Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Het ‘grote wegkijken’ is begonnen

Met pijn in het hart zie ik hoe professionals in de zorg en welzijnssector heen en weer worden geslingerd door een onzeker en onstabiel perspectief, waardoor hun functioneren in dorpen en steden meer en meer onder druk komt te staan. En dat in een tijd waarin van hen gevraagd wordt om alles uit de kast te halen.

Zo spreek ik een directrice van een groot verzorgingstehuis, die de consequenties van het huidige beleid rond de WMO/AWBZ transitie zakelijk op een rijtje zet. Met haar vijfendertig jaar ervaring stelt ze dat de klok met evenveel jaren teruggedraaid dreigt te worden. Om vervolgens in bevlogen woorden het scenario te schetsen dat gevolgd moet worden om effectief te kunnen anticiperen op de gevolgen van de bezuinigingen. Dat scenario is niets meer en minder dan een moedig offensief tegen de dreigende maatschappelijke marginalisering van de categorie niet-zelfredzame ouderen. Haar verzorgingstehuis heeft in de wijk meer dan honderd ouderen gerekruteerd die vrijwilligerswerk doen voor mensen “die nog ouder zijn”. In de hoop dat zij te zijner tijd ook kunnen rekenen op iemand die naar hen omziet.

Het werk stopt niet bij de voordeur. Zo wil zij haar keuken extra laten draaien om een driegangen menu tegen de kostprijs van enkele euro’s aan te bieden aan ouderen in de wijk. En dat terwijl er elders in de stad dit soort voorzieningen verdwijnen. Ook haalt ze activiteiten binnen van wijkcentra die met sluiting bedreigd worden. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligersorganisaties wordt in korte tijd een huis aan huis onderzoek uit de grond gestampt. Per straat wordt  geïnventariseerd welke behoeften er leven onder ouderen en welke bijdrage ze zelf kunnen en willen leveren aan de strijd tegen vereenzaming en verwaarlozing.

Het gevaar van deze aanpak is evenwel dat plaatselijke bestuurders het snel zullen oppakken als bewijs voor hun ideologische gelijk rond burgerkracht en zelfredzaamheid. Terwijl het in feite gaat om de constructie van een vangnet ter voorkoming van calamiteiten.

Ze stelt : “Het lijkt wel of politici alleen maar mondige, zelfredzame ouderen kennen, die goed in staat zijn de zorg die ze nodig hebben zelf te managen.  Pas als ze zichtbaar worden geconfronteerd met  de ouderen die hun schrijnende problematiek achter de voordeur verborgen houden, wordt het doorgaans stil….” . Het grote wegkijken is begonnen. Zolang de paradigma’s  van het ‘nieuwe werken’ in zorg en welzijn zo verweven zijn met de kaalslag van basisvoorzieningen, past enige methodische terughoudendheid. Om alle energie te richten op de praktische vraag hoe we scenario’s maken die onze buurten en wijken leefbaar houden. Of zoals de directrice het verwoord : ”Het gaat me niet om mijn instelling, het gaat om de wijk”.

18 april 2014 / door / in ,
Feestelijke opening Witte Vlinder Kruiskamp

Het burgerinitiatief Kruiskamp Onderneemt ! heeft vrijdag 11 april gebouw De Witte Vlinder officieel geopend. Dat gebeurde met behulp van meer dan honderd kinderen uit de buurt die konden genieten van een voorstelling, gratis ijsjes en een ballonnenwedstrijd.
Gebouw de Witte Vlinder is sinds kort door de gemeente aan de stichting Kruiskamp Onderneemt! in beheer is gegeven. De Witte Vlinder ligt midden in de wijk en functioneert mede als ontmoetingsplek. De ruimtes in het oude schoolgebouw worden verhuurd. Een deel aan bedrijven die er hun werkplek hebben en een deel voor losse verhuur. Het geld dat via de verhuur binnenkomt wordt gebruikt voor beheer van het gebouw en andere onkosten.
Bewoners van Kruiskamp kunnen zelf hun ideeën ontwikkelen en samen met anderen uitvoeren. Iedere dinsdagmorgen is er koffieochtend voor de buurt. Een ander belangrijk ontmoetingspunt is de buitenkast, die nu een lokaal heeft met een eigen doorgang naar het plein. Ook dit is een belangrijke ontmoetingsplek voor ouders van wie de kinderen komen spelen.
De grote diversiteit en de meer dan 200 bezoekers tonen aan dat de Witte Vlinder in enkele maanden tijd al is uitgegroeid tot een plek waar iedereen uit de wijk welkom is.

16 april 2014 / door / in
Regiegroep G1000Amersfoort gevormd

In gebouw De Witte Vlinder van Kruiskamp Onderneemt! kwamen zaterdag 12 april 100 deelnemers van de G1000Amersfoort bij elkaar om plannen te maken voor een vervolg. Uiteindelijk hebben zich 8 groepen gevormd die de voorstellen gaan uitwerken die de Burgerraad op 22 maart heeft gekozen. Uit iedere groep zijn twee deelnemers verbonden aan de regiegroep die een verbinding vormt tussen de verschillende initiatieven. De regiegroep krijgt ook het beheer over de website en het twitter account van de G1000Amersfoort. De initiatiefnemers, aanwezig in de personen van Harm van Dijk en Jerphaas Donner hebben daarmee het stokje van de G1000Amersfoort overgedragen.
Duidelijk is dat nu de burgers zelf aan zet zijn, nog steeds in samenwerking met ambtenaren, politici, werkgevers en kunstenaars, die ook aanwezig waren. De groep Samensfoort die een digitaal prikbord voor bewoners wilde opzetten heeft zichzelf opgeheven vanwege de lancering van deze website, bewoners033.nl. Een aantal deelnemers aan deze groep wil wel graag betrokken worden bij deze site.
De eerste wijkg100 bijeenkomsten, een G1000 maar dan op wijkniveau, worden gepland in Vathorst en Kruiskamp. Daar kunnen bewoners plannen maken en voorstellen doen voor hun wijk.

16 april 2014 / door / in
Joke Sickmann lanceert bewonerswebsite

joke sickmannJoke Sickmann, ‘moeder van alle burgerinitiatieven’ in Amersfoort, heeft met een simpele muisklik de website bewoners033.nl gelanceerd. Dat deed zij op dinsdag 1 april tijdens een speciaal Stadscafé dat geheel in het teken stond van bewoners- en burgerinitiatieven.

De website heeft een directe link gekregen met de officiële site van de gemeente Amersfoort, amersfoort.nl. Naast verwijzingen op deze site naar de gemeente zelf en naar City Marketing, staat er nu ook een unieke link naar de bewoners van de stad en hun initiatieven.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel Amersfoorters en ook de gemeenteraad om de site amersfoort.nl een veel ruimer karakter te geven dan uitsluitend bedoeld voor gemeentelijk nieuws. De site bewoners033.nl kan nu ook dienen als virtueel platform voor alle bewoners- en burgerinitiatieven in de stad.

De website is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente, burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’, BewonersWeb, BurgerBalie en Burger Borrel.

15 april 2014 / door / in