Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Amersfoort krijgt subsidie voor aanpak dakloosheid

Amersfoort krijgt een financiële bijdrage van het Rijk voor de opvang van dak- en thuislozen en maatregelen om te voorkomen dan mensen dakloos raken. Met de middelen uit Den Haag wil de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio de druk op de maatschappelijke opvang terugdringen. Het aantal mensen dat een beroep doet op de opvang is de afgelopen jaren gestegen.

Staatsecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde deze week een overkoepelend landelijk plan voor de regionale aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Het kabinet stelt hier €200 miljoen euro beschikbaar voor. 2,8 miljoen hiervan is voor het tegengaan van dakloosheid in de regio Amersfoort.

Complexe opgave

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen en zorg): “Iedereen die het nodig heeft, moet opvang kunnen krijgen in Amersfoort. Bij opvang hoort ook de begeleiding om wanneer het kan, weer in een eigen woning te wonen. En natuurlijk proberen we te voorkomen dat mensen in de situatie terechtkomen waar opvang noodzakelijk is. Het is een complexe opgave waarvoor niet één enkele oplossing is. Met de financiële steun van het kabinet kunnen we verder werken aan de plannen die we eerder samen met zorgaanbieders en woningcorporaties maakten.”

Bestaande en nieuwe woonconcepten

Onderdeel van de plannen zijn onder meer woonconcepten waarbij mensen hun woning tijdelijk delen met anderen die onderdak nodig hebben, vormen van gemengd wonen waar mensen met en zonder zorgbehoefte in hetzelfde complex of dezelfde buurt wonen, en passantenpensions of corporatiehotels. Bij de laatste vorm gaat het om tijdelijke woonplekken voor mensen die kortdurend geen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Met het geld van de Rijksoverheid kunnen nieuwe concepten worden uitgewerkt en bestaande concepten worden uitgebreid.

Amersfoort is een centrumgemeente en voert de opvang uit namens en in samenwerking met een aantal regiogemeenten.

Persbericht van de gemeente Amersfoort, 5 juni 2020

8 juni 2020 / door / in ,
De eerste Broedplaats online, hoe is dat gegaan?

Al vijf jaar komen actieve bewoners, ambtenaren, raadsleden en wethouders samen in de Broedplaats. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd in Amersfoort. Steeds weer op een andere locatie in de stad en in een andere wijk. Tijdens de Broedplaats worden ideeën met elkaar gedeeld en er wordt met elkaar meegedacht hoe we Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen nog socialer, mooier, groener, schoner of op een andere manier beter kunnen maken.

Veel buurtcentra en andere ontmoetingsplekken in de stad zijn nu dicht, maar bewoners zijn en blijven actief. Er zijn veel nieuwe, spontane initiatieven en acties ontstaan in deze tijden van Corona. Zoals bijvoorbeeld de vele bemoedigende berichten die op verschillende plekken op de stoep en gebouwen worden geschreven. Dit soort ideeën worden vaak gedeeld op de Broedplaats die door Bewoners033 wordt georganiseerd.

Corona heeft het ook voor de afgelopen Broedplaats onmogelijk gemaakt om bij elkaar te komen. Maar de mens is vindingrijk, en na een eerste experiment met een digitale Burgerborrel een paar weken daarvoor hebben we op 14 mei 2020 via videoconferencing de eerste online Broedplaats gehouden. Normaliter zitten we op één locatie in de stad. Nu kwamen we met 17 mensen tegelijkertijd samen vanuit 17 locaties en verschillende wijken, zelfs van buiten onze stad (ambtenaren die in Amersfoort werken maar ergens anders wonen).

Na een introductierondje stelden de pitchgevers hun vragen. Daarna zijn we uiteengegaan in kleinere groepen, net zoals bij een fysieke Broedplaats maar dan online. Hierdoor kon iedereen meedenken met het onderwerp dat hij of zij interessant vond.

De deelnemers waardeerden deze manier van bij elkaar komen. Je kunt op zo’n manier toch veel met elkaar uitwisselen. Er ontstonden ook nieuwe ideeën om online en offline meer met elkaar te communiceren in de toekomst.  Bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van een aantal laptops/tablets die mee kunnen wanneer de groep zich opsplitst en meegaat met de pitchhouders. Zo zouden ook  mensen mee kunnen doen die er anders minder gemakkelijk aan deel kunnen nemen.

We kijken terug op een geslaagde Broedplaats. We wensen jullie komende tijd veel inspiratie voor de stad en vooral ook veel gezondheid toe. En wil jij ook een foto of compliment voor een medebewoner delen? Stuur dan een berichtje naar broedplaats@bewoners033.nl.

 

21 mei 2020 / door / in
ONLINE Broedplaats 14 mei 2020

14 mei 2020
19:00

Vier keer per jaar komen inwoners, ambtenaren en raadsleden samen op de Broedplaats. Op de Broedplaats van 14 mei 2020 komen wij digitaal bij elkaar. Start: 19.00 uur, Einde: 20.30 uur

Tijdens de Broedplaats kom je te weten wat er allemaal in Amersfoort (wijken en dorpen) gebeurt om Amersfoort ook in coronatijd socialer, mooier, beter, schoner te maken. En wat bewoners daar zelf aan (kunnen) doen. Net als altijd zijn gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, ondernemers, kunstenaars e.a. van harte welkom om elkaar te ontmoeten en samen met elkaar te broeden op ideeën voor onze mooie stad en regio.

Tijdens de Broedplaats is er de mogelijkheid een flitspresentatie te houden van maximaal 3 minuten die je eindigt met een vraag aan de aanwezigen. Vervolgens kiezen zij met welke presentatiehouder zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. Dit doen wij deze keer in digitale breakoutrooms.

Heb je een vraag voor je initiatief of vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op via broedplaats@bewoners033.nl.

Voor aanvang van de Broedplaats krijg je een uitnodiging toegestuurd. Je krijgt daarbij een weblink en instructies waarmee je kunt inloggen om aan deze Broedplaats deel te nemen.

Tekenen van hoop, help jij ook mee!
Bewoners033 ziet momenteel overal in Amersfoort tekenen van hoop in onzekere tijden. Denk hier aan bemoediging, steun, hulp, dank, trots, samenhorigheid. Allemaal mooie boodschappen delen die we op straat, op gebouwen, op de stoep kunnen tegenkomen. Zie je zelf een leuk, bemoedigend bericht, maak er dan een foto van en zet het op Facebook met #bewoners033. of stuur het naar broedplaats@bewoners033.nl  Ditzelfde geldt voor mooie ideeën van bewoners of als u complimenten heeft die u aan een mede-Amersfoorter wilt geven.

Zorg dat je 14 mei online niet mist!

11 mei 2020 / door / in
Groene Agenda in de zomer: wat zijn jullie plannen?

We hebben onderstaand bericht gekregen van het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie:

Hallo initiatiefnemers van groene en duurzame activiteiten in en om Amersfoort,

De Groene Agenda, uitgegeven door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie in Amersfoort, komt eens per kwartaal uit.

Net voordat de vorige editie (met daarin van jullie velen een bijdrage) van de Groene Agenda gedrukt zou worden, brak het Corona-tijdperk aan. Helaas moesten de meeste activiteiten geannuleerd worden en kwam daarmee ook de Groene Agenda te vervallen.

We zijn inmiddels aan het overwegen of het zinvol is om een Groene Agenda samen te stellen voor de maanden juli, augustus en september.

De Coronamaatregelen zullen tenslotte nog een poos van kracht zijn. Zijn er in juli, augustus en september alweer genoeg plekken om de Groene Agenda te kunnen neerleggen? En zijn er al voldoende activiteiten in de pijplijn om een boekje mee te vullen?

Graag horen we van jullie! Wat zijn jullie plannen? Organiseren jullie in deze maanden groene en of duurzame (kinder)activiteiten, die niet alleen op de Groene website thuis horen, maar ook in de fysieke uitgave?

We ontvangen graag uiterlijk volgende week maandag 18 mei jullie reactie. Op basis van de ontvangen reacties hakken we een knoop door.

Alvast dank en groeten,
Yudeska Witteman

Gemeente Amersfoort | Centrum voor Natuur en Milieu Educatie|Ondersteuner CNME |T 033 469 4641 | Werkdagen: ma. t/m vrij. (even weken di. en vrij. tot 14.30 uur) | Bezoekadres: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort | T 033 469 5200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl|

Volg Het Groene Huis op facebook https://www.facebook.com/HetGroeneHuisAmersfoort/ 

11 mei 2020 / door / in ,
Humanistisch Verbond Eemland bestaat 75 jaar

“Verbinding is kern van het humanisme”

Het begin van het georganiseerde humanisme in Nederland was de oprichting in 1856 van de vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad’. Maar weinig mensen weten dat de eerste organisaties met ‘humanisme’ in de naam het op 7 juni 1945 in Amersfoort opgerichte Religieus Humanistisch Verbond was. Bij de oprichtingsvergadering waren veel mensen aanwezig van vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad’.

De inhumane executie van 10 gijzelaars op de Appelweg in het laatste oorlogsjaar was de aanleiding om een verbond van humanisten op te richten. Op 7 juni 1945 organiseerden Piet Schut, Wim Hos, Roel Hoogeveen en Jan Capel in Amersfoort een bijeenkomst waar het Religieus Humanistisch Verbond (RHV) opgericht werd en 45 mensen lid werden. Enige maanden later bleek onder leiding van Jaap van Praag een andere groep te werken aan de oprichting van een Humanistisch Verbond. In 1946 is het RHV opgegaan in het huidige Humanistisch Verbond. Het RHV zou verder gaan als gewest van het Humanistisch Verbond en is nu de afdeling Eemland van die organisatie.

De afdeling Eemland van het Humanistisch Verbond had het 75 jarig bestaan graag op 7 juni willen vieren met de stad maar de situatie met het corona-virus maakt dat onmogelijk.

Binnen het HV is veel ruimte voor verschillende invullingen van het humanisme. Of je nu gelooft in een god of de oerknal als begin van het leven, een religieuze of kosmische inspiratie behoort tot de persoonlijke invulling van een humanist. Dat benadrukte de eerste voorzitter van het HV Jaap van Praag ook tijdens het oprichtingscongres. Hij gaf aan dat er ondanks alle verschillen ook iets gezamenlijks is. Een humanist voelt de behoefte om een levensbeschouwing op te bouwen die de toets der rede kan doorstaan en waarvan de eerbied voor de mens als geestelijk en zedelijk wezen de grondslag vormt, waarbij respect en tolerantie belangrijke aandachtspunten zijn.

In een krantenartikel van Jan Colijn bij het 50-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond 25 jaar geleden werd de vraag gesteld “Hoe tolerant is Nederland eigenlijk nog?” en die vraag kan en moet nog steeds gesteld worden. In deze tijd waar we een aantal weken konden zien hoe we extreem goed rekening met elkaar konden houden, zien we met het verminderen van de coronabeperkingen ook het rekening houden met elkaar weer afnemen. We vieren dan wel 75 jaar vrijheid maar vrijheid mag niet betekenen dat het ten koste gaat van anderen, dat is een grondhouding van een ware humanist.

Henk Pijper, voorzitter van het Humanistisch Verbond Eemland, wijst erop dat in deze tijd tolerantie belangrijk is, omdat we gedwongen worden om meer rekening met elkaar te houden. Een 1,5-meter samenleving beperkt ons in onze vrijheid van bewegen en vraagt continu om respect, tolerantie en rekening houden met elkaar.

Het is te hopen dat als gevolg van de huidige situatie dat rekening houden met elkaar ook op andere terreinen te merken zal zijn. Bijvoorbeeld de vrijheid in denken en elkaar accepteren zoals we zijn. Vrijheid van denken betekent dus ook het respect en de tolerantie opbrengen voor andersdenkenden. Hopelijk kunnen we volgend jaar wanneer het Humanistisch Verbond 75 jaar bestaat wel iets organiseren om daar de noodzakelijke en blijvende aandacht aan te besteden.

Persbericht van het Humanistisch Verbond Eemland

10 mei 2020 / door / in ,
Aandacht voor circulaire economie is nu belangrijker dan ooit

Ook veel circulaire ondernemers voelen de pijn van de coronamaatregelen. Omdat mensen zich nu wat meer richten op het hoognodige, krijgt het kleine beetje extra moeite dat je soms voor circulaire producten of diensten moet doen, nu soms even geen voorrang. Toch ontstaan er ook hele mooie initiatieven.

Een belangrijke toekomstvisie die er binnen de circulaire gedachte bestaat, is dat we terug moeten naar een lokale economie en zaken op zo’n klein mogelijke schaal met elkaar moeten doen. Dat zien wij nu om ons heen overal gebeuren, met mensen die veel meer gebruik maken van lokale ondernemers en die waar mogelijk ondersteunen. Blijf dat doen! Wil je weten welke circulaire producten en diensten je bij jou in de buurt kunt vinden? Kijk op servicepunt-circulair.nl/producten en filter op jouw provincie.

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) zou samen met gemeente Utrecht in mei een bijeenkomst organiseren over duurzame manieren om te bouwen met hout en de vraag: hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? Deze is helaas uitgesteld naar 22 september. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Ook netwerkorganisatie Alliantie Cirkelregio Utrecht, waar NMU de trekker van is, gaat achter de schermen onverminderd hard door met het samenbrengen van het circulaire netwerk.

Van de nieuwsbrief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

20 april 2020 / door / in