…Nu hebben wij het niet begrepen…

…Nu hebben wij het niet begrepen…

“Wij (de 75 ondertekenaars van het Manifest) hebben het niet begrepen!” Een en ander is “verkeerd uitgelegd door het stadhuis.” Dat zijn enkele reacties van de lokale politiek in Amersfoort. Het CDA, GroenLinks en Amersfoort2014 willen wel dat er een debat is over het uitgereikte manifest en de daarin gestelde vragen. De rest heeft tot nu de discussie niet aan willen gaan met de stad.

Op dinsdag 14 april is een manifest aangeboden aan de gemeenteraad waarin wordt opgeroepen een forse pas op de plaats te maken en een goede visie voor de stad neer te zetten in plaats van zo snel mogelijk bezuinigingen door te voeren. Het manifest is ondertekend door 75 actieve bewoners van Amersfoort. Zij zijn bezorgd dat voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden zullen verdwijnen.

Oproep:
Op dinsdag 28 april as om 20:30 komt de raad weer bijeen en zal spreken over de komende bezuinigingen en het aangeboden manifest. Er zal ook gestemd worden over een motie die vraagt om een onafhankelijk onderzoek. Wij roepen u op om te komen, zodat de lokale politiek kan zien dat het ons aan het hart gaat dat onze “Stad met een Hart” serieus op weg is om een fataal infarct op te lopen. De kracht zit het in samen doen, laten we dat dan ook doen!
Kom om te horen of de politiek het manifest serieus neemt. Komt allen en zegt het voort!

Delen
27 april 2015No comments

Geef een reactie