Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Meld je initiatief aan voor een ‘Appeltje van Oranje 2023’

Het Oranje Fonds is op zoek naar succesvolle buurtinitiatieven die verschillen tussen buurtbewoners overbruggen en ze écht met elkaar verbinden. Initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, bijvoorbeeld omdat hun leefwerelden niet overlappen. Het Oranje Fonds heeft voor de Appeltjes van Oranje 2023 het thema ‘Bruggenbouwers in de buurt’ bedacht. Wordt jouw initiatief een Appeltje van Oranje 2023? 

Jullie kunnen als buurtinitiatief in aanmerking komen voor deelname aan de Appeltjes van Oranje onder het thema Bruggenbouwers in de buurt als je tenminste aan de volgende drie criteria* voldoet:

  • Het is een buurtinitiatief voor en door bewoners;
  • Het initiatief overbrugt verschillen tussen groepen buurtbewoners die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten;
  • Het initiatief is niet eenmalig, is minstens twee jaar actief.

*In dit achtergronddocument vind je de rest van de selectiecriteria voor de Appeltjes van Oranje.

Hoe doe je mee?

Om kans te maken op een Appeltje van Oranje, kan je jouw initiatief aanmelden via het voordrachtformulier op Mijn Oranje Fonds. Dit kan van 16 januari tot en met 24 februari. Kom je zelf niet in aanmerking maar ken je een initiatief die wel mee zou kunnen doen? Geef het door via de tiplijn. Het buurtinitiatief wordt per mail geattendeerd de Appeltjes van Oranje.

Op www.oranjefonds.nl/appeltjes vind je meer informatie over het thema, aanmeldproces en antwoorden op veel gestelde vragen over de Appeltjes van Oranje.

Vragen?

Neem bij vragen rechtstreeks contact op met het Oranje Fonds via appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl of stuur een bericht via de Facebookpagina. Daarnaast vindt een aantal online spreekuren plaats waarin de adviseurs vragen over de werving beantwoorden. Aanmelding vooraf is niet nodig en de linkjes geven direct toegang tot de online meeting.

24 januari 2023 / door / in , ,
De Broedplaats van 17 november 2022 in De Puntenburg

Met de Broedplaats komen we vaak op plekken waar we nog nooit eerder zijn geweest. Deze keer waren we te gast in de net vernieuwde Vijverzaal van De Puntenburg in het Soesterkwartier. Voor deze nieuwe wijkontmoetingsplek in de wijk heeft De Alliantie de samenwerking gezocht met Bijzondere Plekken en het resultaat mag er zijn. Voordat we begonnen met de Broedplaats gingen de meesten van de bezoekers eerst om tafel voor de versgemaakte soep van Henry de Gooijer en enkele andere buurtbewoners.

Een interessante blik op de wijk en de toekomst

Zoals gebruikelijk na de maaltijd begonnen we de Broedplaats met een introductie over de plek waar we zijn neergestreken. Ilse Kamphuis vertelde hoe Bijzondere Gasten door De Alliantie was gevraagd om samen met hen van de Vijverzaal een mooie ontmoetingsplek te maken. Van enkele bewoners van De Puntenburg hoorden we die middag al dat ze erg blij zijn met de opknapbeurt van de zaal en de gezelligheid die er nu in de ruimte te vinden is. Daarna vertelde Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 wat Bewoners033 zoal doet in Gemeente Amersfoort.

Deze foto komt van lsabewoners.nl

Net zoals het geval was bij de Broedplaats van  september 2022 in het stadhuis hadden we deze keer weer een interessant presentatie. Henry de Gooijer vertelde over het wijkperspectief dat hij in 2021 samen met inwoners van de wijk heeft gemaakt. Dit initiatief ontstond na de boosheid in 2020 van wijkbewoners over de plannen van het Stadhuis voor De Nieuwe Poort. Bij het wijkperspectief beperkte het stadhuis zich tot het stellen van enkele kaders, waarna samen met de bewoners in een tienkoppige werkgroep bestaande uit vijf ambtenaren en vijf bewoners een intensief proces van cocreatie is gestart. Henry legt uit dat dit proces hoog zat op de zogeheten trap van eigenaarschap, doordat men samen ging bouwen aan de wijk (zie ook: https://www.lsabewoners.nl/kennis/trap-van-eigenaarschap/). De groep werkte hiervoor samen met een stuurgroep dat toezag op het proces.

Interessant is dat ze in het proces eigenlijk hebben gewerkt zonder agenda en draaiboek, wat de nodige vrijheid gaf. Om tot een plan te komen zijn ze begonnen met het kijken naar het DNA van de wijk: welke buurten zijn er, wat voor karakter hebben die en welke waarden zijn belangrijk voor de bewoners? Hiervoor is in de loop van dat jaar met honderden zo niet duizenden mensen gesproken uit het Soesterkwartier. Alle resultaten heeft men uiteindelijk weten te clusteren in zes opgaven. Parallel aan dit proces is met de bovenbouw van de basisscholen in de wijk ook een jeugdwijkperspectief met begroting gemaakt waar ongeveer 250 kinderen mee hebben gedaan.

Na dit inspirerende verhaal kwamen er uiteraard nog verschillende vragen aan Henry en de andere aanwezige werkgroepleden. Meer informatie over het wijkplan, het proces en alle uitkomsten zijn terug te lezen op: https:soesterkwartier.nu.

De pitches

Daarna was het alweer tijd voor de pitches. Fedde vertelt in de eerste pitch over zijn initiatief gericht op energiearmoede. Fedde richt zich met enkele wijkbewoners vanuit het Soesterkwartier op medebewoners, waarbij zij naast advies ook als “fixers” aan de slag willen gaan, zodat ze mensen ook meteen te helpen en een hart onder de riem kunnen steken. Fedde ziet dat de mensen die willen helpen zelf niet tot de doelgroep behoren. Daarom is zijn vraag voor deze avond, hoe bereiken en vinden we onze doelgroep?

In de tweede pitch neemt Iris het woord over de wens iets te veranderen aan het stukje groen in de Violenstraat. Het ziet er nu wat verwaarloosd uit. Haar idee is om voor de omringende bewoners zondag 7 mei een straatfeest te organiseren. Op de flyer daarvoor staat onder andere de vraag hoe het transformatorhuisje gezelliger gemaakt kan worden? Iris ziet het project hierbij ook als vehikel voor verbinding. Iris vraagt ook aan de groep hoe zij dit het best kunnen aanpakken om de mensen in haar straat te bereiken? Zie voor het project ook Kern met Pit: https://www.kernmetpit.nl/projecten/inschrijvingen+2023/2328346.aspx.

Louis vertelt vervolgens over een plan ontstaan na een gesprek waarin hij hoorde dat er een steeds bredere groep mensen niet alleen behoefte heeft aan voedsel, maar ook aan geld voor de energierekening. Hieruit is het idee onstaan van Warme Woonkamers op de Liendertseweg. Dit zijn plekken waar mensen drie keer per week heen kunnen, omdat zij thuis zelf de kachel niet aan kunnen zetten en wat gezelligheid zoeken. Het is de bedoeling om samen met andere instanties gelijktijdig ook te kijken naar duurzame oplossingen voor de bezoekers. Men wil bijvoorbeeld ook met een klusbus beginnen zodat de mensen geholpen kunnen worden met oplossingen in huis zoals folie achter de radiator. Voor dit idee zoekt Louis vrijwilligers en partners, zoals klussers en mensen die het vertrouwen hebben van de mensen die hij wil helpen. Louis geeft daarna aan dat hij bij met zijn vragen bij Fedde aan tafel zal schuiven.

Tot slot vertelt Hedy, begeleider van de kinderwijkraad en buurtbestuur junior, samen met twee kinderen over buurtbestuur junior. De kinderen stemmen bij buurtbestuur junior mee over projecten bestemd voor kinderen en jongeren in de wijk, waarvoor subsidie is aangevraagd. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw willen de kinderen graag een disco organiseren voor alle kinderen, met en zonder beperkingen. Graag willen Hedy en de kinderen tips hoe en waar zij dit het best kunnen doen.

Na deze pitches gingen de 4 pitchers in 3 groepjes uiteen om 20 minuten met elkaar mee te denken.

Weer Plenair

Fedde koppelt terug dat hij in zijn groep tips heeft gehad om de verschillende clubjes in de wijk op te zoeken waar de mensen komen. Daarnaast heeft de tip meegekregen om zaken positief te formulieren, dus het niet te hebben over problemen en de mensen die dit tegenkomen ook te betrekken bij het helpen van de anderen mensen in de wijk die hiermee zitten.

Omdat Iris vroeger weg moest vertelt Dilano over de tips die in haar groepje zijn gegeven. Hij vertelt dat Iris is getipt om vooral het gesprek aan te gaan met de mensen in haar buurt en dat het belangrijk is daarbij te praten vanuit haar eigen passie voor de buurt. Het is ook belangrijk om niet op zoek te gaan naar de tegenstellingen in de straat, maar juist de maatschappelijke deler. Waarschijnlijk zullen zo goed als alle inwoners warmlopen voor een mooiere en veiliger straat.

Hedy en de kinderen vertellen dat ze heel veel tips hebben gehad voor de kinderdisco. Ze hebben het bijvoorbeeld erover gehad dat het mooi zou zijn als er in de uitvoering verschillende hoekjes worden gemaakt, zodat kinderen met verschillende behoeften op verschillende manieren de disco kunnen beleven. Ook is het goed na te denken over buddy’s die mee kunnen gaan met de kinderen, zodat er geen kinderen zijn die alleen in een hoekje zitten. Net zoals er nagedacht moet worden over hoe ouders en kinderenwerkers dicht in de buurt kunnen blijven, mocht dit nodig zijn. Het is belangrijk dat zo’n disco voor ieder kind een veilige en warme plek kan worden.

We kijken weer terug op een goed bezochte, gezellige en inspirerende Broedplaats.

We hopen velen weer te verwelkomen bij de Broedplaatsen in 2023. Voor nu iedereen fijne feestdagen toegewenst.

Maarten Rector, mede namens Bewoners033

24 december 2022 / door / in
Twee initiatiefnemers ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling 2022

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort:

Twee initiatieven ontvangen een financiële bijdrage van het overige budget uit het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling 2022. Eerder dit jaar ontvingen drie andere initiatieven al een bijdrage. Met dit fonds ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Astrid Janssen, wethouder Wonen en Energietransitie: “Ik ben erg blij dat we met het overige subsidiebudget nóg twee mooie initiatieven aan dit lijstje kunnen toevoegen. Dit is alweer het achtste jaar op rij dat initiatieven gebruik maken van het Toekomstfonds. Ik ben er heel trots op dat Amersfoort deze ondernemers, start-ups, bewonerscollectieven en andere vernieuwers met dit fonds helpt om hun duurzame idee werkelijkheid te maken.”

Na advies van de adviescommissie en rekening houdend met het resterende subsidiebedrag van €103.400-, ontvangen de volgende twee initiatieven een financiële bijdrage van maximaal €50.000 per project:

  1. Verse Kliek van deBaai: Dit initiatief betreft een pilot waarin lokaal groenten worden gekweekt op vergist groen- en keukenafval uit de stad. Daarvoor ontwikkelt de initiatiefnemer een speciaal kweeksysteem (digeponics) voor kassen, waar digestaat uit een biovergister wordt gebruikt als duurzaam alternatief voor kunstmest.
  2. De Amersfoortse kledingbibliotheek van Community of closets: Hier kunnen Amersfoorters kleding- en accessoires huren, waardoor er op termijn minder nieuwe kleding geproduceerd hoeft te worden. Daarnaast kun je er ook duurzaam (hand)gemaakte en geupcyclede producten kopen. Op deze manier biedt de kledingbibliotheek ook een platform aan lokale makers en creatievelingen.

 Wil je op de hoogte blijven van de volgende openstelling van het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling? Stuur dan een mail naar duurzamestad@amersfoort.nl onder vermelding van ‘Toekomstfonds’.

24 december 2022 / door / in , ,
Amersfoort zet in op kunst en cultuur voor iedereen

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort:

Amersfoort zet in op kunst en cultuur voor iedereen
Aantrekkelijker aanbod en ruimte voor jong talent

Amersfoort wil een gevarieerd en professioneel aanbod in onze stad dat voor een breed en divers publiek toegankelijk is. Van voorstellingen en exposities tot kunst in de openbare ruimte, festivals en evenementen. Alles op een niveau dat past bij de omvang van onze stad. Amersfoort heeft al een heel mooi aanbod, maar wil meer. Dat is ook nodig met het oog op de groei van de stad. Dit is de reden waarom het college structureel 4 miljoen meer investeert in kunst en cultuur. Waar het geld de komende jaren aan wordt besteed, staat in de uitvoeringsagenda kunst & cultuur 2023-2026.

De investering is bedoeld om de ‘schade’ te repareren die is ontstaan door de coronapandemie, om een goede professionele basis te creëren én om daarna door te ontwikkelen naar een nog aantrekkelijker aanbod.

Wethouder Tyas Bijlholt (kunst, cultuur en evenementen): ‘Cultuur en kunst zijn onmisbare ingrediënten voor een levendige, aantrekkelijke stad. Een stad waar door mee te doen aan al het aanbod op het gebied van kunst en cultuur een gevoel van samenhorigheid ontstaat. Met het extra geld komt er een aantrekkelijker aanbod aan voorstellingen in de theaters en podia en een meer gevarieerd aanbod in musea. Basisinstellingen gaan meer ruimte bieden aan initiatieven uit de stad op het gebied van kunst en cultuur. Zodat bijvoorbeeld amateurkunstgezelschappen en scholen gebruik kunnen maken van de Amersfoortse podia. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van jong talent ook meer ruimte. Juist het jonge talent kan iets nieuws toevoegen aan het aanbod.’

Investeringen op korte en lange termijn

Op de korte termijn wordt ingezet op herstel, door een eenmalige subsidieregeling voor culturele instellingen. Voor de lange termijn wordt er geïnvesteerd in een stevige basis, waarvan het brede culturele veld profiteert. Dit betekent toegankelijke instellingen en een aantrekkelijker aanbod op het gebied van cultuur, kunst en culturele evenementen waarvan veel inwoners in stad en regio kunnen genieten.

Structureel meer geld via subsidieregelingen

Ook wordt er, met diverse subsidieregelingen, structureel meer geld beschikbaar gemaakt voor grote en kleine projecten in de stad. Zoals de projectsubsidie professionele kunst en cultuur, de nieuwe meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur (vanaf 2024) en de flitsimpuls makers en talent 2023. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in cultuuronderwijs en talent met bijvoorbeeld nieuwe broedplaatsen voor creatieve makers.

 

24 december 2022 / door / in
Fietswerkplaats heeft grote behoeft aan kinderfietsen om op te knappen

Nooit eerder knapte De Fietswerkplaats zoveel kinderfietsen op voor de Stichting Leergeld als dit jaar. De Stichting Leergeld zorgt ervoor dat ouders met weinig financiële middelen een tweedehands fiets voor hun kind aan kunnen schaffen. Zo hoeven kinderen niet naar school of naar de sportvereniging te lopen. Vanwege de grote vraag raken de kinderfietsen op bij De Fietswerkplaats. De actie van de ANWB, ‘Meer dan een fiets’, komt dan ook als geroepen. De ANWB roept Amersfoorters middels flyers en affiches op, overbodige kinderfietsen te doneren aan De Fietswerkplaats, het inleverpunt voor kinderfietsen in Amersfoort. Adres: Zwaaikom 23. Voor meer informatie zie www.defietswerkplaats.eu.

5 december 2022 / door / in ,
Subsidies voor sport- en beweegactiviteiten

De gemeente Amersfoort wil dat alle inwoners blijven sporten en bewegen. Daarom biedt de gemeente subsidies aan sportaanbieders, organisaties en inwoners in Amersfoort die initiatieven ontplooien voor sport- en beweegactiviteiten en -investeringen in 2023.

Subsidie is mogelijk voor:

  • Activiteiten zoals evenementen of een nieuw sportaanbod.
  • Investeringen zoals het aanpassen van een sportaccommodatie waardoor deze intensiever gebruikt kan worden of de aanschaf van sportmateriaal.

Klik hier voor meer informatie.

2 december 2022 / door / in