Inspiratiemagazine Bestuurlijke Ontwikkeling

We ontvingen van wethouder Bertien Houwing het inspiratiemagazine over Bestuurlijke Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort. Bij de tijdlijn worden diverse Amersfoortse bewonersinitiatieven uitgelicht. Leuk om te lezen wat er de afgelopen jaren in het grote netwerk van bewoners, ambtenaren en raadsleden is gebeurd. Tenslotte maken we samen Amersfoort! Wethouder Houwing schrijft over het magazine: 'Dit [...]

Bijen-actie en buurtfeest bij Eemstadboerderij in Vathorst / Hooglanderveen

Heerlijk, eindelijk lente, tijd voor een feestje in het groen! CSA Eemstadboerderij opent 21 april haar poorten voor Amersfoorters die interesse hebben in biologische landbouw en die willen aansluiten bij de landelijke zaaidagen voor de wilde bijen. De medewerkers en vrijwilligers van pop-up tuinderij de Eemstadboerderij in Hooglanderveen / Vathorst (bij rotonde 11 ;-) zijn [...]

Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren: nu aanvragen!

De gemeente Amersfoort heeft de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een subsidie verstrekt, waarme het Reanimatie Netwerk aan AED-eigenaren in Amersfoort gratis buitenkasten kan leveren voor plaatsing binnen de gemeente. Deze subsidieverlening werd unaniem gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad. De bedoeling is dat hiermee zoveel mogelijk AED's naar buiten worden gebracht, zodat deze elk uur van [...]

Volgende burgerborrel op 12 april

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Zie hier een impressie van de sfeer tijdens zo'n burgerborrel. Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is [...]