Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Gefeliciteerd, Sonja Dijkslag-Slemmer!

Op vrijdag 28 mei ontving Sonja Dijkslag-Slemmer, vrijwilligster van Het Pluspunt uit Kattenbroek en de PlusBus033 de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Zij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar grote inzet voor ouderen.

Mevrouw Dijkslag zet zich in al jaren in voor mensen in haar omgeving. In de periode 1992–1999 werkte ze voor de Unie van Vrijwilligers, eerst als koffie- en theeschenkster en later als teamleidster bij woonzorgcentrum Nijenstede.

In 2006 startte zij als vrijwilligster bij de receptie in het Pluspunt in Kattenbroek. Zij deed de administratie, ondersteunde het restaurant en verzorgde diverse activiteiten.

Aansluitend raakte zij betrokken bij PlusBus033 en nu verricht zij ook daar verschillende administratieve werkzaamheden. Daarnaast organiseert zij diverse sociale en culturele uitstapjes voor ouderen met de bus.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Mevrouw Dijkslag vervult een ambassadeursrol voor ouderen. Zij spoort hen aan een uitstapje te maken met de PlusBus033 of zich hiervoor in te zetten. Door het organiseren van deze uitstapjes ontstaan er nieuwe vriendschappen en krijgen deelnemers de kans om even te ontsnappen uit hun dagelijkse omgeving. Zij doet haar vrijwilligerswerk al jaren met veel overgave en plezier”.

Uit een bericht van de Gemeente Amersfoort.

29 mei 2021 / door / in
Praat mee over de Transitievisie Warmte

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Routekaart naar een aardgasvrije toekomst

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de Transitievisie Warmte, ofwel de routekaart naar een aardgasvrije toekomst. Deze routekaart beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis hiervan zullen door de gemeente de komende jaren vele gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken worden gevoerd over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. Het college van burgemeester en wethouders legt de Transitievisie Warmte voor definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplos- singen betaalbaar moeten zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Ieder vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

Start voor een gesprek in de stad

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmte- systeem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijk- heden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Reageren op de Transitievisie Warmte

Van 25 mei t/m 24 juni 2021 kunnen inwoners reageren op het stuk. Alle reacties worden gebundeld in één document en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze reacties ook meegenomen worden in de bespreking door de gemeenteraad. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij zijn filmpjes en een uitleg te vinden. En op 9 juni is er een online bijeenkomst waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op dezelfde pagina van de gemeentewebsite.

29 mei 2021 / door / in ,
Start besluitvorming over de Regionale Energiestrategie 1.0

Uit een bericht van de gemeente Amersfoort:

Voor een leefbare en gezonde regio Amersfoort is het nodig duurzame energiebronnen te gebruiken. Hiervoor is een plan in de maak waarin op een kaart wordt aangegeven welke plekken geschikt zijn en zouden kunnen zijn voor de opwek van energie via zonnepanelen en windmolens. Op 18 mei 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het plan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt ook in alle andere regiogemeenten.

Vanaf de start van de RES zijn regelmatig organisaties, belangenvertegenwoordigers en bewonersverenigingen uitgenodigd om mee te denken en praten over de ontwikkeling van de RES. Inwoners kunnen op dit moment via het online platform Metamersfoort/RES hun reactie geven op de voorgestelde gebieden en over andere kansen die nog niet zijn genoemd in het voorstel. De resultaten uit deze onlineparticipatie worden aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun bespreking en besluitvorming over het RES-bod 1.0 en de uitwerking daarvan de komende jaren.

De RES 1.0 is het vervolg op het Concept RES van 2020. De regio Amersfoort doet daarin aan het Rijk een aanbod om in 2030 0,5 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is nu verder uitgewerkt in het plan RES 1.0.  Voor de gemeente Amersfoort geldt dat alle lopende projecten en nog te onderzoeken locaties passen binnen de eerder opgestelde beleidskaders voor grootschalige opwek.

Wethouder Fatma Koser Kaya: ‘We vinden het vooral van belang dat lokale bewoners en bedrijven voor een deel eigenaar kunnen worden van windmolens en zonnepanelen. Zodat zij ook mee kunnen delen in de opbrengsten, naast de winst van een schone lucht en een gezonde stad. In onze stad zijn al een paar mooie initiatieven van energie coöperaties die door bewoners zijn opgezet en ik hoop dat daar nog vele bij zullen komen de komende jaren. De gemeente wil hier graag bij helpen.’

Vervolg

Op 8 juni en 22 juni aanstaande bespreekt de gemeenteraad de RES 1.0. Na besluitvorming in alle gemeenteraden van de regio wordt de RES op 1 juli 2021 aangeleverd aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. Het gesprek met organisaties, bewoners en bedrijven zal ook in de aanloop naar de volgende versie worden voortgezet.

Het document is online in te zien.

 

29 mei 2021 / door / in
LSA komt met nieuw kennisartikel over Wooncollectieven

Een wooncollectief van bewoners, hoe werkt dat?

Meer en meer actieve bewonersgroepen hebben zich als doel gesteld om te voorzien in een basisbehoefte van mensen: wonen en bestaanszekerheid. Een dak boven je hoofd, dat is een recht. Maar door woningnood en stijgende huizenprijzen is een woning voor veel mensen moeilijk te vinden. Wooncollectieven van bewoners kunnen een oplossing zijn.

In een nieuw kennisartikel op de site lees je antwoorden op vragen als

  • Wat is een wooncollectief?
  • Welke stappen zet je om een wooncollectief te vormen?
  • Hoe leg je verbinding met de buurt en omgeving?
  • Hoe krijg je het financieel rond?

Lees het artikel hier.

29 mei 2021 / door / in
Nieuwe website en app voor Speelotheek Eemland

Uit een persbericht van Speelotheek Eemland:

Met trots lanceert Speelotheek Eemland per 15 mei a.s. haar nieuwe website en een bijbehorende app. Daarmee zal voor alle leners, maar ook voor andere belangstellenden zichtbaar zijn welke enorme keuze er is in het aanbod van speelgoed. En voor wie (nog) niet weet wat een speelotheek is: net als bij een bibliotheek leen je bij ons speelgoed dat na maximaal 3 weken (of eerder) weer terug gebracht kan worden en waarna weer nieuw ander speelgoed geleend kan worden. Onze nieuwe website werd mede mogelijk gemaakt door het KF Heijnfonds, het Oranjefonds en de onbetaalbare inzet van onze vrijwilligers.

Net als voor vele andere instellingen was het afgelopen jaar niet eenvoudig. Na het wegvallen van de gemeentelijke subsidie waren we genoodzaakt een kleinere huisvesting te zoeken. Die vonden we in het pand van 033 in actie aan de Liendertseweg 64a. waar we in augustus 2020 naartoe verhuisden.

Met dank aan onze vrijwilligers konden onze leners sinds de Coronacrisis online via een PDF catalogus speelgoed aanvragen. Veel leners maakten hier gebruik van, maar wij realiseerden ons dat dit niet voldoende was en zochten naar nieuwe mogelijkheden om onze leners nog beter van dienst te zijn en nieuwe leners te bereiken.

Op onze nieuwe website vindt u daarom nu alles wat u wilt weten over de Speelotheek Eemland. Bezoekers kunnen handig zoeken in ons assortiment speelgoed, waaronder ook ons buitenspeelgoed en aangepast speelgoed voor kinderen met een beperking. Leners hebben daarnaast toegang tot een mobiele app en online account waarmee ze direct kunnen zien welk speelgoed ze in hun bezit hebben.

Met een lidmaatschap van de Speelotheek leent u elke drie weken nieuw speelgoed (4 stuks) voor maar 48 euro per jaar. Een lidmaatschap van de Speelotheek is verrassend en duurzaam. Bezoek daarom snel onze nieuwe website www.soteemland.nl en ontdek ons. Ook als u zich wilt inzetten als vrijwilliger. We zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen, uitbreiding van ons bestuur, maar ook vrijwilligers, die hand- en spandiensten willen verlenen voor bepaalde projecten.

Ter gelegenheid van de lancering van onze website zijn we op zaterdag 15 mei open van 09.00 uur tot 12.30 uur. Ook nu hanteren we nog steeds de coronamaatregelen. Dat er maximaal twee volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend) tegelijk binnen mogen zijn.

29 mei 2021 / door / in
Vathorst hartveillig dankzij Reanimatienetwerk Amersfoort

Uit een persbericht van Reanimatienetwerk:

Het is dankzij inspanningen van veel mensen gelukt om de wijk Vathorst ook hartveilig te maken. Dank aan het bestuur en leden winkeliersvereniging Vathorst, Buurtbudget Vathorst, bestuur van de VvE Blok 14 (Grachtenrijk), een Amersfoortse vastgoedbelegger, de eigenaar van restaurant Bij Lot, alle buurtbewoners die via buurtacties financieel bijgedragen hebben, de pandeigenaren aan wiens pand de buitenkast opgehangen is en natuurlijk de vrijwilligers van RNA die dit geregeld hebben.

Voorzitter Henk Pijper van het Reanimatie Netwerk Amersfoort: “Het blijft onbegrijpelijk dat de gemeente nog altijd geen besluit heeft genomen om het Reanimatienetwerk structureel te subsidiëren. Onderzoeken laten zien dat door snel te starten met reanimeren en met een AED een schok toe te kunnen dienen de overlevingskans stijgt van 10% bij het alleen wachten op een ambulance tot 70% wanneer een inwoner start met reanimeren en een AED snel ter plaatse is. Dat realiseren én in stand houden van een netwerk van opgeleide burgerhulpverleners en werkende AED’s vraagt om structurele ondersteuning.”

Uit een incidentele subsidie van de gemeente is het voor het Reanimatienetwerk alleen mogelijk om gratis buitenkasten beschikbaar te stellen aan particulieren en organisaties. Dat is ook gedaan bij het hartveilig maken van Vathorst. Om ook de AED’s voor deze kasten te realiseren moest een beroep gedaan worden op bedrijven, organisaties en particulieren.

Hoe is het gelukt om de wijk Vathorst hartveilig te maken.

In het winkelcentrum Vathorst werd door de winkeliersvereniging een nieuwe AED aangeschaft. Samen met een aanwezige AED werden deze op de locaties Leeghwater en Cruquis in gratis buitenkasten geplaatst.

Zorginstelling Amerpoort (Locatie Hoenderberg) heeft op ons verzoek een in het gebouw aanwezige AED naar buiten gebracht in een gratis buitenkast.

De “VVE van Blok 14” heeft voor de buurt Grachtenrijk via een hartvoordebuurt actie en een bijdrage uit het buurtbudget een AED aangeschaft. Met een gratis buitenkast is deze op de locatie Spakenburgerkade geplaatst.

Met een hartvoordebuurt actie van onze wijkcoördinator Seger Geerars is voor de buurt Lint-Oost het geld voor een AED bijeen gebracht. Deze AED is met een gratis buitenkast geplaatst op de Meijepolder. Deze AED is overigens een paar dagen na installatie al voor het eerst opgehaald voor een reanimatie in de directe omgeving.

Van een Amersfoortse vastgoedbelegger ontving het Reanimatienetwerk geld voor een AED, te plaatsen naar ons inzicht. Daar is een AED voor gekocht die geplaatst is bij restaurant Bij Lot aan de Hogesteeg in Vathorst.

Wij verwachten nog een AED aan de Terschellingkade bij het gereedkomen van een nieuwbouwproject daar. De projectontwikkelaar heeft toegezegd daar een AED op te hangen in een door ons te leveren buitenkast.

De NS heeft aangekondigd om de in loop van 2021 de stations-AED’s ook aan te melden. De AED op NS Station Vathorst komt zo ook voor de wijk beschikbaar.

Zonder de inzet van onze vrijwilligers Bas van Gastelen, Jan van den Berg en Seger Geerars zou dit project niet zijn gerealiseerd. Het technisch team van het Reanimatienetwerk heeft alle buitenkasten gratis geplaatst.

29 mei 2021 / door / in