Het ontstaan van Stichting Bewoners033

De eerste website van Bewoners033 is gelanceerd op 1 april 2014 tijdens een feestelijke bijeenkomst waar Het Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken hun visie op besturen en wonen in Amersfoort hebben overgedragen aan de toen net verkozen nieuwe gemeenteraad (zie hun Overdrachtdossier). Dat was ook het moment dat Het Nieuwe Samenwerken als burgerinitiatief ophield te bestaan. Met de oprichting van Bewoners033 werd een platform gevormd dat, in de geest van Het Nieuwe Samenwerken, als doel heeft om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bewoners en de gemeente over en rond burgerinitiatieven te verbeteren. Omdat daar kosten mee gemoeid zijn, is in de loop van 2014 gezocht naar een passende rechtspersoon. Er is toen, vanuit praktische overwegingen, gekozen voor een Stichtingsvorm.

Sindsdien is er een bestuur dat jaarlijks verantwoording aflegt over de financiën van de Stichting en tweejaarlijks een beleidsplan opstelt met daarin de plannen voor verdere ontwikkeling.

Financiering

Een deel van de activiteiten van Bewoners033 wordt gefinancierd door de Gemeente Amersfoort. Daarvoor maken we jaarlijks afspraken over de activiteiten die we gaan uitvoeren. Omdat Bewoners033 een ANBI status heeft, is het ook mogelijk om, onder belastingtechnisch gunstige voorwaarden, te doneren. Tot nu toe hebben we nog weinig werk gemaakt van het zoeken naar een ruimere financiële basis voor Bewoners033. Niet omdat we geen plannen hebben die financiering behoeven, maar vooral omdat we te weinig handen hebben om al die plannen uit te werken.

Menskracht

Bewoners033 staat en valt met de inzet van vrijwilligers.

Bestuur:
Voorzitter: Jan Huurdeman
Secretaris: Ineke van Oosten
Penningmeester: Thijs van Veen
Algemeen Lid:  Annemarth Idenburg, Jan Kooning, Aus Greidanus, Guus van Scharrenburg

Redactieteam:
Ineke van Oosten, Guus van Scharrenburg

Werkgroep Buurtwetertegel:
Norbert Baaij
Jan Kooning
Janine Leeuwis

De organisatie van Burgerborrel en Broedplaats wordt (tegen betaling en in opdracht van het Bestuur) verzorgd door Maarten Rector (maarten@doordachtdoen.nl).

Klik hier voor onze ANBI informatie.