Operatie Uitstoot: Resultaten tot nu toe

Operatie Uitstoot: Resultaten tot nu toe

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken.

In oktober belegde de gemeente bijeenkomsten in alle gebieden van Amersfoort om de bewoners te informeren en om de reacties van bewoners te peilen. Op 29 november 2017 heeft de gemeente twee bijeenkomsten belegd, een voor bedrijven en organisaties en een voor bewoners. Hier werden de resultaten van de verschillende wijkbijeenkomsten gepresenteerd. Die zijn nu te downloaden via de website van de gemeente.

Er is ook een wervend filmpje gemaakt over de plannen van de gemeente, die te bekijken is op YouTube of op de gemeentesite.

Nu wordt het plan van aanpak ‘Amersfoort CO2 neutrale stad in 2030’ afgemaakt en deze wordt begin 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.