Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Burgerborrel 15-10-2020 in

Op donderdagavond 15 oktober 2020 is de volgende Burgerborrel, in …..
De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. Aanmelden is niet nodig.

De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

burgerborrel@bewoners033.nl

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Input bewoners gevraagd voor nieuw bosbeheerplan Berg

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Bosbeheerplan Berg
Gemeente Amersfoort is de trotse bezitter van ongeveer 116 hectare aan grotere bosgebieden. Die willen wij duurzaam in stand houden. Daarom kijken we regelmatig terug naar wat het uitgevoerde beheer ons heeft gebracht. Ook stellen we nieuwe doelen voor de toekomst.
In 2020 doen we dat voor het bosgebied Berg (Klein Zwitserland, Stichtse Rotonde, Belgenmonument, Bokkeduinen en Prins Frederiklaan). Samen met adviesbureau Borgman Beheer Advies, bewoners, belanghebbenden en gebruikers willen we een nieuw beheerplan Bos Berg schrijven. Zo borgen we de toekomst van het gebied voor de komende generaties.

Uw mening telt
Een goed bosbeheerplan kijkt verder dan alleen de bomen. Welke ontwikkelingen en uitdagingen liggen er voor de beheerder? Welke wensen en eisen stellen u en de andere gebruikers aan het bos? Daarnaast zijn klimaat en biodiversiteit tegenwoordig belangrijke kaders om rekening mee te houden.
In 3 deelgebieden wil de gemeente samen met belanghebbenden kijken naar het huidig bosbeheer en de wensen en uitdagingen voor de toekomst. Het doel is om per deelgebied een werkgroep te vormen met belanghebbenden, aanwonenden en gebruikers van het bos.

Denk mee, praat mee
De aftrap gebeurt tijdens een drietal ‘boscafés’ in Het Groene Huis.
Woensdag 9 september: * 18.00 uur tot 20.00 uur:
Klein Zwitserland (vol) * 20.15 uur tot 22.00 uur:
Klein Zwitserland (vol, deelname alleen nog online mogelijk)

Donderdag 10 september: * 20.15 uur tot 22.15 uur:
Belgenmonument en Stichtse Rotonde

Donderdag 17 september: * 20.15 uur tot 22.15 uur:
Bokkeduinen en Prins Frederiklaan

Vooraf aanmelden is verplicht
U bent van harte welkom als u zich vooraf aanmeldt via beheerplanbosberg@amersfoort.nll.

Belangrijk! 
Vermeld in uw bericht uw naam en adres plus de datum en het tijdstip van het boscafé waaraan u wilt deelnemen (maximaal één deelnemer per huishouden en/of belangengroep). U kunt zich ook telefonisch aanmelden op telefoonnummer 14 033.
De gegevens die u voor uw aanmelding aanlevert behandelen wij uiteraard volgens de privacywetgeving (AVG).

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plekken in Het Groene Huis beperkt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bericht of wij u een plaats kunnen geven. De boscafés die starten om 20.15 uur zijn ook voor iedereen digitaal op afstand bij te wonen. Ook daarvoor geldt: aanmelden is verplicht. De link voor het digitaal bijwonen van de bijeenkomst van uw keuze ontvangt u per e-mail na aanmelding. Kijkt u na aanmelding regelmatig op de website van de gemeente. Hierop communiceren wij eventuele wijzigingen in het programma of andere nadere informatie.

Werkgroepen
Voor de 3 deelgebieden zoeken wij leden voor drie werkgroepen die kritisch met ons willen meedenken en meepraten over de inhoud van het beheerplan. Bekijk hieronder de vacaturetekst: * Werving werkgroepleden beheerplan bos berg (pdf – 0,7 mb)

Per werkgroep zoeken we ongeveer 8 leden. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: samen met de gemeente is de werkgroep verantwoordelijk voor een passend en breed gedragen beheerplan dat in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn.

7 september 2020 / door / in ,
Gaat wethouder Buijtelaar in gesprek met bewoners Soesterkwartier?


Het Soesterkwartier in constructief verzet

Na een tijdje relatieve rust rouleert er opnieuw een petitie tegen nieuwe plannen voor een weg dwars door de groenstrook langs de Amsterdamse weg in het Soesterkwartier. Men vreest overlast van een drukke verkeersweg waarvoor groen en sportvelden opgeofferd zullen worden, en waardevermindering van de woningen.
Enige tijd geleden kwam verkeerswethouder Buijtelaar (VVD) met het idee om de groengordel bij de Dollardstraat, langs de Amsterdamse straatweg, te gebruiken voor het aanleggen van een nieuwe verkeersader, die de verkeersproblemen van de rotonde De Nieuwe Poort bij het Eemplein moet oplossen.  De manier waarop hij zijn idee presenteerde gaf bewoners de indruk dat het een voldongen feit was en dat schoot de bewoners in het verkeerde keelgat. Dat, en de inhoud van het idee, leidde tot verzet. Dat gaf de gemeenteraad aanleiding om het plan van Buijtelaar naar de prullenbak te verwijzen.
Het actiecomité Leefplezier 3812 wil graag meedenken over manieren om dat deel van de stad veilig en bereikbaar te houden.

Verder verdiepen:

4 september 2020 / door / in , , , ,
Wij zijn Young Amersfoort

Jongeren kwamen de afgelopen tijd behoorlijk vaak negatief in het nieuws. Van rellen (wat achteraf gelukkig mee is gevallen), tot aan klagende buurtbewoners wat betreft jongerenoverlast in verschillende wijken. Jongerencoach Raiza Gosens ging het gesprek aan met zowel buurtbewoners als jongeren.

Iedereen heeft het in deze bizarre tijden zwaar op hun eigen manier. Jongeren hebben een grote behoefte aan verbinding en erbij willen horen. Dat is de reden dat ze vaak met een grote groep samenhangen en doen wat jongeren doen, namelijk chillen. Waar het misgaat is dat ze worden weggestuurd. De grote vraag en frustratie voor jongeren blijft altijd: waar moeten we dan heen?

Uit dit probleem kwam een oplossing, namelijk een feestelijke jongerenbus WIJ ZIJN YOUNG AMERSFOORT. In de zomervakantie heeft een aantal jongeren onder begeleiding van Raiza en het jongerenplatform youngamersfoort.nl de activiteit georganiseerd. In totaal hebben we acht succesvolle ritten gereden. In de bus kwamen de jongeren, met mondkapjes, bij elkaar om te chillen en het feest bij te wonen.

Zelfs de burgemeester is langs geweest om met de jongeren in gesprek te gaan en ons uit te zwaaien. De jongeren voelden zich hierdoor gehoord en gezien en hebben zich echt goed gedragen. Er is een mooie verbinding ontstaan tussen jongeren, buurtbewoners en verschillende jongerenorganisaties.

We hebben met de activiteit meer dan 300 jongeren bereikt die we hebben kunnen informeren over het jongerenplatform Youngamersfoort.nl waar ze terecht kunnen voor alle gebundelde en belangrijke informatie uit de regio. Naast de busritten maken we een documentaire over de jongeren in Amersfoort. Hiermee willen we in kaart brengen wat er allemaal te doen is voor de jeugd en welke behoefte er leeft.

Alle jongeren met een leuk idee voor de wijk of de stad Amersfoort kunnen zich aansluiten, maar ook jongeren die vragen of problemen hebben, helpen we graag. Bezoek ons online op Youngamersfoort.nl of voel je welkom van maandag tot vrijdag 19.30 tot 21.30 op het Spinetpad 4.

De activiteit is mede mogelijk gemaakt door House of Happinesz, Summer of A, jongerenvereniging So What en Indebuurt033.

Video en foto’s door Ewerdt Heideman in samenwerking met Smulders Audiovisueel.

Video:

https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/corona/359719/video-corona-partybus-door-amersfoort

Uit een persbericht van Young Amersfoort.

31 augustus 2020 / door / in
Bewoners Liendert verzetten zich tegen woontorens

De bewoners, verenigd in de groep Bezorgd Liendert, hebben de gemeente op 14 juli jl. een zogenaamde ” zienswijze” gestuurd waarin zij uitleggen dat zij grote moeite hebben met de plannen voor twee woontorens aan de Zangvogelweg/van Randwijcklaan: een van de twee is 60 meter hoog.

De bewoners vinden met name die hoge toren het niet in het straatbeeld passen en omwonenden vrezen dat hun woning letterlijk overschaduwd zal worden door het appartementengebouw. Ook voorzien zij een forse toename van verkeer, onveilige verkeerssituaties en parkeerproblemen. Ze willen meepraten over een oplossing die minder negatieve gevolgen heeft voor de buurt.

Op een alternatief plan vorig jaar is nooit reactie gekomen en men voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en projectontwikkelaar Profund. De gemeente geeft aan dat op de twee bewonersavonden de bewoners positief waren en er geen gebruik is gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad vorig jaar. Uit een bezonningsstudie van de projectontwikkelaar blijkt volgens deze dat het erg meevalt met de schaduwwerking. De bouw moet volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 starten.

Bron: https://www.ad.nl

Lees de tekst van de zienswijze op de website van de SGLA:
http://www.sgla.nl/actueel/431-zienswijze-zangvogelweg-140

17 augustus 2020 / door / in ,