Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Nieuwsbericht gemeente Amersfoort 15-7-2020

Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die meehelpen bij het creëren van een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. De vier projecten die dit jaar geld uit dit fonds ontvangen, dragen bij aan hergebruik van grondstoffen en aan meer groen in Amersfoort.

Fatma Koşer Kaya, wethouder Circulaire Economie: “Amersfoorters hebben ontzettend veel creatieve en innovatieve ideeën voor onze stad. Bijvoorbeeld door afval als grondstof te behandelen, en Amersfoort zo door hergebruik duurzamer te maken. Met het Toekomstfonds kunnen dit soort goede plannen van inwoners en ondernemers worden uitgevoerd.”

Voor dertien projecten is een subsidieaanvraag gedaan. Vier daarvan krijgen na beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie een financiële ondersteuning:

  • De Stadszagerij is een houtzagerij die Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming geven. Daarnaast bieden zij mensen met een begeleidingsvraag de kans om ambachtelijke kennis in houtbewerking op te doen.
  • Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen, waarin wordt gekozen voor materialen die zijn gericht op oneindigheid, zonder slijtage, onderhoud, veroudering of andere reden tot vervanging of vernietiging.
  • Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform.
  • Door Tree Collective Lab wordt een pilot uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoeveel het planten van een boom (financieel) oplevert. De resultaten van dit project worden gebruikt om nieuwe partijen te betrekken om te investeren in bomen.

Een van de voorwaarden om een bijdrage uit het fonds te krijgen, is dat minimaal de helft van de financiering van een project uit eigen geld bestaat. De vier projecten ontvangen in totaal 179.500 euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

 

18 juli 2020 / door / in
Campagne windenergiecoöperatie Soesterwijkwiek

“Wij willen wind”

Met deze slogan is de Soesterwijkwiek begonnen met de campagne om met toekomstige ‘molenaars’ in gesprek te gaan.
Het doel is om met liefst twee windturbines aan de rand van industriegebied De Isselt duurzame energie op te wekken. Iedere turbine is goed voor elektriciteit voor zo’n 3.000 huishoudens.
Men wil de molens als coöperatie met bewoners realiseren, zodat initiatiefnemers en bewoners met elkaar het beleid bepalen en met elkaar de vruchten plukken.
Meer informatie op soesterwijkwiek.nl
Als je belangstelling hebt, kun je een e-mail sturen naar info@soesterwijkwiek.nl

18 juli 2020 / door / in ,
Ook een burgerinitiatief: 8500 handtekeningen tegen huisuitzetting van 74-jarige dementerende vrouw

Er zijn ook burgerinitiatieven die kortstondig één doel hebben en daarna weer te ruste gaan.

Het AD heeft een hartverwarmend verhaal van een mevrouw die vanwege de criminele activiteiten van haar zoon haar huis dreigde te verliezen. Binnen de kortste keren waren er 8500 handtekeningen verzameld om dit te voorkomen: natuurlijk ook van familie en vrienden, maar ook van buurtgenoten en andere mensen uit heel Amersfoort. Lees het hele verhaal hier.

Aanvulling: De petitie is gelukt en de mevrouw mag weer naar huis. Lees hier het hele verslag.

13 juli 2020 / door / in
Jouw opinie gewenst

Er is een nieuwe website in Amersfoort, opgesteld door de gemeente Amersfoort om de meningen van bewoners te horen. Dit is www.metamersfoort.nl.

Op deze website krijg je meer te horen over vraagstukken waar de gemeente op dit moment mee bezig is. De gemeente wil onze opinie horen over haar ‘Omgevingsvisie’, met onderwerpen als wonen, groen en openbare ruimte, voorzieningen, duurzaamheid en verkeer en vervoer. Verder zijn er onderwerpen die voor specifieke delen van de gemeente van belang zijn, zoals de beste plaats om te laden en te lossen bij de winkels aan de Leusderweg, het omgevingsplan van Hoogland en het verkeer rond het Neptunusplein: in totaal zes onderwerpen.

Veel vragen! Je krijgt achtergrondinformatie en als het er te veel worden, kun je stoppen en later weer verder gaan. Of niet. Begin dus met datgene wat jou het meest na aan het hart ligt.

13 juli 2020 / door / in
Bewonersinitiatief Park Elisabeth Groen en het Parkhuis weer een stap verder

Unieke samenwerking zorgt voor ontmoetingen in het Park Elisabeth Groen en het Parkhuis

In juni is op gepaste afstand een krabbel gezet onder de samenwerkingsovereenkomst van Stichting Elisabeth Groen, Bijzondere Gasten, en Kindercentrum Bzzzonder. Hiermee zijn zij de huisgenoten van deze markante plek in Elisabeth Groen, park voor en door bewoners, op het terrein van het oude Elisabethziekenhuis. Zij gaan samen een bruisende ontmoetingsplek maken speciaal voor de wijk. Kinderopvang, horeca en meer, te midden van heel veel groen. De verwachting is dat de eerste wijkbewoners welkom zullen zijn in het najaar van 2020.

De samenwerking tussen Stichting Elisabeth Groen als initiatiefnemer en beheerder van het park, Bijzondere Gasten als exploitant van het Parkhuis en Parkhuis Amersfoort BV als de eigenaar van het Parkhuis, is uniek te noemen. In 2013 is een groene inrichting van het voormalig ziekenhuisterrein in het coalitieakkoord vastgelegd. Het plan voor het park voor en door bewoners is vervolgens gemaakt met ruim 200 ideeën uit de stad. Op initiatief van Siesta is het oude ketelhuis als monument behouden gebleven, de bestemming ervan heeft een sterke relatie tot de groene omgeving van het park. Hierdoor ontstond al snel een samenwerking tussen bovengenoemde partijen. Met elkaar zorgen de samenwerkende partijen straks voor een bruisende plek om te ontdekken, ontspannen en te ontmoeten. Dat doen de partijen door gezamenlijke evenementen en andere activiteiten te organiseren, ruimtes aan elkaar ter beschikking te stellen en de communicatie-uitingen op elkaar af te stemmen. Het Park en het Parkhuis, op het terrein van het oude Elisabeth, zijn straks het bezoeken waard. Het park is nu al deels toegankelijk. Straks zijn ook de rest van het park en het Parkhuis voor iedereen toegankelijk.

Bij het Parkhuis komen een terras, horeca met leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kinderopvang. Maar is ook ruimte voor andere initiatieven. Initiatiefnemer Marc van Leent: ‘Het idee is dat we met elkaar een plek vormen waar iedereen welkom is, waar het bruist en waar we als huisgenoten elkaar kunnen versterken. Zo zal Stichting Elisabeth Groen een groot gedeelte van het groenonderhoud voor haar rekening nemen. De kinderen van Bzzzonder helpen hierbij. Bijzondere Gasten, die de horeca gaat runnen, kan vervolgens weer koken met kruiden en andere etenswaren uit het park. Maar het wordt ook een baken van rust waar je kunt genieten van een verse muntthee alvorens je je aansluit bij je yogaklas of je therapie.’ Dit soort initiatieven zijn ook te vinden in Nieuwland en Vathorst.

Het terrein rondom het nieuwe Parkhuis is het Beekdal, dat loopt van de stadspoort tot aan de snelweg, met als ader de Heiligenbergerbeek. Cultuurhistorisch een belangrijke plek in het ontstaan van Amersfoort. Op dit moment zijn er in het park veel recreatie- en educatiemogelijkheden, op een plek waar juist ook natuurontwikkeling een belangrijke rol speelt.

In het Parkhuis is nog plek voor andere huisgenoten. Heb je interesse voor het huren van een ruimte voor een langere tijd, voor één of meerdere dagdelen per week, of juist voor een korte tijd? Neem dan een kijkje op www.bijzonderegasten.nl. Mocht je aan willen sluiten als vrijwilliger in het park? Kijk dan op www.elisabethgroen.nl.

Persbericht van Stichting Elisabeth Groen

6 juli 2020 / door / in , ,
Start ontwerpproces visie Varkensmarkt

Naar informatie van de gemeente Amersfoort:

Een grote wens van bewoners en ondernemers op en rond de Varkensmarkt is een sfeervolle ontmoetingsplek van de Varkensmarkt te maken. Onlangs overhandigde Gereon Bargeman, namens Ontwerplab Varkensmarkt, aan wethouder Stegeman symbolisch en virtueel de visie Varkensmarkt namens de ondernemers en bewoners.

Verbindende schakel

Bewoners en ondernemers willen dat de Varkensmarkt de verbindende schakel wordt tussen de Langestraat, Westsingel, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Koestraat en de Zuidsingel. Een plein met een eigen identiteit en gericht op ontmoeten en verblijven.
Tijdens bijeenkomsten in het zogeheten ‘Ontwerplab Varkensmarkt’ hebben bewoners en ondernemers deze visie opgesteld. Wethouder Stegeman: “Wat een succesvol voorbeeld van initiatiefrijke Amersfoorters. Ze namen zich een probleem ter harte en gingen vervolgens samen aan de tekentafel zitten voor een oplossing. We prijzen ons gelukkig met zulke bevlogen inwoners en ondernemers.” De overhandiging van de Visie Varkensmarkt aan de gemeente is de start van het verdere proces om de Varkensmarkt te herinrichten.

Visie Stadshart

De Visie Varkensmarkt sluit goed aan op de gemeentelijke visie ‘Stadshart’ waarin staat dat een aantal plekken voor ontmoeting en beleving wordt uitgebreid, zoals door de herinrichting van de pleinen Varkensmarkt, Stationsplein, Zonnehof en het Flintplein.
Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid en levendigheid van onze binnenstad met winkels, horeca en culturele voorzieningen op peil houden en laten meegroeien met de behoeftes in de stad en regio. En tegelijkertijd het leven in de binnenstad plezierig houden voor bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Vervolg

De gemeente richt een projectgroep op waar, naast Gereon Bargeman namens het Ontwerplab ook een ontwerpbureau deel van uitmaakt. Deze projectgroep organiseert de start van het ontwerpproces en formuleert de kaders voor de participatie. Na de zomer vragen we belanghebbenden en belangstellenden hun mening over deze visie. Gereon Bargeman: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de Varkensmarkt de make-over geven die het verdient. En dat we straks een sfeervol plein als oriëntatiepunt voor een bezoek aan de binnenstad hebben.”

6 juli 2020 / door / in