Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Het Soesterhof is officieel geopend

In September 2021 is de Soesterhof, op de Wagenwerkplaats, tussen het Soesterkwartier en het spoor, eindelijk officieel geopend met een weekend van één groot feest. De huizen zijn af, de tuin staat in bloei.

Vrijdag hebben de bewoners van de Soesterhof een toast uitgebracht met iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van de buurt. Zaterdag hebben ze tot in de late uren gefeest. En zondag hadden ze de buren over de vloer. En een aantal mensen die elders in het land bezig zijn met Soesterhof-achtige buurten.

Kom mee naar buiten allemaal

De tuin heeft de afgelopen maanden een bizarre transformatie ondergaan: van modder naar groen. De bomen en struiken staan in bloei en de moestuin was twee maanden geleden al aan het woekeren, vol gigantische courgettes en pompoenen zo groot als voetballen.

In het weekend is het vaak druk bij de picknicktafels, om samen wat te drinken en/of bij te praten. Als de school uitgaat, stroomt de tuin vol met kinderen. Die rennen vaak gelijk richting de trampoline.

En als het koud wordt…

… gaan we naar binnen. Midden in de tuin staat een gebouwtje dat altijd de gemeenschappelijke ruimte, de GR, genoemd werd. In het weekend van de opening heeft het een florissantere naam gekregen: het Tuinhuis bij de Perenboom. In het tuinhuis kan men terecht voor tafelvoetbal, voor overleg en om te buurten. Er zijn al feestjes gehouden.

Er komt nog meer moois bij. De komende maanden wordt de tuin verder beplant en worden er nog wat fietsenstallingen gebouwd. Het tuinhuis krijgt een upgrade. Er komt een pergola en de buitenmuren zien er straks groen uit van de beplanting.

Het weg van idee naar verwezenlijking is lang geweest, maar het resultaat mag er zijn. Ook is de totstandkoming van de Soesterhof een inspiratie geweest voor mensen met soortgelijke dromen. We feliciteren de bewoners van de Soesterhof van harte met hun prestatie.

27 september 2021 / door / in
Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Sinds 25 september zijn eindelijk de Coronamaatregelen versoepeld zodat ook voor de cultuur weer meer mogelijk is. In oktober worden informatiesessies aangeboden voor de nieuwe ronde voor de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze infosessies vinden online plaats op 19, 21, 26 en 28 oktober 2021. Hierin worden enkele mogelijke wijzigingen van de regeling toegelicht en krijgen aanvragers tips om nog beter op weg te gaan naar een kansrijke aanvraag.

Via de subsidieregeling Samen Cultuurmaken werken het sociale domein en het culturele domein samen aan cultuur voor iedereen. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je.

Ook als je al eens gebruik gemaakt hebt van deze subsidieregeling is het handig om naar een online sessie te gaan omdat er, gebaseerd op eerdere ervaringen, wijzigingen zijn aangebracht in de manier van indienen van de aanvraag en in de spelregels.

De online informatiesessie van 19, 21, 26 en 28 oktober zijn onderverdeeld in diverse soorten:

  1. Sessie voor organisaties die nog niet bekend zijn en geen ervaring met de regeling hebben.
  2. Sessie voor organisaties die al bekend zijn en ervaring met de regeling hebben.
  3. Sessie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) partner in het programma.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Op de website zijn van het fonds zijn documenten ‘tips voor het schrijven van een projectplan’ en ‘veelgestelde vragen’ te vinden. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA 

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat deze regeling ondersteunt? In de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

 

27 september 2021 / door / in
Regio Amersfoort trekt samen met andere Utrechtse regio’s op voor opvang asielzoekers en statushouders

Een persbericht van de gemeente Amersfoort (22 september 2021):

De Utrechtse regio’s U16 (de gemeente Utrecht en 15 gemeenten daar omheen), Amersfoort en de Foodvalley (Gelderse Vallei) gemeenten in de provincie Utrecht onderzoeken de komende maanden gezamenlijk welke vormen van opvang en huisvesting voor statushouders en asielzoekers in de provincie het beste zijn om aan de taakstelling te voldoen én om tot een snellere integratie te komen. De regio’s bekijken daarvoor verschillende mogelijkheden en locaties in de provincie. De regio’s willen ook de kwaliteit van de opvang verbeteren door nieuwe opvanglocaties te realiseren met een flexibele schil die ook voor andere doelgroepen met een urgente woonvraag gebruikt kunnen worden. Op die manier is het mogelijk asielzoekers die een grote kans maken om statushouder te worden beter en eerder te integreren én kan capaciteit voor opvang voor meerdere huisvestingsvraagstukken benut worden.

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om extra statushouders en asielzoekers op te vangen en een dak boven het hoofd te geven. Zo komen er verspreid over de provincie Utrecht op termijn ruim vierhonderd plekken voor asielopvang bij en moeten er de kortere termijn in totaal 1383 statushouders worden gehuisvest. Vanwege de krapte op de woningmarkt blijven statushouders op dit moment langer in de asielopvang. Door hen te voorzien van een eigen woning komt er ook meer ruimte vrij voor opvang van asielzoekers.

De regio’s kiezen bij het uitvoeren van deze taken expliciet voor samenwerking. “We willen ervoor zorgen dat mensen die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten op een goede en menselijke manier worden opgevangen en opgenomen in onze samenleving. Alle regiogemeenten hebben hun solidariteit uitgesproken om gezamenlijk de schouders onder deze grote opgave te zetten”, zegt burgemeester Lucas Bolsius.

Verkenning regio Amersfoort

In Nederland wordt gewerkt aan een flexibeler asielstelsel. Een van de onderdelen zijn regionale opvanglocaties. Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfs­vergun­ning worden opgevangen in een regionale opvanglocatie, dichtbij de plek waar ze uiteinde­lijk komen te wonen. Het realiseren van meerwaarde voor de buurt en voor de bewoners staat daarbij centraal. Voor de regio Amersfoort worden op dit moment de mogelijkheden verkend voor het realiseren van een regionale opvanglocatie voor kansrijke asielzoekers met flexibele schil voor andere woningzoekenden op de huidige locatie aan de BW-Laan in Amersfoort. Deze verkenning vindt plaats in het licht van de constatering van het COA dat op de middellange termijn de huidige opvang aan de BW-laan niet meer geschikt is. De ontwikkeling van een regionale opvanglocatie zal in samenhang bekeken moeten worden met de ontwikkeling van de locatie naast de huidige COA locatie. Over deze ontwikkeling is de eigenaar nog in gesprek met partners en de omgeving. Daarnaast worden de mogelijk­heden bekeken voor het herplaatsen van de huidige gezinslocatie aan de BW-laan naar een permanente locatie in Amersfoort.

Voor de huisvesting van statushouders in de regio Amersfoort worden op dit moment alle mogelijkheden van huisvesting verkend. De opgave is regionaal, wat betekent dat als de opvanglocaties in Amersfoort komen er op andere vlakken samenwerking wordt gezocht.

Kwaliteit en versneld toevoegen van woningen

Voor de huisvesting van statushouders ligt de focus op het versneld toevoegen van woningen. Daarbij zet de regio Amersfoort ook in op zogeheten flexbouw, een type woningen dat snel te bouwen is, maar ook eenvoudig te verplaatsen is naar een andere plek als dat nodig is. Daarnaast wordt er gekeken naar het slimmer benutten van bestaande gebouwen of locaties. De regio’s zien kansen voor tijdelijke woonvormen en combinaties van statushouders met reguliere inwoners (al dan niet met een urgente woonvraag).

Vervolg

Een concreter aanbod met voorstellen wordt eind 2021 verwacht en aan het Rijk voorgelegd.

27 september 2021 / door / in
Buddy to Buddy start nieuw traject

Binnenkort start Buddy to Buddy in Amersfoort het tweede traject waarbij vluchtelingen en inwoners van Amersfoort aan elkaar worden gekoppeld. Het buddy-traject duurt 4 maanden. Er komen kleine groepen van buddy’s die elkaar kunnen versterken. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. Je staat er dus niet alleen voor.

De voorbereiding van de Nederlandse buddy’s bestaat uit een intake en een voorlichtingsbijeenkomst. Vervolgens ontmoeten jij en je buddy elkaar voor het eerst op een feestelijke matchingsavond (i.v.m. corona in aangepaste vorm). Daarna gaan jullie samen op pad. Je spreekt in ieder geval één keer per week af  met je buddy. Eén keer in de drie weken komt jouw buddy-groep samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Deze intervisies worden begeleid door ervaringsdeskundigen van Buddy to Buddy.

Hiernaast organiseert Buddy to Buddy bijeenkomsten die je informeren en wegwijs maken, en ook inspirerende activiteiten waar je op een laagdrempelige manier vluchtelingen en alle andere buddy’s ontmoet. Na vier maanden wordt het project gezamenlijk afgesloten en mag jij zelf met je buddy afspreken of en hoe jullie contact er daarna uit gaat zien.

Voor vragen en aanmelden: amersfoort@buddytobuddy.nl.

 

15 september 2021 / door / in ,
Schrijf je in voor een online knhm workshop

In september ben je weer welkom bij de KNHM foundation online workshopweek! Wil jij je kennis bijspijkeren over fondsenwerving, placemaking of wil je tips over hoe je de gemeente betrekt bij jouw initiatief? Geef je dan op voor een online workshop.

In de week van 20 september organiseert KNHM elke dag een workshop die je gewoon voor de computer kunt volgen. Als je je inschrijft, krijg je een uitnodiging en een korte uitleg hoe je de workshop online kunt bijwonen.

Placemaking – 21 september
In deze workshop begeleidt stadmaker Martine Sluijs je meer over placemaking met veel voorbeelden, tips en de do’s en don’ts om wat van jouw buurt te maken.

Rechtsvormen & organisatie – 22 september
Wanneer kies je voor een vereniging of stichting, of heb je geen rechtsvorm nodig? Hoe vind ik capabele bestuursleden en welke onkostenvergoedingen kan ik hen geven?

Social media – 22 september
Het inzetten van social media kan veel opleveren voor jouw initiatief. Maar waar begin je? Welk kanaal is geschikt voor jullie project? Wie is je doelgroep en hoe zet je social media succesvol in voor jouw initiatief?

Met de gemeente op pad – 23 september
Je hebt een goed idee voor je leefomgeving en je wil er met een paar mensen de schouders onder zetten. Veel kans dat je bij je gemeente moet zijn. Hoe werkt dat? Kun je de gemeente bellen, naar wie vraag je dan? En hoe pak je het aan als je een vergunning nodig hebt?

Vinden & binden van vrijwilligers – 27 september
Om een mooi initiatief te laten slagen heb je hulp nodig van andere vrijwilligers. Maar hoe zorg je voor een breed gedragen initiatief? Hoe houd je mensen blijvend enthousiast? Deze online workshop biedt een effectieve aanpak voor het vinden, boeien en binden van vrijwilligers.

Meer informatie en aanmelden krijg je / doe je hier.

9 september 2021 / door / in ,
Schrijf je in voor Kern met Pit

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Krijg je nu ook zin om aan de slag te gaan? Schrijf je dan snel in!

Wie kan meedoen?
Buurtbewoners die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren. Duizenden initiatieven uit heel Nederland gingen je al voor! Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation.

Je kunt je inschrijven van 1 september tot 1 november 2021. Op de site van Kern met Pit vind je alle informatie en kun je je inschrijven.

9 september 2021 / door / in ,