Over ons

Bewoners033 is een onafhankelijke netwerkorganisatie, opgericht en gerund door vrijwilligers. Ter ondersteuning van alle bewoners-initiatieven die zich inzetten om Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen nóg mooier en prettiger te maken.

Veel initiatieven komen voort uit een goed idee, of onvrede over een bepaalde situatie of een goed voorbeeld van anderen. Zorgen dat zo’n eerste idee of impuls ook uitmondt in een mooi project waar iedereen, inclusief de initiatiefnemers zelf, blij van wordt, is niet altijd eenvoudig.

Bewoners033 is er voor al die mensen die bij het starten of doorzetten van een initiatief behoefte hebben om met andere initiatiefnemers van gedachten te wisselen en ervaringen te delen en gebruik te maken van elkaars kennis en kennissen.

Bewoners033 denkt ook dat we als stad kunnen leren van al die ervaringen. Bijvoorbeeld om te zien hoe we de samenwerking kunnen versterken tussen dergelijke burgerinitiatiefnemers onderling of met het gemeentebestuur (college, gemeenteraad en ambtenaren) en werknemers die zich vanuit andere organisaties beroepsmatig inzetten voor Amersfoort.  Die samenwerking gaat niet automatisch soepel. In de praktijk blijkt dat het uitmaakt of iemand dat als inwoner, als gemeenteraadslid, of beroepsmatig doet. Niet voor de motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan Amersfoort, vaak ook niet voor de kennis en kundigheid waarmee het (vrijwilligers)werk wordt opgepakt. Maar wel voor de manier waarop dat werk gedaan wordt, de manier waarop we erover spreken, en hoe we beslissen over wat er wel of niet gedaan moet worden.

Voor Bewoners033 staat het perspectief van mensen die initiatieven nemen als inwoner van Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen altijd voorop. Daarom wordt Bewoners033 zelf ook zoveel mogelijk gerund door vrijwilligers. Een aantal van onze activiteiten wordt wel uitgevoerd door mensen die daarvoor betaald worden, omdat we anders niet de continuïteit kunnen bieden die we vinden dat nodig is. Maar het zijn altijd vrijwilligers die besluiten nemen over welke activiteiten we willen oppakken, en hoe we dat gaan doen.

Lees verder..