dat de CEO van Zoom er zo rijk van is geworden, dat hij het zich kon permitteren om meer dan 5 miljard te schenken aan goede doelen. Dat initiatief heeft in ieder geval geen geldgebrek.

De Broedplaats gaat officieel om 19.00 van start, wat 15 minuten navelstaren zou kunnen betekenen en 15 minuten kunnen lang duren. Echter Peter (waar Rook is, is vuur = duurzame actie) verwelkomde in zijn voorprogramma allen die zich meldden persoonlijk. Met name de nieuwkomers kregen een hartelijk welkom. Op het moment van starten waren er maar liefst 22 van de 26 die zich opgegeven hadden voor deze Broedplaats online. Een prachtige score, het was dan ook een goed gemengd gezelschap van vaste ervaren initiatiefnemers, nieuwe pitchers en geïnteresseerden die de Broedplaats eens zelf wilde beleven en kijken of er nieuwe ideeën konden worden opgedaan.

Maarten opent om exact 19.00 uur de vergadering. Voordat we gaan pitchen wordt er een voorstelronde gedaan. Nuttig, omdat zo de diversiteit van de deelnemers en hun interesses duidelijk wordt. Het is wel lastig om inderdaad zonder uitzondering iedereen even het woord te geven, want het verspringen van de blokjes van de deelnemers in Zoom maakt dat je maar zo overgeslagen wordt. Maar dat werd tijdig gecorrigeerd. Johan stelde zich niet of zeer kort voor, maar wees eenieder meteen op het feit dat je overal in Amersfoort nog veel zwerfafval kan aantreffen, dat erom vraagt opgeruimd te worden.  In feite een korte pitch.

Er waren deze avond maar liefst zes pitches.

  • Joeri mocht starten. Hij woont in Schothorst en is nauw betrokken bij buurtgids.nl. Bedoeld om je mee te nemen op een “wijktour” om te laten zien, wat er interessant is in je wijk. Zeker Interessant voor nieuwe bewoners. Zo een tour moet wel met verhalen van bewoners en gegevens gevuld worden. Wil graag bijdragen van inwoners van Amersfoortse wijken. Een duidelijke hulpvraag, maar dat is niet altijd het geval. Misschien ligt het ook aan mij, want er wordt in die zes pitches een hoop informatie verstrekt met niet zelden een wat verborgen hulpvraag. Soms is het ook gewoon een mededeling. Ook prima, aandacht vragen voor je initiatief.
  • Peter vroeg aandacht voor de site Amersfoortsamen.nl en gaf tevens aan, dat er na het einde van deze Broedplaats meteen door de liefhebber verder gebroed kon worden. Leuke site, waard om te bezoeken.
  • Verder was er een pitch van Jessica over de “Blauwe Paraplu”, een sociale coöperatie die ondersteuning biedt aan ondernemende leden die willen starten met bijvoorbeeld behoud van uitkering. De Blauwe Paraplu is gevestigd in wijk Kruiskamp. Graag meedenken; is “vrienden van” ook een optie?
  • Edgar had het over vitaal ondernemerschap. Hij wil wat doen voor zelfstandigen in de problemen, wat veel stress oplevert en niet altijd leidt tot de juiste beslissingen. Die ergens bij willen horen, niet alleen hun hand willen ophouden, maar liever bijdragen. Zou de gemeente eventueel taken/ opdrachten kunnen leveren?
  • Ilse van CreaTempel biedt creatieve activiteiten voor kinderen met een stoornis, die daardoor gelukkiger bij je terugkomen. Klinkt mooi, kunnen de kinderen even hun hoofd leeg maken. Zou deze activiteit gesubsidieerd kunnen worden?
  • Als laatste Alina, kunstenares, curator van galeries, werkt ook internationaal. Op zoek naar ruimte.

De poging hierboven om de inhoud inclusief hulpvraag van de pitches kort op papier te zetten aan de hand van notities gemaakt tijdens het pitchen, illustreert een beetje wat je als deelnemer met luisterend oor oppikt.  Kan maar zo zijn dat er niet alles van klopt of dat je iets (belangrijks) gemist hebt. Maar je verzamelt altijd wel genoeg info om een keuze voor de break-out te kunnen maken. Want je moet in ongeveer een minuut beslissen in welke break-out room je plaats wilt nemen om een van de gepresenteerde zaken nader te bespreken.

Ik koos voor het “luchtige” onderwerp (gaat niet over banen of geld): de Buurtgids voor Amersfoortse wijken (ook als app). Het bleek dat het een goed gevulde break-out room was. NB: Als je de zoom knop om de juiste break-out room binnen te gaan niet meteen kan vinden wordt de helpende hand geboden en kom je snel in de juiste terecht.
Joeri kreeg van alle kanten informatie en suggesties. Voorgesteld werd een pilot te starten in een wijk. Leg contact met de buurtnetwerkers of straatambassadeurs (ik wist niet dat die bestonden), die kennen de wijken heel goed. Een aantal wijken hebben websites waar je info op kunt zetten of kunt vinden.
In ieder geval een mooi initiatief om (nieuwe) bewoners andere bewoners te laten zien wat er interessant is in je wijk. Een route of een deel ervan daadwerkelijk lopen m.b.v. een app en Google Maps of alleen virtueel als je slecht ter been bent.

Ik wist het niet, maar er bestaat ook al een janboerenfluitjesroute.nl site waar je routes kunt vinden om Amersfoort te leren kennen. Weer wat opgestoken, ga de site eens bekijken.

Tot slot wordt iedereen weer uit de rooms gegooid en wordt er samen nog geluisterd naar de opbrengst voor de pitchers. Het is maar zelden dat het niets heeft opgeleverd. Meestal zijn er nieuwe ingangen aangereikt, dankzij de netwerken van de deelnemers. Er is natuurlijk geen garantie of die succesvol uitpakken. Als je van de Gemeente wilt weten of “klussen“ leveren een optie is, of hoe dat zou kunnen, moet je in gesprek om te kijken wat bespreekbaar is. Je moet maar denken nooit geschoten, nooit geen doelpunt.

De volgende Broedplaats staat gepland op 27 mei. Zo mogelijk weer een bijeenkomst op locatie, maar waarschijnlijk (hopelijk) de laatste online.

* Benieuwd naar de vorige? Lees hem hier.

22 maart 2021 / door / in
Toepassing Theory of Change kan impact van groene burgerinitiatieven vergroten

Op de site van Nature Today staat een interessant artikel over een onderzoek naar de effectiviteit van groene burgerinitiatieven.
Bij twee duurzaamheidsinitiatieven (Tiny Forests en strandopruimacties) is gekeken naar de visie van burgers en maatschappelijke organisaties op hoe hun activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste maatschappelijke verandering richting een natuurvriendelijke samenleving. Welke optimale inzet van strategie, hulpbronnen en netwerken draagt bij aan maatschappelijke impact?

 

22 maart 2021 / door / in ,
Het Grote Buurten en Wijken Debat: Terugblik

Wat zijn de plannen en voorstellen van kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen als het gaat om buurten en wijken? In het Grote Buurten en Wijken debat georganiseerd door LSA Bewoners op de zaterdag vóór de verkiezingen deelden zeven kandidaat-Kamerleden hun voornemens en visie op thema’s als wijkaanpak, gemeenschapszin, lokale democratie, voorzieningen zoals buurthuizen, het recht op overname en veel meer. De meest opvallende uitspraken en plannen kun je hier lezen, en je kunt hier het debat in z’n geheel terugkijken.

22 maart 2021 / door / in
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,