Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Bottom-Up aanpak leidt tot meer bewonerstevredenheid bij warmte-initiatieven

Onderzoek proeftuinen PAW: bewoners significant meer tevreden bij aanpak met bewonersinitiatief

In het onderzoek naar zeven van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) komt naar voren dat in de vier proeftuinen met een bewonersinitiatief de bewoners meer tevreden zijn over de wijkaanpak. Een mooie bevestiging van het belang van het werk van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie! Energie Samen Buurtwarmte pleit dan ook voor een andere inrichting van de proeftuinen: begin in wijken waar bewonersinitiatieven al actief zijn. Lees meer en zie het onderzoek.

Meer nieuws voor warmte-initiatieven: voorlopig is de warmtewet van tafel na kritiek van gemeenten en provincies, zie dit nieuwsbericht. We hopen dat een nieuwe versie meer ruimte gaat bieden voor lokale warmte-initiatieven.

30 juli 2021 / door / in ,
Subsidiemogelijkheden voor de energietransitie

Natuur- en milieufederatie Utrecht maakt verscheidene subsidies beschikbaar voor groepen die zich bezighouden met de energietransitie.

Start-up bedrag beschikbaar voor warmte-initiatieven

Wil of ben jij met je wijk/dorp aan de slag met duurzame warmte en wil je hierover afspraken maken met de gemeente? De participatiecoalitie heeft nu voor een aantal initiatieven tot €2.500 beschikbaar om op te starten of dit proces een boost te geven. Het bedrag is vrij inzetbaar: je kan het gebruiken om je initiatief te professionaliseren, een oplossingsrichting voor aardgasvrij (verder) te onderzoeken of (meer) buren te mobiliseren. Voorwaarde is dat de activiteiten bijdragen aan een traject waarbij je initiatief zich samen met de gemeente inzet voor duurzame warmte in de buurt. Heb je interesse? Neem contact op met Jessica Doorn j.doorn@nmu.nl of Sofie ten Have, s.ten.have@nmu.nl.

Nieuwe subsidieregeling energietransitie provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een nieuwe subsidieregeling energietransitie gepubliceerd. Binnen de regeling vallen projecten die bijdragen aan energiebesparing en duurzame opwekking bij bewoners, stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, duurzame energieopwekking via collectieven en participatietrajecten, milieustudies en consultancydiensten gericht op investeringen in duurzame energieopwekking en innovatie (haalbaarheidsstudies en pilots). Kortom, veel ruimte om plannen van je initiatief te kunnen gaan uitvoeren! Laat het weten als je wil sparren over de mogelijkheden voor jouw project, via service.energie@nmu.nl.

Voucherregeling Ruimte voor klimaat en energie

Voor concrete ruimtelijke vraagstukken en actuele maatschappelijke opgaves rondom energie besparen, energietransitie, klimaatadaptatie en de Regionale Energie Strategie en koppelkansen ruimte en klimaat staat tot 31 augustus een voucherregeling open. (Semi-)publieke organisaties kunnen een voucher tot €30.000 aanvragen. Interessant voor initiatieven die projecten lokaal willen uitwerken met een ontwerpend onderzoek! Hier vind je meer informatie.

 

30 juli 2021 / door / in
Samenspel bewonersinitiatieven – welzijnsorganisaties: Ideeën gezocht!

Het VSBfonds is op zoek naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroeps­krachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goede samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. We zijn daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren.

Heb jij een idee of eerste plan voor zo’n samenwerking? Lees dan hier hoe het indienen daarvan in zijn werk gaat.

Indienen van voorstellen voor een lokaal samenwerkingsexperiment kan van
14 juli tot en met 15 september 2021.

Een ander idee voor de buurt?

Een ander idee voor de buurt en op zoek naar financiering? Misschien kan het VSBfonds ook dan helpen. VSBfonds steunt graag projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Zie: www.betrokkenbuurten.nl.

26 juli 2021 / door / in
Word bewonerslobbyist voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment om het beleid de komende tijd te kunnen beïnvloeden. 16 maart lijkt nog ver weg maar wil je invloed, dan moet je nu aan de slag. LSA Bewoners organiseert komende zomer samen met Stichting Lobby Lokaal werksessies zodat je kan werken aan jouw bewonersagenda en een echte bewonerslobbyist wordt.

In een stevige bijeenkomst van 2,5 uur word je klaargestoomd tot een ‘bewonerslobbyist. Je gaat aan de slag om een concreet en praktisch stappenplan te maken zodat je richting de gemeenteraadsverkiezingen weet wat je te doen staat. Dat betekent dat je alle info krijgt over het proces – van hoe de gemeenteraadsverkiezingen werken, hoe je aandacht kan krijgen voor jouw ideeën in de campagne en jouw plannen uiteindelijk het collegeakkoord halen. Maar het moet ook praktisch zijn. Daarom maak je tijdens de sessie meteen een campagneplan, zodat je je eigen bewonersagenda in de spotlights kunt zetten. Je gaat dan goed voorbereid de komende verkiezingsperiode in. LSA Bewoners geeft deze training samen met Stichting Lobby Lokaal, zij geven speciaal lobbytrainingen voor maatschappelijke initiatieven op lokaal niveau.

In augustus zijn er nog twee sessies:

  • Woensdag 4 augustus – 19.30:22.00
  • Vrijdag 13 augustus – 13.00:15.30

Wil je na deze eerste sessie nog wat meer de diepte in? En wil je graag dat je campagneplan door iemand wordt gelezen en eventueel feedback krijgen? Dat kan op donderdag 26 augustus in een verdiepende bijeenkomst voor alle deelnemers die dat willen. Daarin krijgen een kijkje in de keuken van een lokale campagneleider die je van binnen laat zien hoe een politieke partij tijdens de verkiezingen werkt. Van tevoren kun je met de sessieleiders de plannen delen die je hebt gemaakt in het kader van de verkiezingen; wat zijn je doelen en hoe ga je die bereiken? Tijdens deze bijeenkomst krijg je daar ook feedback op om het nog te verbeteren.

De verdiepingssessie vindt plaats op 26 augustus van 19.30 tot 22.00.

Klik hier voor alle informatie.

26 juli 2021 / door / in ,
Podcast- en artikelserie ‘Wij in de Wijk’

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Want er zijn veel mensen die hulp willen en kunnen bieden. ‘Wij in de wijk’ van Movisie beschrijft in diverse (digitale) bundels, en nu ook in een serie podcasts, initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. Kijk op https://www.movisie.nl/wij-wijk.

15 juli 2021 / door / in
Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Een persbericht van de Gemeente Amersfoort:

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie. Dit jaar ontvangen wederom vier projecten geld uit dit fonds.

Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid: “Met het Toekomstfonds stimuleren wij maar al te graag de plannen van inwoners en ondernemers die bijdragen aan de CO2-neutrale en afvalloze stad. Mooi om te ervaren dat ook in een moeilijk jaar ondernemerschap en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan”.

In 2021 hebben twaalf initiatieven een aanvraag ingediend bij het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Na advies van de adviescommissie en rekening houdend met het subsidieplafond van €200.000, zijn er vier projecten uit gekomen die dit jaar een financiële bijdrage ontvangen:

  • Bij zorginstelling De Koperhorst wordt met de Circ biodigester organisch afval straks omgezet in groen gas om het eigen pand te verwarmen en deels aardgas te vervangen. De vergister heeft daarnaast slimme software en leert van het soort afval zodat de catering het menu kan aanpassen om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Land in Zicht is een zorgboerderij en leer-werkbedrijf en is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie in Vathorst met ruim 1 hectare grond voor stadslandbouw. Ze willen duurzaam voedsel telen voor de stad en een ontmoetingsplek worden voor de buurt.
  • Stichting Bratelle wil vrouwen met borstoedeem en/of littekenweefselvorming na borstkanker helpen. Daarvoor hebben zij een bh ontwikkeld met slim textiel en een elastische modellering. Bratelle wil gebruik maken van circulaire garens en onderzoekt de toepassing van gerecyclede stoffen zodat er geen kankerverwekkende stoffen in de bh’s worden gebruikt.
  • You are a god-dess wil de impact van kleding op het milieu verminderen door het maken van tijdloze designs van onder andere de natuurlijke stof hennep die een lange levensduur kent en uiteindelijk weer afbreekt in de natuur.

Een van de voorwaarden om een bijdrage uit het fonds te krijgen, is dat minimaal de helft van de financiering van een project uit eigen geld bestaat.

14 juli 2021 / door / in ,