Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Het Grote Buurten en Wijken Debat: Terugblik

Wat zijn de plannen en voorstellen van kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen als het gaat om buurten en wijken? In het Grote Buurten en Wijken debat georganiseerd door LSA Bewoners op de zaterdag vóór de verkiezingen deelden zeven kandidaat-Kamerleden hun voornemens en visie op thema’s als wijkaanpak, gemeenschapszin, lokale democratie, voorzieningen zoals buurthuizen, het recht op overname en veel meer. De meest opvallende uitspraken en plannen kun je hier lezen, en je kunt hier het debat in z’n geheel terugkijken.

22 maart 2021 / door / in
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,
De Broedplaats van 11 maart was weer goed bezocht
Donderdagavond 11 maart 2021 werd er weer een mooie Broedplaats georganiseerd door Bewoners033. Er was ruime belangstelling vanuit de stad en het gemeentehuis met onder andere Wethouder Tigelaar.

Er waren maar liefst zes pitches over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld een pitch over een buurtapp waarbij bewoners ervaringen vertellen en je wordt rondgeleid in de wijk. Ook Peter Rook, initiatiefnemer van AmersfoortSamen, was aanwezig om te vertellen over het platform. Binnenkort zal in het verslag van Bewoners033 meer informatie volgen over de verschillende pitches.

Schrijf voor nu in ieder geval de volgende drie data alvast in je agenda.

  • 22 maart is het inloopspreekuur van Bewoners033. Je kunt dan bij de vrijwilligers van Bewoners033 terecht met je vragen over je idee of initiatief.
  • 14 april organiseren we ook weer de online Burgerborrel. De burgerborrel is bedoeld om kennis te maken, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, te netwerken en een borrel te drinken. Mocht het zo zijn dat we in mei weer samen kunnen komen dan verplaatsen we deze bijeenkomst.
  • En 27 mei organiseren we de eerstvolgende Broedplaats. Ook hier zal de tijd uitwijzen of dit weer online of ergens in de stad zal zijn.

Maarten Rector,
namens Bewoners033

15 maart 2021 / door / in
Verkiezingen: Het grote buurten- en wijkendebat

Hoe kan politiek Den Haag bijdragen aan leefbare, veilige, welvarende en duurzame buurten en wijken? Daarover gaat het Grote Buurten en Wijken Debat op zaterdag 6 maart van 11 tot 13 uur.  Zeven kandidaat-Kamerleden komen naar de Nieuwe Regentes in Den Haag om hun beloftes voor onze buurten en wijken te delen met actieve bewoners en uitvoerders. Het debat wordt uitgezonden met een livestream, je kunt dus vanuit je huis volgen en meedoen. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Interviews met kandidaat-Kamerleden

In aanloop naar het debat op 6 maart heeft LSA Bewoners de kandidaat-kamerleden alvast gevraagd hun dromen en plannen voor veerkrachtige buurten en wijken te delen. Ze publiceren deze week elke dag een nieuw interview. De eerste drie staan al online, namelijk die met Paul Smeulders (GroenLinks), Bert Peterse (SP) en Mirthe Biemans (PvdA). Goed materiaal om je in te lezen, zodat je de kandidaat-Kamerleden zaterdag het vuur aan de schenen kunt leggen tijdens het debat.  Je vindt ze hier.

1 maart 2021 / door / in
De Antidiscriminatieagenda van de gemeente Amersfoort

Als onderdeel van het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad‘ heeft de gemeente Amersfoort een ‘antidiscriminatieagenda’ ontwikkeld. Dit wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 maart. Bewoners mogen inspreken. Lees hieronder hun persbericht hierover:

Anti-discriminatieagenda: elke ervaring met discriminatie is er één te veel

Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt, niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met een anti-discriminatie agenda 2021-2026 ervoor zorgen dat dit verbetert.

In Amersfoort voelt zo’n 10-20 procent van de inwoners zich weleens gediscrimineerd. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op straat is daarbij het meest genoemd. “Dat is een gemiddeld landelijk cijfer, maar elke ervaring met discriminatie is er één te veel” aldus Cees van Eijk, wethouder Diversiteit. “Discriminatie, racisme of een andere vorm van uitsluiting hoort nergens, ook niet in Amersfoort. In onze stad mag iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, meedoen in de samenleving en van jongs af aan dezelfde kansen krijgen. Discriminatie staat dat in de weg en dat moeten we voorkomen. Als grenzen toch worden overschreden dan pakken we dat aan.” De anti-discriminatie agenda is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.

Voorbeeldrol

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven als inclusieve werkgever, als subsidieverlener door een norm te stellen en als samenwerkingspartner. Zo worden medewerkers van de gemeente getraind om discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Verder wil de gemeente stimuleren dat alle door hen gefinancierde partijen inclusiever werken en grenzen stellen aan discriminatie. In de inkoop- en subsidieregelingen worden hiertoe voorwaarden opgenomen. Ook komt er een Code Diversiteit voor professionals van de gemeente en samenwerkingspartners.

Van Eijk: “In Amersfoort hebben we kennis en ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt tegen discriminatie. Daar werken we al jaren aan met inwoners en partners uit de stad via de regenboogagenda en de aanpak toegankelijkheid voor inwoners met een beperking of chronische aandoening. Met de nieuwe agenda krijgt het onderwerp discriminatie een extra impuls in de stad, ook binnen onze eigen organisatie.”

Lerende stad

Discriminatie voorkomen en aanpakken is een proces van lange adem. Van Eijk: “Het is een hardnekkig probleem. Soms ervaart iemand discriminatie terwijl de ander dat helemaal niet zo bedoeld heeft. Daarom is het belangrijk om ontmoeting tussen verschillende groepen in de stad te stimuleren en mensen met elkaar te laten leren van situaties waarin discriminatie voorkomt. Dat kan in buurthuizen, scholen en op de werkvloer. Als mensen meer weten van elkaars achtergrond en geschiedenis, ontstaat begrip en acceptatie. Dan krijgt discriminatie minder kans. Onbekend maakt vaak onbemind.” Op de activiteitenlijst staan onder andere een anti-discriminatie campagne, een Amersfoortse Keti Koti herdenking, een educatieve stadsroute langs koloniale overblijfselen, het inzetten van praktijktesten, mystery guests in de horeca en op de woningmarkt, en het houden van stads- en wijkgesprekken.

“Het melden van discriminatie blijft belangrijk. Dan weten we beter waar en wanneer mensen discriminatie ervaren of er getuige van zijn in onze stad. Dit kan helpen om het gesprek goed te voeren en er samen van te leren.”

Inclusieve stad

De anti-discriminatie agenda is een van de uitvoeringsplannen van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de anti-discriminatie agenda 2021-2026 op 2 maart 2021 tijdens een ronde waarin inwoners hun mening kunnen inspreken. Op 23 maart volgt het besluit van de gemeenteraad.

 

22 februari 2021 / door / in ,
Intentieovereenkomst getekend over zonnepanelen op geluidswal Zielhorsterweg

Langs de Zielhorsterweg (tussen Zielhorst en het spoor) loopt een geluidswal die pal op het zuiden ligt. Dat vraagt, dat róépt toch om zonnepanelen? Dat heeft een groep actieve Schothorstenaren samen met anderen ook gedacht en is met het idee naar de gemeente gestapt.

Nu is er een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en de bewoners voor het plaatsen van maximaal 3000 zonnepanelen aan de geluidswal. Zie de artikelen in De Stad Amersfoort en het AD voor meer details, en de website van Zon op Amersfoort, waar het project ondergebracht is.

1 februari 2021 / door / in ,